နီေပါၿမိဳ႕ေတာ္ ခတၱမႏၵဴ၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ပ်က္က်၊ ၄၉ ဦးေသဆံုး၊ ၂၂ ဦး ဒဏ္ရာရရိွ

0
135

ခတၱမႏၵဴ မတ္ ၁၃

နီေပါႏုိင္ငံၿမ္ိဳ႕ေတာ္ ခတၱမႏၵဴ၌ မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္တစ္စင္းပ်က္က်ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူ ၄၉ ဦးေသဆံုးၿပီး ၂၂ ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း နီေပါအစိုးရအရာရွိတစ္ဦး ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ဒါကာမွထြက္ခြာလာသည့္ ယူအက္စ္-ဘဂၤလာေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ေလယာဥ္တစ္စင္းေပၚတြင္ လူ ၇၁ ဦးလိုက္ပါလာခဲ့ၿပီး ယင္းေလယာဥ္သည္ ေလဆိပ္နားတြင္ ပ်က္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားသည္ ေလယာဥ္အပ်က္အစီးမ်ားၾကားရွိ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားကို ဆဲြထုတ္ ခဲ့ရသည္။

ေလယာဥ္သည္ ပ်က္က်ၿပီးေနာက္တြင္ မီးအႀကီးအက်ယ္ေလာင္ကၽြမ္း ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူဦးေရနည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း စစ္တပ္၏ ေျပာခြင့္ရွိသူ ဂိုကူဗန္ဒါရီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ခရီးသည္မ်ားအနက္ ၃၃ ဦးမွာ နီေပါႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၃၂ ဦးသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကကာ တစ္ဦးသည္ တ႐ုတ္ျဖစ္၍ တစ္ဦးမွာ ေမာ္လ္ဒိုက္ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းလုိင္း၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ကမ္႐ူ အစၥလာမ္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေလယာဥ္ပ်က္က်ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကိုမသိရွိရေသးေခ်။ ေလယာဥ္သည္ မပ်က္က်မီတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရေတာ့ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေလဆိပ္အာဏာပိုင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယူအက္စ္-ဘဂၤလာ
ေလေၾကာင္းလုိင္း ၏အမႈေဆာင္အရာရွိ အမ္ရန္အာဆစ္ကမူ ခတၱမႏၵဴေလဆိပ္ရွိ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ား၏ အမွားျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ခတၱမႏၵဴေလဆိပ္ရွိ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းအဆံုးသတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးသမားႏွင့္ ေလယာဥ္မွဴးတို႔ၾကား နားလည္မႈ လဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေလဆိပ္မွ သတင္းအရင္း အျမစ္တစ္ခု ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မတ္ ၁၂ ရက္ ေဒသဆိုင္ရာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလဲြ ၂ နာရီ ၂၀ မိနစ္တြင္ ေလယာဥ္သည္ ဆင္းသက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းစဥ္ လမ္းေခ်ာ္သြားၿပီး အနီးအနားရွွိ ေဘာလံုးကြင္းထဲသို႔ပ်က္က်သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္ထူထပ္ေသာ နီေပါ၌ ေလယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။

ယူအက္စ္-ဘဂၤလာေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီပုိင္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ယင္းေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္တြင္ လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ဘြမ္ဘာဒီးယား ဒတ္ရွ္ ၈ ႏွင့္ ဘိုးယင္း ၇၃၇-၈၀၀ ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနသည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ခတၱမႏၵဴ မတ္ ၁၃

နီေပါႏုိင္ငံၿမ္ိဳ႕ေတာ္ ခတၱမႏၵဴ၌ မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္တစ္စင္းပ်က္က်ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူ ၄၉ ဦးေသဆံုးၿပီး ၂၂ ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း နီေပါအစိုးရအရာရွိတစ္ဦး ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ဒါကာမွထြက္ခြာလာသည့္ ယူအက္စ္-ဘဂၤလာေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ေလယာဥ္တစ္စင္းေပၚတြင္ လူ ၇၁ ဦးလိုက္ပါလာခဲ့ၿပီး ယင္းေလယာဥ္သည္ ေလဆိပ္နားတြင္ ပ်က္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားသည္ ေလယာဥ္အပ်က္အစီးမ်ားၾကားရွိ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားကို ဆဲြထုတ္ ခဲ့ရသည္။

ေလယာဥ္သည္ ပ်က္က်ၿပီးေနာက္တြင္ မီးအႀကီးအက်ယ္ေလာင္ကၽြမ္း ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူဦးေရနည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း စစ္တပ္၏ ေျပာခြင့္ရွိသူ ဂိုကူဗန္ဒါရီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ခရီးသည္မ်ားအနက္ ၃၃ ဦးမွာ နီေပါႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၃၂ ဦးသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကကာ တစ္ဦးသည္ တ႐ုတ္ျဖစ္၍ တစ္ဦးမွာ ေမာ္လ္ဒိုက္ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းလုိင္း၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ကမ္႐ူ အစၥလာမ္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေလယာဥ္ပ်က္က်ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကိုမသိရွိရေသးေခ်။ ေလယာဥ္သည္ မပ်က္က်မီတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရေတာ့ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေလဆိပ္အာဏာပိုင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယူအက္စ္-ဘဂၤလာ
ေလေၾကာင္းလုိင္း ၏အမႈေဆာင္အရာရွိ အမ္ရန္အာဆစ္ကမူ ခတၱမႏၵဴေလဆိပ္ရွိ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ား၏ အမွားျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ခတၱမႏၵဴေလဆိပ္ရွိ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းအဆံုးသတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးသမားႏွင့္ ေလယာဥ္မွဴးတို႔ၾကား နားလည္မႈ လဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေလဆိပ္မွ သတင္းအရင္း အျမစ္တစ္ခု ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မတ္ ၁၂ ရက္ ေဒသဆိုင္ရာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလဲြ ၂ နာရီ ၂၀ မိနစ္တြင္ ေလယာဥ္သည္ ဆင္းသက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းစဥ္ လမ္းေခ်ာ္သြားၿပီး အနီးအနားရွွိ ေဘာလံုးကြင္းထဲသို႔ပ်က္က်သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္ထူထပ္ေသာ နီေပါ၌ ေလယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။

ယူအက္စ္-ဘဂၤလာေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီပုိင္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ယင္းေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္တြင္ လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ဘြမ္ဘာဒီးယား ဒတ္ရွ္ ၈ ႏွင့္ ဘိုးယင္း ၇၃၇-၈၀၀ ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနသည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply