ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ လီေျမာင္ဘက္ခ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္ စစ္ေဆးခံရ

0
145

ဆိုးလ္ မတ္ ၁၄

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတေဟာင္း လီေျမာင္ဘက္ခ္သည္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈျဖင့္ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၏စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈကို မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ခံယူခဲ့ရသည္။

လီေျမာင္ဘက္ခ္ သမၼတအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ၎၏ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေရးအရာရွိမ်ားသည္ လာဘ္ေငြအျဖစ္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ လီသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးခံေနရၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေသာ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတေဟာင္းေလးဦးသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္ စြပ္စဲြ၊ အျပစ္ေပးခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆိုလို႔ရၿပီျဖစ္သည္။

စိတ္ႏွလံုးေလးလံစြာျဖင့္ လာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ စိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့ရသည့္အတြက္ ေတာင္းပန္ပါေၾကာင္း လီက ဆိုးလ္ရွိ ဥပေဒအရာရွိ႐ံုးသို႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေရွ႕ေနႏွင့္ အတူလာေရာက္ေသာ လီကို ဥပေဒအရာရွိတစ္ဦးက ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး လက္ဖက္ရည္ျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံၿပီးေနာက္တြင္ အခန္းအမွတ္ ၁၀၀၁ သို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ယင္းအခန္းတြင္ ျဖဳတ္ခ်ခံသမၼတေဟာင္း ပါ့ခ္ဂြမ္ေဟးသည္လည္း နာရီေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ေဆးခံခဲ့ရသည္။

လီအား ဥပေဒအရာရွိသံုးဦးက စစ္ေဆးေမးျမန္းေနၿပီး ေမးျမန္းမႈသည္နာရီ ၂၀ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရာရွိမ်ားသည္ လီကိုေမးျမန္းရန္ အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားပါဝင္ေသာ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၀ ခန႔္ကိုစီစဥ္ခဲ့သည္။ လီသည္ အမႈေပါင္း ၂၀ ခန္႔ျဖင့္ စြပ္စဲြခံထားရသည္။

သမၼတေဟာင္းကို ဂုဏ္သိကၡာမထိပါးေစဘဲ ေမးျမန္းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ဥပေဒ အရာရွိ တစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ လီ၏ကိုယ္ေရးအရာရွိႏွစ္ဦး အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္ကာ လီ၏ ညီအစ္ကိုမ်ား၏ ေနအိမ္ႏွင့္ ႐ုံးခန္းမ်ားကို ဥပေဒအရာရွိမ်ားက ဝင္ေရာက္စီးနင္း ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားကို ဥပေဒအရာရွိမ်ားက ေမးျမန္းရန္အတြက္ ဆင့္ေခၚမႈသည္ ယခုအႀကိမ္တြင္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပါေစ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း လီက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယခုစစ္ေဆးခံရျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ လက္စားေခ်ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း လီက ယခင္ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတေဟာင္းအမ်ားစုသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား အပါအဝင္ ျပစ္မႈမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေလ့ရွိခဲ့သည္။ ပါ့ခ္သည္ ၎၏အနီးေနမိတ္ေဆြတစ္ဦးအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္ေပးၿပီး ေတာင္ ကိုရီးယားရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ ေငြေၾကးမ်ား ေတာင္းခံသည္ကုိ သိသိႀကီးႏွင့္ လႊတ္ထားခဲ့မႈေၾကာင့္ ယမန္ႏွစ္တြင္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွား ခံခဲ့ရသည္။ ပါ့ခ္ကုိ လာမည့္လတြင္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးဦးမည္ျဖစ္သည္။

လီ၏ေရွ႕က သမၼတ ႐ုိမူးဟြန္သည္လည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈျဖင့္ စစ္ေဆးေမးျမန္းခံရၿပီးေနာက္ ကိုုယ့္ကိုယ္ကိုသတ္ေသခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

ဆိုးလ္ မတ္ ၁၄

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတေဟာင္း လီေျမာင္ဘက္ခ္သည္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈျဖင့္ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၏စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈကို မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ခံယူခဲ့ရသည္။

လီေျမာင္ဘက္ခ္ သမၼတအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ၎၏ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေရးအရာရွိမ်ားသည္ လာဘ္ေငြအျဖစ္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ လီသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးခံေနရၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေသာ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတေဟာင္းေလးဦးသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္ စြပ္စဲြ၊ အျပစ္ေပးခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆိုလို႔ရၿပီျဖစ္သည္။

စိတ္ႏွလံုးေလးလံစြာျဖင့္ လာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ စိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့ရသည့္အတြက္ ေတာင္းပန္ပါေၾကာင္း လီက ဆိုးလ္ရွိ ဥပေဒအရာရွိ႐ံုးသို႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေရွ႕ေနႏွင့္ အတူလာေရာက္ေသာ လီကို ဥပေဒအရာရွိတစ္ဦးက ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး လက္ဖက္ရည္ျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံၿပီးေနာက္တြင္ အခန္းအမွတ္ ၁၀၀၁ သို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ယင္းအခန္းတြင္ ျဖဳတ္ခ်ခံသမၼတေဟာင္း ပါ့ခ္ဂြမ္ေဟးသည္လည္း နာရီေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ေဆးခံခဲ့ရသည္။

လီအား ဥပေဒအရာရွိသံုးဦးက စစ္ေဆးေမးျမန္းေနၿပီး ေမးျမန္းမႈသည္နာရီ ၂၀ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရာရွိမ်ားသည္ လီကိုေမးျမန္းရန္ အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားပါဝင္ေသာ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၀ ခန႔္ကိုစီစဥ္ခဲ့သည္။ လီသည္ အမႈေပါင္း ၂၀ ခန္႔ျဖင့္ စြပ္စဲြခံထားရသည္။

သမၼတေဟာင္းကို ဂုဏ္သိကၡာမထိပါးေစဘဲ ေမးျမန္းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ဥပေဒ အရာရွိ တစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ လီ၏ကိုယ္ေရးအရာရွိႏွစ္ဦး အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္ကာ လီ၏ ညီအစ္ကိုမ်ား၏ ေနအိမ္ႏွင့္ ႐ုံးခန္းမ်ားကို ဥပေဒအရာရွိမ်ားက ဝင္ေရာက္စီးနင္း ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားကို ဥပေဒအရာရွိမ်ားက ေမးျမန္းရန္အတြက္ ဆင့္ေခၚမႈသည္ ယခုအႀကိမ္တြင္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပါေစ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း လီက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယခုစစ္ေဆးခံရျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ လက္စားေခ်ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း လီက ယခင္ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတေဟာင္းအမ်ားစုသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား အပါအဝင္ ျပစ္မႈမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေလ့ရွိခဲ့သည္။ ပါ့ခ္သည္ ၎၏အနီးေနမိတ္ေဆြတစ္ဦးအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္ေပးၿပီး ေတာင္ ကိုရီးယားရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ ေငြေၾကးမ်ား ေတာင္းခံသည္ကုိ သိသိႀကီးႏွင့္ လႊတ္ထားခဲ့မႈေၾကာင့္ ယမန္ႏွစ္တြင္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွား ခံခဲ့ရသည္။ ပါ့ခ္ကုိ လာမည့္လတြင္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးဦးမည္ျဖစ္သည္။

လီ၏ေရွ႕က သမၼတ ႐ုိမူးဟြန္သည္လည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈျဖင့္ စစ္ေဆးေမးျမန္းခံရၿပီးေနာက္ ကိုုယ့္ကိုယ္ကိုသတ္ေသခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply