ႏို္​င္​ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ား၏ယာယီခရီးစဥ္အတြင္း လိႈင္းႏႈန္းစဥ္အသံုးျပဳခြင့္ ေလ်ွာက္ထားရမည္​ 

0
124

ရန္​ကုန္​၊မတ္​လ ၁၄၂၀၁၈

ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား၏ ယာယီခရီးစဥ္အတြင္း ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳပါက ယာယီလိႈင္းႏႈန္းစဥ္ အသံုးျပဳခြင့္ကို ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားရယူရန္ လုိအပ္​ေၾကာင္​း ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အသိ​ေပး​ေၾကညာထားသည္​။

အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏စီစဥ္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လာ​ေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား၏ ယာယီခရီးစဥ္အတြင္း လိႈင္းႏႈန္းစဥ္အသံုးျပဳခြင့္ကို ေလ်ွာက္ထားမႈ မရွိဘဲ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားအား အသံုးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔လာ​ေၾကာင္​း အဆိုပါ​ေၾကညာခ်က္​တြင္​ ​ေဖာ္​ျပထားသည္​။

ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ား၏ စီစဥ္မႈျဖင့္
တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္စုလိုက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ဆိုင္ကယ္၊ စက္ဘီးမ်ားျဖင့္​ေသာ္လည္းေကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝင္ေပါက္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္မ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္လ်က္ရွိၿပီး ခရီးစဥ္အတြင္း ၎တို႔ ႏွင့္အတူ ယူေဆာင္လာသည့္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိ​ေၾကာင္​းသိရသည္​။

အဆိုပါ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားအရ လိႈင္းႏႈန္း အသံုးျပဳခြင့္ရယူ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္​ေၾကာင္​း ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွသိရသည္​။

​ေဝ​ေဝၿဖိဳး

ရန္​ကုန္​၊မတ္​လ ၁၄၂၀၁၈

ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား၏ ယာယီခရီးစဥ္အတြင္း ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳပါက ယာယီလိႈင္းႏႈန္းစဥ္ အသံုးျပဳခြင့္ကို ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားရယူရန္ လုိအပ္​ေၾကာင္​း ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အသိ​ေပး​ေၾကညာထားသည္​။

အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏စီစဥ္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လာ​ေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား၏ ယာယီခရီးစဥ္အတြင္း လိႈင္းႏႈန္းစဥ္အသံုးျပဳခြင့္ကို ေလ်ွာက္ထားမႈ မရွိဘဲ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားအား အသံုးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔လာ​ေၾကာင္​း အဆိုပါ​ေၾကညာခ်က္​တြင္​ ​ေဖာ္​ျပထားသည္​။

ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ား၏ စီစဥ္မႈျဖင့္
တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္စုလိုက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ဆိုင္ကယ္၊ စက္ဘီးမ်ားျဖင့္​ေသာ္လည္းေကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝင္ေပါက္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္မ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္လ်က္ရွိၿပီး ခရီးစဥ္အတြင္း ၎တို႔ ႏွင့္အတူ ယူေဆာင္လာသည့္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိ​ေၾကာင္​းသိရသည္​။

အဆိုပါ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားအရ လိႈင္းႏႈန္း အသံုးျပဳခြင့္ရယူ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္​ေၾကာင္​း ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွသိရသည္​။

​ေဝ​ေဝၿဖိဳး

Leave a Reply