၂၀၁၈ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲစစ္ေဆးမႈတြင္ အားနည္းမႈ ျဖစ္စဥ္အခ်ိဳ႕ရွိခဲ့

0
181

ရန္ကုန္၊မတ္၁၄၊၂၀၁၈

၂၀၁၈ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္စားေမးပြဲအား ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္ မတ္လ ၇ရက္ေန႔မွ စတင္က်င္းပ ခဲ့ရာဘာသာရပ္ေပါင္း ၆ခုကိုစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ယေန႔ မတ္လ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ စားေမးပြဲစစ္ေဆးမႈၿပီး ဆုံးခဲ့ကာေက်ာင္းသားမ်ား အၾကားအေျပာမ်ားေသာစာေမးပြဲေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အားနည္းခ်က္ရွိသည့္ျဖစ္စဥ္အခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၈တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ႀကီးက်င္းပစဥ္အတြင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴးရုံးတြင္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ စာေမးပြဲစစ္ေဆးမႈမၿပီးဆုံးမီ တြင္ စာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ားကို ဖုန္းျဖင့္ဓာတ္ပုံရိုက္၍ ေဖ့ဘုတ္ေပၚတင္ ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ စာေမးပြဲက်င္းပေနသည့္မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ မည္သူမ်ွျပင္ပသို႔ ယူေဆာင္ျပဳလုပ္ ျပသခြင့္မရွိဟုဆိုေသာစာေမးပြဲစည္းကမ္း မ်ားေၾကာင့္ ယင္း၀န္ထမ္းကို ဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ တိုင္တန္း သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ၊ယခုႏွစ္၏ဓာတုေဗဒ ေမးခြန္းလႊာသည္ ၂၀၁၂မတိုင္မီ ကာလ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ တကၠသိုလ္၀င္ေမးခြန္းလႊာမ်ား ျဖင့္စစ္ေဆးခဲ့စဥ္ က ရခိုင္ျပည္နယ္မွ စစ္ေဆးခဲ့ေသာေမးခြန္းလႊာျဖင့္ အမ်ားအျပား ေမးခြန္း ပုံစံမ်ားတူညီ မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း ကိုလည္း တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ား အၾကား ေရပန္းစားခဲ့ျပီး စာေမးပြဲေမးခြန္း ႏွင့္သင္ရိုးမ်ားၾကား ေက်ာင္းသား မ်ားနားလည္မႈလြဲသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ ရွိသည္။

“၁၀တန္းေမးခြန္းေတြအေနနဲ႔က အဂၤလိပ္စာေန႔မွာ ေမးခြန္းေတြ နည္းနည္း ခက္လာတယ္။အေျခခံမရွိထားတဲ့ကေလးေတြေတာ္ေေတာ္မေျဖႏိုင္ၾကဘူးလို႔ေတာ့ၾကားထားပါတယ္။ က်န္တာေတြကေတာ့သူ႔ဟာနဲ႔သူ အဆင္ေျပမႈ ရွိၾကတယ္လို႔ ကေလးေတြကျပန္ေျပာၾကတယ္”ဟုေတာင္ဥကၠလာပ ျမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၀တန္းကေလးမ်ားအားက်ဴရွင္ေပးေနသူ မခိုင္ခိုင္ ကေျပာသည္။

စာေမးပြဲႀကီးစတင္က်င္းပသည့္ပထမေန႔တြင္တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးထားသူေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရ ၈၄၄၃၅၈ ဦးေရ မွ အမွန္တကယ္လာေရာက္ေျဖဆိုသူအေရအတြက္ ၇၈၉၈၈၃ဦးေျဖဆို ၾကၿပီး လာေရာက္မေျဖသူ ပ်က္ကြက္ဦးေရမွာ ၅၄၄၇၅ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားအတြင္းျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း အက်ဥ္းေထာင္ အခ်ိဳ႕မွ အက်ဥ္းသားႏွင့္အခ်ဳပ္က် စာေျဖဆိုသူ၇၉ဦး ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊စစ္ကိုင္းႏွင့္ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသၾကီးမ်ားမွ အၾကားအာရုံ မသန္စြမ္းသူ ၁၀ဦးႏွင့္ေဆးရုံစာစစ္ဌာနမ်ားတြင္လည္း လူနာစာေျဖဆို သူမ်ား ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ဓာတ္ပံု – ေ၀ယံထြန္း (ပဥၥမလႈိင္းမီဒီယာ)

