ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ားတြင္ ဆိုင္ခန္းေနရာ ငွားရမ္းမႈကို စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ဖဲြ႕စည္းစစ္ေဆးမည္

0
203

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၁၂ ၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ားတြင္ ဆိုင္ခန္းေနရာ ငွားရမ္းထားမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းစစ္ေဆးၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုးက ယေန႕က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လသာၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္း ဟန္၏ေမးျမန္းမႈကို နယ္လံု၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာရွိတဲ့ ဆိုင္ခန္းေနရာ မ်ား ငွားရမ္းထားတဲ့ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး တစ္႐ံုးခ်င္းစီ အလိုက္ကို ငွားရမ္းထားရွိမႈ အေျခအေနေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း စစ္ေဆးၿပီးေတာ့မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ ေတြ႔ရွိခ်က္ကို စိစစ္ၿပီးေတာ့မွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကား အပ္ပါတယ္”ဟု ဗို္လ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုးကေျပာသည္။

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ားသည္ ရန္ပံုေငြအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ႐ံုး ဧရိယာအတြင္း ဆိုင္ခန္းေနရာ ငွားစားေနၿပီး အဆိုပါ ကိစၥကို အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက ခြင့္ျပဳထားျခင္းရွိ၊ မရွိႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိမရွိကို ဦးေက်ာ္မင္းဟန္က ေမးခြန္းေမးျမန္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ားသည္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳ ရန္ပံုေငြဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထာျခင္းမဟုတ္ပဲ ကန္ထ႐ိုက္ႏွင့္ အက်ိဳးတူေဆာက္လုပ္ျခင္း ၊ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား ထည့္၀င္သည့္ အလွဴေငြျဖင့္ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရပ္ကြက္သာေရးနာေရး ႏွင့္ လူမႈေရး ကိစၥရပ္မ်ားအားေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ ငွားရမ္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကန္ထ႐ိုက္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္သည့္ ၂ထပ္အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ အေပၚထပ္တြင္ ႐ံုးခန္း ေအာက္ထပ္တြင္ ကန္ထ႐ုိက္မွ ဆိုင္ခန္းမ်ား ငွားရမ္းအသံုးျပဳေနသည္ကိုေတြ႕ရွိရၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးမွသာ စီစစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နယ္လံု ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ခရိုင္ (၄)ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္(၄၅)ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ေပါင္း(၇၄၃)ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု(၆၂၁)အုပ္စု ဖြဲ႔စည္း ထားၿပီး ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ံုးမ်ား၌ ငွားရမ္းထားသည့္ ဆိုင္ခန္းမ်ားမွာ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ရွိရပ္ကြက္႐ံုး(၄)႐ံုး၌ ဆိုင္ခန္း(၁၇)ခန္း၊ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ရပ္ကြက္႐ံုး(၁)႐ံုးမွာ၌ဆိုင္ခန္း(၃)ခန္း၊ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ရပ္ကြက္႐ံုး(၂)႐ံုး၌ ဆိုင္ခန္း(၇)ခန္း၊ စုစုေပါင္း ဆိုင္ခန္းအေရအတြက္ (၂၇)ခန္း ငွားရမ္း ထားရွိသည္ကိုစိစစ္ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ယင္းဆိုင္ခန္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ခရိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔၏ ခြင့္ျပဳျခင္း ထားရွိျခင္း မဟုတ္ဘဲရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး အစီအစဥ္နဲ႔သာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စုိးမိုးကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၁၂ ၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ားတြင္ ဆိုင္ခန္းေနရာ ငွားရမ္းထားမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းစစ္ေဆးၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုးက ယေန႕က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လသာၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္း ဟန္၏ေမးျမန္းမႈကို နယ္လံု၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာရွိတဲ့ ဆိုင္ခန္းေနရာ မ်ား ငွားရမ္းထားတဲ့ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး တစ္႐ံုးခ်င္းစီ အလိုက္ကို ငွားရမ္းထားရွိမႈ အေျခအေနေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း စစ္ေဆးၿပီးေတာ့မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ ေတြ႔ရွိခ်က္ကို စိစစ္ၿပီးေတာ့မွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကား အပ္ပါတယ္”ဟု ဗို္လ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုးကေျပာသည္။

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ားသည္ ရန္ပံုေငြအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ႐ံုး ဧရိယာအတြင္း ဆိုင္ခန္းေနရာ ငွားစားေနၿပီး အဆိုပါ ကိစၥကို အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက ခြင့္ျပဳထားျခင္းရွိ၊ မရွိႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိမရွိကို ဦးေက်ာ္မင္းဟန္က ေမးခြန္းေမးျမန္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ားသည္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳ ရန္ပံုေငြဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထာျခင္းမဟုတ္ပဲ ကန္ထ႐ိုက္ႏွင့္ အက်ိဳးတူေဆာက္လုပ္ျခင္း ၊ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား ထည့္၀င္သည့္ အလွဴေငြျဖင့္ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရပ္ကြက္သာေရးနာေရး ႏွင့္ လူမႈေရး ကိစၥရပ္မ်ားအားေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ ငွားရမ္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကန္ထ႐ိုက္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္သည့္ ၂ထပ္အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ အေပၚထပ္တြင္ ႐ံုးခန္း ေအာက္ထပ္တြင္ ကန္ထ႐ုိက္မွ ဆိုင္ခန္းမ်ား ငွားရမ္းအသံုးျပဳေနသည္ကိုေတြ႕ရွိရၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးမွသာ စီစစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နယ္လံု ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ခရိုင္ (၄)ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္(၄၅)ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ေပါင္း(၇၄၃)ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု(၆၂၁)အုပ္စု ဖြဲ႔စည္း ထားၿပီး ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ံုးမ်ား၌ ငွားရမ္းထားသည့္ ဆိုင္ခန္းမ်ားမွာ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ရွိရပ္ကြက္႐ံုး(၄)႐ံုး၌ ဆိုင္ခန္း(၁၇)ခန္း၊ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ရပ္ကြက္႐ံုး(၁)႐ံုးမွာ၌ဆိုင္ခန္း(၃)ခန္း၊ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ရပ္ကြက္႐ံုး(၂)႐ံုး၌ ဆိုင္ခန္း(၇)ခန္း၊ စုစုေပါင္း ဆိုင္ခန္းအေရအတြက္ (၂၇)ခန္း ငွားရမ္း ထားရွိသည္ကိုစိစစ္ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ယင္းဆိုင္ခန္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ခရိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔၏ ခြင့္ျပဳျခင္း ထားရွိျခင္း မဟုတ္ဘဲရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး အစီအစဥ္နဲ႔သာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စုိးမိုးကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply