ျမန္မာ – ဘရူႏုိင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ သံရုံးတည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာခ်င္း လဲလွယ္သြားမည္

0
143

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၁၃၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာ – ဘရူႏုိင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ သံရုံးတည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာခ်င္း လဲလွယ္ထားရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ၀င္ ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

“သံရုံးေတြက ဒီမွာဆက္သြယ္လာတာ အားလုံး ကမာၻ႔ဘဏ္နဲ႔ ကုလ သမဂၢလုိ အဖြဲ႔အစည္းအေတြအပါ အ၀င္ ၁၇ ႏုိင္ငံေလာက္ရွိ သြားၿပီး ေပါ႔ေလ။ အဲဒီအထဲမွာ သုံးႏုိင္ငံေလာက္က လက္၀ယ္ယူထားၿပီေပါ႔။ မွတ္မိသေလာက္ေျပာရရင္ေတာ႔ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ရယ္၊ မေလးရွားရယ္၊ ဘရူႏုိင္းရယ္ေပါ႔။ ဘရူႏုိင္းကေတာ႔ ေငြေပး၀ယ္တာ မဟုတ္ပဲနဲ႔ ဘရူးႏုိင္း ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ႔ ဒီ သံရုံးေျမေနရာခ်င္းလဲလွယ္တဲ႔ အေနအထားမ်ဳိး ရွိပါတယ္”ဟု ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

သံတမန္ဇုန္ကုိ ေနျပည္ေတာ္၊ ရာဇသဂၤဟလမ္းေပၚရွိ Junction Center အေနာက္ဘက္ သစ္ေတာႀကဳိး၀ုိင္းအားပယ္ဖ်က္ၿပီး ေျမ ဧရိယာ ၁၅၅၀ ဧကေပၚ၌ အကြက္ေပါင္း ၁၂၀ သတ္မွတ္ ေဖာ္ေဆာင္ထားခဲ႔ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆုိပါ ဇုန္အတြင္း အကြက္တစ္ကြက္လွ်င္ ၅ ဒသမ ၇၄ ဧက က်ယ္၀န္း ၿပီး အကြက္ ၉ ကြက္စီ တစ္ဘေလာက္ႏႈန္းသတ္မွတ္ထားရွိေၾကာင္း၊ လမ္း/ ေရ/ မီး/ မိလႅာ စနစ္မ်ားအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ထား ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

“ဒီမွာ အျမန္ဆုံးေျပာင္းေရြ႕လာဖုိ႔ တုိက္တြန္းထားတယ္ေပါ႔။ သူတုိ႔က လည္း ေျပာင္းေရြ႕လာခ်င္တယ္။ ေျပာင္းလာဖုိ႔ လုိအပ္တဲ႔ အခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျပင္ႏုိင္တဲ႔ အရင္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကုိ ေျဖေလ်ာ႔ႏုိင္တဲ႔ အေနအထားမ်ဳိးေတြကုိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပး ထားတယ္”ဟု ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

ယခင္က တစ္ဧက အတြက္ ေဒၚလာ ၅ သိန္းႏႈန္း သတ္မွတ္ထားခဲ႔ၿပီး အကြက္တစ္ကြက္လွ်င္ ၅ ဒသမ ၇၄ ဧကအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သန္းနီးပါးရွိကုန္ၾကႏုိင္ျခင္းေၾကာင္႔ ႏုိင္ငံငယ္မ်ားမွ ၀ယ္ယူရန္ အဆင္ မေျပမႈ မ်ားႏွင္႔ ႀကဳံေတြ႔ခဲ႔ရေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားမွလည္း သတ္မွတ္ ထားသည္ ႏွစ္ကြက္ထက္ပုိ၍ ခြင္႔ျပဳေပးႏုိင္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ရွိခဲ႔ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

 ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၁၃၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာ – ဘရူႏုိင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ သံရုံးတည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာခ်င္း လဲလွယ္ထားရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ၀င္ ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

“သံရုံးေတြက ဒီမွာဆက္သြယ္လာတာ အားလုံး ကမာၻ႔ဘဏ္နဲ႔ ကုလ သမဂၢလုိ အဖြဲ႔အစည္းအေတြအပါ အ၀င္ ၁၇ ႏုိင္ငံေလာက္ရွိ သြားၿပီး ေပါ႔ေလ။ အဲဒီအထဲမွာ သုံးႏုိင္ငံေလာက္က လက္၀ယ္ယူထားၿပီေပါ႔။ မွတ္မိသေလာက္ေျပာရရင္ေတာ႔ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ရယ္၊ မေလးရွားရယ္၊ ဘရူႏုိင္းရယ္ေပါ႔။ ဘရူႏုိင္းကေတာ႔ ေငြေပး၀ယ္တာ မဟုတ္ပဲနဲ႔ ဘရူးႏုိင္း ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ႔ ဒီ သံရုံးေျမေနရာခ်င္းလဲလွယ္တဲ႔ အေနအထားမ်ဳိး ရွိပါတယ္”ဟု ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

သံတမန္ဇုန္ကုိ ေနျပည္ေတာ္၊ ရာဇသဂၤဟလမ္းေပၚရွိ Junction Center အေနာက္ဘက္ သစ္ေတာႀကဳိး၀ုိင္းအားပယ္ဖ်က္ၿပီး ေျမ ဧရိယာ ၁၅၅၀ ဧကေပၚ၌ အကြက္ေပါင္း ၁၂၀ သတ္မွတ္ ေဖာ္ေဆာင္ထားခဲ႔ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆုိပါ ဇုန္အတြင္း အကြက္တစ္ကြက္လွ်င္ ၅ ဒသမ ၇၄ ဧက က်ယ္၀န္း ၿပီး အကြက္ ၉ ကြက္စီ တစ္ဘေလာက္ႏႈန္းသတ္မွတ္ထားရွိေၾကာင္း၊ လမ္း/ ေရ/ မီး/ မိလႅာ စနစ္မ်ားအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ထား ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

“ဒီမွာ အျမန္ဆုံးေျပာင္းေရြ႕လာဖုိ႔ တုိက္တြန္းထားတယ္ေပါ႔။ သူတုိ႔က လည္း ေျပာင္းေရြ႕လာခ်င္တယ္။ ေျပာင္းလာဖုိ႔ လုိအပ္တဲ႔ အခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျပင္ႏုိင္တဲ႔ အရင္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကုိ ေျဖေလ်ာ႔ႏုိင္တဲ႔ အေနအထားမ်ဳိးေတြကုိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပး ထားတယ္”ဟု ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

ယခင္က တစ္ဧက အတြက္ ေဒၚလာ ၅ သိန္းႏႈန္း သတ္မွတ္ထားခဲ႔ၿပီး အကြက္တစ္ကြက္လွ်င္ ၅ ဒသမ ၇၄ ဧကအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သန္းနီးပါးရွိကုန္ၾကႏုိင္ျခင္းေၾကာင္႔ ႏုိင္ငံငယ္မ်ားမွ ၀ယ္ယူရန္ အဆင္ မေျပမႈ မ်ားႏွင္႔ ႀကဳံေတြ႔ခဲ႔ရေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားမွလည္း သတ္မွတ္ ထားသည္ ႏွစ္ကြက္ထက္ပုိ၍ ခြင္႔ျပဳေပးႏုိင္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ရွိခဲ႔ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply