သနပ္ခါး အေရာင္းျပပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္

0
235

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၃၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာ့သနပ္ခါး စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းက ဦးေဆာင္၍ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားတြင္ သနပ္ခါး အေရာင္းပြဲေတာ္ က်င္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သနပ္ခါး အေရာင္းျပပြဲတြင္ သနပ္ခါးထြက္ရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္အစံုမွ သနပ္ခါး မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ၿခံပိုင္ရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ကာ အျခားသနပ္ခါးထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ သနပ္ခါးအမႈန္႔ ၊ သနပ္ခါး အျမစ္လိမ္းေဆး အရည္၊ သနပ္ခါးတံုး စသည္တို႔ကိုလည္း ေရာင္းခ်ေပး သြားမည္ျဖစ္သည္ ။ ထို႔အျပင္ သနပ္ခါးလွပ်ိဳေမၿပိဳင္ပြဲကိုလည္း ထည့္သြင္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္နဲ႔ သနပ္ခါးကို တန္ဖိုးထားတတ္ေအာင္ဆိုၿပီး ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္ ။ ဒီသနပ္ခါးအေရာင္းျပပြဲမွာ ၿခံပိုင္ရွင္ေတြ ထုတ္လုပ္သူေတြ ကိုယ္တိုင္ ေရာင္းခ်ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့သနပ္ခါး စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးမ်ိဳးဝင္းသန္႔ က ေျပာသည္။

သနပ္ခါး အေရာင္းပြဲေတာ္ ႏွင့္ သနပ္ခါးလွပ်ဳိေမၿပဳိင္ပြဲတြင္ ေရစႀကဳိ ၊ပခုကၠဴ ၊ၿမဳိင္ ၊အရာေတာ္ ၊ေ႐ႊဘုိ ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔မွ သနပ္ခါး စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ သူမ်ား ကုိယ္တုိင္ လာ ေရာက္ ေရာင္းခ်က်မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ပုိးထည္ ၊ ခ်ည္ ထည္ အေရာင္းဆုိင္မ်ား၊ သဘာဝေခါင္းေလ်ာ္ရည္၊ ဆပ္ျပာအေရာင္းဆိုင္ မ်ား ႏွင့္ စာေသာက္ကုန္ ပစၥည္းအေရာင္းဆုိင္မ်ား ပါရွိ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

ဓာတ္ပံု – အင္တာနက္

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၃၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာ့သနပ္ခါး စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းက ဦးေဆာင္၍ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားတြင္ သနပ္ခါး အေရာင္းပြဲေတာ္ က်င္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သနပ္ခါး အေရာင္းျပပြဲတြင္ သနပ္ခါးထြက္ရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္အစံုမွ သနပ္ခါး မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ၿခံပိုင္ရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ကာ အျခားသနပ္ခါးထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ သနပ္ခါးအမႈန္႔ ၊ သနပ္ခါး အျမစ္လိမ္းေဆး အရည္၊ သနပ္ခါးတံုး စသည္တို႔ကိုလည္း ေရာင္းခ်ေပး သြားမည္ျဖစ္သည္ ။ ထို႔အျပင္ သနပ္ခါးလွပ်ိဳေမၿပိဳင္ပြဲကိုလည္း ထည့္သြင္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္နဲ႔ သနပ္ခါးကို တန္ဖိုးထားတတ္ေအာင္ဆိုၿပီး ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္ ။ ဒီသနပ္ခါးအေရာင္းျပပြဲမွာ ၿခံပိုင္ရွင္ေတြ ထုတ္လုပ္သူေတြ ကိုယ္တိုင္ ေရာင္းခ်ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့သနပ္ခါး စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးမ်ိဳးဝင္းသန္႔ က ေျပာသည္။

သနပ္ခါး အေရာင္းပြဲေတာ္ ႏွင့္ သနပ္ခါးလွပ်ဳိေမၿပဳိင္ပြဲတြင္ ေရစႀကဳိ ၊ပခုကၠဴ ၊ၿမဳိင္ ၊အရာေတာ္ ၊ေ႐ႊဘုိ ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔မွ သနပ္ခါး စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ သူမ်ား ကုိယ္တုိင္ လာ ေရာက္ ေရာင္းခ်က်မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ပုိးထည္ ၊ ခ်ည္ ထည္ အေရာင္းဆုိင္မ်ား၊ သဘာဝေခါင္းေလ်ာ္ရည္၊ ဆပ္ျပာအေရာင္းဆိုင္ မ်ား ႏွင့္ စာေသာက္ကုန္ ပစၥည္းအေရာင္းဆုိင္မ်ား ပါရွိ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

ဓာတ္ပံု – အင္တာနက္

Leave a Reply