အေသးစားအလတ္စားကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ေၾကးမ်ား က်ပ္​ ၂သိန္​းခြဲ​ ေလ်ွာ့ခ်သတ္မွတ္

0
192

ရန္​ကုန္​၊မတ္​လ ၁၃၊၂၀၁၈

အ​ေသးစား၊အလတ္​စားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ မွတ္ပုံတင္ေၾကးအား ယခုႏွစ္​ ဧၿပီလ ၁ရက္မွ စတင္​၍ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲ ​ေလ်ာ့ခ်ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွသိရသည္​။

ယခုလက္ရွိသတ္မွတ္ထား​ေသာ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ မွတ္ပုံတင္ေၾကးကို လက္ရွိတြင္​ က်ပ္ငါးသိန္း သတ္မွတ္ထား ရာမွဧၿပီလ၁ရက္မွ စတင္၍ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲသို႔ ထက္​ဝက္​ ေလ်ွာ့ခ်ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဌာနမွ အသိ​ေပး​ေၾကညာ ထားသည္​။

ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပိုမို သက္သာစြာ ​ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္​ေစေရး၊အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း မျပဳေသး ဘဲ ​ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကုမၸဏီ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲထူေထာင္၍ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေစေရးကို ဦးတည္ၿပီး ယင္​းကဲ့သို႔ ျပင္​ဆင္​သတ္​မွတ္​ျခင္​းျဖစ္​​ေၾကာင္း​သိရသည္​။

ႏိုင္ငံသားမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ထူ​ေထာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကိုလြယ္ကူသက္သာစြာ ​ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစ
ေရးအတြက္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ေၾကး အား၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇြန္​လ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ ယခင္က်ပ္တစ္ဆယ္သိန္း ေကာက္ခံရာမွက်ပ္ငါးသိန္းသို႔ေလ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ ​ေပးခဲ့​ေၾကာင္​း
သိရသည္​။

ထို႔ျပင္ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသစ္ကိုလည္​း၂၀၁၈ခုႏွစ္​ ၾသဂုတ္လ ၁ရက္မွ စတင္၍ က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္​​ေၾကာင္း​
သိရသည္​။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကုမၸဏီ ထူေထာင္၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ​ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကိုပိုမိုလြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ ​ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစ
ေရး၊ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ရွိေစေရးႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္ စား လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးကို ဦးတည္၍ ႏွစ္တစ္ရာ ေက်ာ္ခန္႔ သက္တမ္းရွိခဲ့သည့္ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒကို ​ေခတ္ႏွင့္အညီ
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ၍ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးသို႔တင္ျပခဲ့ၿပီး၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ရက္တြင္ျမန္​မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအျဖစ္​ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္​သည္​။

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းၫႊန္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအားက်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္​္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား ထုတ္ျပန္ ေၾကညာရန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ဥပေဒအား အမ်ားျပည္သူ က်ယ္ျပန္႔စြာ သိရွိႏိုင္ရန္ ​ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔အျပင္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ျခင္း ၊ျပန္တမ္း မ်ား ေပးပို႔ျခင္း၊ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္႐ုံးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကို အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ပိုမိုလ်င္ျမန္ ​ေခ်ာေမြ႕စြာ ​ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ​ေၾကာင္​း ယင္​းဌာနမွသိရသည္​။

​ေဝ​ေဝၿဖိဳး

ရန္​ကုန္​၊မတ္​လ ၁၃၊၂၀၁၈

အ​ေသးစား၊အလတ္​စားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ မွတ္ပုံတင္ေၾကးအား ယခုႏွစ္​ ဧၿပီလ ၁ရက္မွ စတင္​၍ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲ ​ေလ်ာ့ခ်ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွသိရသည္​။

ယခုလက္ရွိသတ္မွတ္ထား​ေသာ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ မွတ္ပုံတင္ေၾကးကို လက္ရွိတြင္​ က်ပ္ငါးသိန္း သတ္မွတ္ထား ရာမွဧၿပီလ၁ရက္မွ စတင္၍ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲသို႔ ထက္​ဝက္​ ေလ်ွာ့ခ်ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဌာနမွ အသိ​ေပး​ေၾကညာ ထားသည္​။

ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပိုမို သက္သာစြာ ​ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္​ေစေရး၊အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း မျပဳေသး ဘဲ ​ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကုမၸဏီ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲထူေထာင္၍ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေစေရးကို ဦးတည္ၿပီး ယင္​းကဲ့သို႔ ျပင္​ဆင္​သတ္​မွတ္​ျခင္​းျဖစ္​​ေၾကာင္း​သိရသည္​။

ႏိုင္ငံသားမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ထူ​ေထာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကိုလြယ္ကူသက္သာစြာ ​ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစ
ေရးအတြက္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ေၾကး အား၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇြန္​လ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ ယခင္က်ပ္တစ္ဆယ္သိန္း ေကာက္ခံရာမွက်ပ္ငါးသိန္းသို႔ေလ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ ​ေပးခဲ့​ေၾကာင္​း 
သိရသည္​။

ထို႔ျပင္ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသစ္ကိုလည္​း၂၀၁၈ခုႏွစ္​ ၾသဂုတ္လ ၁ရက္မွ စတင္၍ က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္​​ေၾကာင္း​
သိရသည္​။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကုမၸဏီ ထူေထာင္၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ​ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကိုပိုမိုလြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ ​ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစ
ေရး၊ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ရွိေစေရးႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္ စား လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးကို ဦးတည္၍ ႏွစ္တစ္ရာ ေက်ာ္ခန္႔ သက္တမ္းရွိခဲ့သည့္ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒကို ​ေခတ္ႏွင့္အညီ
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ၍ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးသို႔တင္ျပခဲ့ၿပီး၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ရက္တြင္ျမန္​မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအျဖစ္​ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္​သည္​။

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းၫႊန္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအားက်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္​္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား ထုတ္ျပန္ ေၾကညာရန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ဥပေဒအား အမ်ားျပည္သူ က်ယ္ျပန္႔စြာ သိရွိႏိုင္ရန္ ​ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔အျပင္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ျခင္း ၊ျပန္တမ္း မ်ား ေပးပို႔ျခင္း၊ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္႐ုံးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကို အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ပိုမိုလ်င္ျမန္ ​ေခ်ာေမြ႕စြာ ​ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ​ေၾကာင္​း ယင္​းဌာနမွသိရသည္​။

​ေဝ​ေဝၿဖိဳး

Leave a Reply