အုန္းမႈတ္ခြက္ လက္မႈပစၥည္းမ်ား အတြက္ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္

0
284

ရန္ကုန္၊မတ္၁၃၊၂၀၁၈

ျပည္တြင္း၌ အုန္းမႈတ္ခြက္မ်ားျဖင့္ လက္မႈပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားရရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း အုန္းမႈတ္ခြက္ လက္မႈပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေန ေသာ ေစ်းကြက္မွ သိရသည္။

အုန္းမႈတ္ခြက္ လက္မႈပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ား စိတ္၀င္စား ႏွစ္ၿခိဳက္လွ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ေရာင္းခ်ေနေသာ အုန္းမႈတ္ခြက္ လက္မႈပစၥည္းမ်ားမွာ ျပည္ပအိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားမွ တဆင့္ မွာယူေရာင္းခ် ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျပည္တြင္းမွာရွိေနတဲ့အုန္းသီးလက္မႈပညာ ပစၥည္းေစ်းကြက္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ထိုင္းကေနၿပီးေတာ့ျမန္မာျပည္ ထဲ၀င္ေနတယ္။ အဲ့ဒီ့အတြက္ ကိုယ့္ျပည္တြင္းမွာ ပဲထုတ္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ျပည္တြင္းကိုပဲ လႊမ္းမိုးမႈရႏိုင္ဖို႔ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္။ေဒသတြင္းမွာရွိတဲ့ နယ္ခံ ေတြအတြက္ကို အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးဖို႔ အုန္းမႈတ္ခြက္ လက္မႈပစၥည္း ထုတ္လုပ္ ျခင္းက လိုအပ္ပါတယ္”ဟု အုန္းမႈတ္ခြက္ လက္မႈပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူကိုခ်မ္းျမင့္၀င္းကေျပာၾကားခဲ႔သည္။

အုန္းမႈတ္ခြက္ ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ႏွစ္ၿခိဳက္သည့္ လက္မႈပစၥည္းမ်ားတြင္ အလွဆင္မႈအပိုင္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာ မီးအိမ္ ၊ မီးခြက္မ်ား ၊ပန္းအိုးငယ္မ်ား စသျဖင့္ရွိၾကၿပီး အပင္စိုက္ပ်ိဳး ရာတြင္လည္း အသုံးျပဳသည့္ ပန္းပင္စိုက္ ခြက္ငယ္မ်ား စသျဖင့္ အမ်ိဳးအစားစုံ လင္စြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊မတ္၁၃၊၂၀၁၈

ျပည္တြင္း၌ အုန္းမႈတ္ခြက္မ်ားျဖင့္ လက္မႈပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားရရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း အုန္းမႈတ္ခြက္ လက္မႈပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေန ေသာ ေစ်းကြက္မွ သိရသည္။

အုန္းမႈတ္ခြက္ လက္မႈပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ား စိတ္၀င္စား ႏွစ္ၿခိဳက္လွ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ေရာင္းခ်ေနေသာ အုန္းမႈတ္ခြက္ လက္မႈပစၥည္းမ်ားမွာ ျပည္ပအိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားမွ တဆင့္ မွာယူေရာင္းခ် ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျပည္တြင္းမွာရွိေနတဲ့အုန္းသီးလက္မႈပညာ ပစၥည္းေစ်းကြက္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ထိုင္းကေနၿပီးေတာ့ျမန္မာျပည္ ထဲ၀င္ေနတယ္။ အဲ့ဒီ့အတြက္ ကိုယ့္ျပည္တြင္းမွာ ပဲထုတ္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ျပည္တြင္းကိုပဲ လႊမ္းမိုးမႈရႏိုင္ဖို႔ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္။ေဒသတြင္းမွာရွိတဲ့ နယ္ခံ ေတြအတြက္ကို အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးဖို႔ အုန္းမႈတ္ခြက္ လက္မႈပစၥည္း ထုတ္လုပ္ ျခင္းက လိုအပ္ပါတယ္”ဟု အုန္းမႈတ္ခြက္ လက္မႈပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူကိုခ်မ္းျမင့္၀င္းကေျပာၾကားခဲ႔သည္။

အုန္းမႈတ္ခြက္ ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ႏွစ္ၿခိဳက္သည့္ လက္မႈပစၥည္းမ်ားတြင္ အလွဆင္မႈအပိုင္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာ မီးအိမ္ ၊ မီးခြက္မ်ား ၊ပန္းအိုးငယ္မ်ား စသျဖင့္ရွိၾကၿပီး အပင္စိုက္ပ်ိဳး ရာတြင္လည္း အသုံးျပဳသည့္ ပန္းပင္စိုက္ ခြက္ငယ္မ်ား စသျဖင့္ အမ်ိဳးအစားစုံ လင္စြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

Leave a Reply