ေနျပည္ေတာ္သႀကၤန္တြင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ ေရကစားမ႑ပ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္က်င္းပသြားမည္

0
152

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၃၊ ၂၀၁၈

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္ သႀကၤန္တြင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ ေရကစားမ႑ပ္မ်ား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ပါ၀င္ဆင္ႏြဲက်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီမွ သိရွိရသည္။

“မႏွစ္က ေဖ်ာ္ေျဖမႈမရွိခဲ႔တဲ႔ ကုမၸဏီႀကီးေတြ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ဖုိ႔အတြက္ ျပန္လည္တင္ျပလာတာေတြရွိလာတယ္။ မေန႔ကမွ စၿပီး ျပန္ေလွ်ာက္လာတာပါ။ စကုိင္းနက္မ႑ပ္က လာေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ အျခားကုမၸဏီႀကီးေတြလည္း လာမယ္လုိ႔ ၾကားပါတယ္”ဟု ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္ ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ႔သည္႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္ သႀကၤန္တြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင္႔ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေရကစား မ႑ပ္တည္ေဆာက္က်င္းပမႈမရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္က်င္းပျပဳခြင္႔ ေတာင္းခံမႈမ်ားရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ႔ ပိတ္ခုိင္းတာ ပိတ္တာေတြမရွိခဲ႔ပါဘူး။ သူတုိ႔ ဘာသာသူတုိ႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင္႔ မက်င္းပတာပါ”ဟု ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

သႀကၤန္ကာလတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ရာဇသဂၤဟ လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ စကုိင္းနက္မ႑ပ္၊ ACE မ႑ပ္ အပါအ၀င္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ ေရကစားမ႑ပ္မ်ားတည္ေဆာက္ၿပီး ဆင္ႏြဲခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခုႏွစ္၌ ထူးျခားမႈအေနျဖင္႔ ရခုိင္ရုိးရာေရကစားမ႑ပ္ကုိ ၿမဳိ႕ေတာ္၀န္မ႑ပ္အနီး၌ တည္ေဆာက္ၿပီး ရခုိင္ရုိးရာသႀကၤန္ကုိ ဆင္ႏြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

“ဒီႏွစ္ထူးျခားတာက ေနျပည္ေတာ္မွာရွိေနတဲ႔ ရခုိင္အသုိင္းအ၀ုိင္းကေနၿပီးေတာ႔မွ ရခုိင္ရုိးရာသႀကၤန္ ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿမဳိ႕ေတာ္၀န္ မ႑ပ္ကေတာ႔ ပုံမွန္လုပ္တယ္။ ၿမဳိ႕ေတာ္၀န္မ႑ပ္နဲ႔အတူ ရခုိင္ရုိးရာေရကစားမ႑ပ္ကုိ အတူတြဲၿပီးေတာ႔ လုပ္မယ္လုိ႔ စီစဥ္ေပးထား တာေပါ႔ေလ။ ရခုိင္ အသိုင္းအ၀ုိင္း တုိင္းရင္းသားအသုိင္းအ၀ုိင္း အစုိးရအဖြဲ႔ထဲမွာေရာ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီထဲမွာေရာ ေနာက္ ၀န္ထမ္းေတြထဲမွာေရာ ဝန္ထမ္းအႀကီးအကဲေတြထဲမွာေရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ မ်ားတဲ႔အတြက္ သူတုိ႔ရုိးရာသႀကၤန္ကုိလဲပဲ ျမန္မာ႔ရုိးရာသႀကၤန္အတူ တစ္ခ်ိန္တည္းျဖစ္ေနတဲ႔အတြက္ ရုိးရာအတုိင္းက်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ မ႑ပ္တည္ေဆာက္ခြင္႔ေတာင္းခံမႈမွာ စကုိင္းနက္မ႑ပ္တစ္ခု တည္းသာ ရွိေသးၿပီး မ႑ပ္မည္မွ် ွရိွႏုိင္မည္အား အသိရွိႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေက္ာမတီမွ ေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၃၊ ၂၀၁၈