ရန္ကုန္၊မတ္၁၄၊၂၀၁၈

၂၀၁၈ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္စားေမးပြဲအား ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္ မတ္လ ၇ရက္ေန႔မွ စတင္က်င္းပ ခဲ့ရာဘာသာရပ္ေပါင္း ၆ခုကိုစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ယေန႔ မတ္လ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ စားေမးပြဲစစ္ေဆးမႈၿပီး ဆုံးခဲ့ကာေက်ာင္းသားမ်ား အၾကားအေျပာမ်ားေသာစာေမးပြဲေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အားနည္းခ်က္ရွိသည့္ျဖစ္စဥ္အခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၈တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ႀကီးက်င္းပစဥ္အတြင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴးရုံးတြင္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ စာေမးပြဲစစ္ေဆးမႈမၿပီးဆုံးမီ တြင္ စာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ားကို ဖုန္းျဖင့္ဓာတ္ပုံရိုက္၍ ေဖ့ဘုတ္ေပၚတင္ ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ စာေမးပြဲက်င္းပေနသည့္မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ မည္သူမ်ွျပင္ပသို႔ ယူေဆာင္ျပဳလုပ္ ျပသခြင့္မရွိဟုဆိုေသာစာေမးပြဲစည္းကမ္း မ်ားေၾကာင့္ ယင္း၀န္ထမ္းကို ဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ တိုင္တန္း သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ၊ယခုႏွစ္၏ဓာတုေဗဒ ေမးခြန္းလႊာသည္ ၂၀၁၂မတိုင္မီ ကာလ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ တကၠသိုလ္၀င္ေမးခြန္းလႊာမ်ား ျဖင့္စစ္ေဆးခဲ့စဥ္ က ရခိုင္ျပည္နယ္မွ စစ္ေဆးခဲ့ေသာေမးခြန္းလႊာျဖင့္ အမ်ားအျပား ေမးခြန္း ပုံစံမ်ားတူညီ မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း ကိုလည္း တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ား အၾကား ေရပန္းစားခဲ့ျပီး စာေမးပြဲေမးခြန္း ႏွင့္သင္ရိုးမ်ားၾကား ေက်ာင္းသား မ်ားနားလည္မႈလြဲသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ ရွိသည္။

“၁၀တန္းေမးခြန္းေတြအေနနဲ႔က အဂၤလိပ္စာေန႔မွာ ေမးခြန္းေတြ နည္းနည္း ခက္လာတယ္။အေျခခံမရွိထားတဲ့ကေလးေတြေတာ္ေေတာ္မေျဖႏိုင္ၾကဘူးလို႔ေတာ့ၾကားထားပါတယ္။ က်န္တာေတြကေတာ့သူ႔ဟာနဲ႔သူ အဆင္ေျပမႈ ရွိၾကတယ္လို႔ ကေလးေတြကျပန္ေျပာၾကတယ္”ဟုေတာင္ဥကၠလာပ ျမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၀တန္းကေလးမ်ားအားက်ဴရွင္ေပးေနသူ မခိုင္ခိုင္ ကေျပာသည္။

စာေမးပြဲႀကီးစတင္က်င္းပသည့္ပထမေန႔တြင္တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးထားသူေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရ ၈၄၄၃၅၈ ဦးေရ မွ အမွန္တကယ္လာေရာက္ေျဖဆိုသူအေရအတြက္ ၇၈၉၈၈၃ဦးေျဖဆို ၾကၿပီး လာေရာက္မေျဖသူ ပ်က္ကြက္ဦးေရမွာ ၅၄၄၇၅ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားအတြင္းျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း အက်ဥ္းေထာင္ အခ်ိဳ႕မွ အက်ဥ္းသားႏွင့္အခ်ဳပ္က် စာေျဖဆိုသူ၇၉ဦး ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊စစ္ကိုင္းႏွင့္ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသၾကီးမ်ားမွ အၾကားအာရုံ မသန္စြမ္းသူ ၁၀ဦးႏွင့္ေဆးရုံစာစစ္ဌာနမ်ားတြင္လည္း လူနာစာေျဖဆို သူမ်ား ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ဓာတ္ပံု – ေ၀ယံထြန္း (ပဥၥမလႈိင္းမီဒီယာ)

Leave a Reply