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္ သႀကၤန္တြင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ ေရကစားမ႑ပ္မ်ား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ပါ၀င္ဆင္ႏြဲက်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီမွ သိရွိရသည္။

“မႏွစ္က ေဖ်ာ္ေျဖမႈမရွိခဲ႔တဲ႔ ကုမၸဏီႀကီးေတြ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ဖုိ႔အတြက္ ျပန္လည္တင္ျပလာတာေတြရွိလာတယ္။ မေန႔ကမွ စၿပီး ျပန္ေလွ်ာက္လာတာပါ။ စကုိင္းနက္မ႑ပ္က လာေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ အျခားကုမၸဏီႀကီးေတြလည္း လာမယ္လုိ႔ ၾကားပါတယ္”ဟု ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္ ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ႔သည္႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္ သႀကၤန္တြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင္႔ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေရကစား မ႑ပ္တည္ေဆာက္က်င္းပမႈမရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္က်င္းပျပဳခြင္႔ ေတာင္းခံမႈမ်ားရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ႔ ပိတ္ခုိင္းတာ ပိတ္တာေတြမရွိခဲ႔ပါဘူး။ သူတုိ႔ ဘာသာသူတုိ႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင္႔ မက်င္းပတာပါ”ဟု ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

သႀကၤန္ကာလတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ရာဇသဂၤဟ လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ စကုိင္းနက္မ႑ပ္၊ ACE မ႑ပ္ အပါအ၀င္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ ေရကစားမ႑ပ္မ်ားတည္ေဆာက္ၿပီး ဆင္ႏြဲခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခုႏွစ္၌ ထူးျခားမႈအေနျဖင္႔ ရခုိင္ရုိးရာေရကစားမ႑ပ္ကုိ ၿမဳိ႕ေတာ္၀န္မ႑ပ္အနီး၌ တည္ေဆာက္ၿပီး ရခုိင္ရုိးရာသႀကၤန္ကုိ ဆင္ႏြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

“ဒီႏွစ္ထူးျခားတာက ေနျပည္ေတာ္မွာရွိေနတဲ႔ ရခုိင္အသုိင္းအ၀ုိင္းကေနၿပီးေတာ႔မွ ရခုိင္ရုိးရာသႀကၤန္ ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿမဳိ႕ေတာ္၀န္ မ႑ပ္ကေတာ႔ ပုံမွန္လုပ္တယ္။ ၿမဳိ႕ေတာ္၀န္မ႑ပ္နဲ႔အတူ ရခုိင္ရုိးရာေရကစားမ႑ပ္ကုိ အတူတြဲၿပီးေတာ႔ လုပ္မယ္လုိ႔ စီစဥ္ေပးထား တာေပါ႔ေလ။ ရခုိင္ အသိုင္းအ၀ုိင္း တုိင္းရင္းသားအသုိင္းအ၀ုိင္း အစုိးရအဖြဲ႔ထဲမွာေရာ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီထဲမွာေရာ ေနာက္ ၀န္ထမ္းေတြထဲမွာေရာ ဝန္ထမ္းအႀကီးအကဲေတြထဲမွာေရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ မ်ားတဲ႔အတြက္ သူတုိ႔ရုိးရာသႀကၤန္ကုိလဲပဲ ျမန္မာ႔ရုိးရာသႀကၤန္အတူ တစ္ခ်ိန္တည္းျဖစ္ေနတဲ႔အတြက္ ရုိးရာအတုိင္းက်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ မ႑ပ္တည္ေဆာက္ခြင္႔ေတာင္းခံမႈမွာ စကုိင္းနက္မ႑ပ္တစ္ခု တည္းသာ ရွိေသးၿပီး မ႑ပ္မည္မွ် ွရိွႏုိင္မည္အား အသိရွိႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေက္ာမတီမွ ေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply