နာမည္ေက်ာ္႐ူပေဗဒပညာရွင္ စတီဖင္ေဟာ္ကင္း အသက္ ၇၆ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္

0
214

ကိမ္းဘရစ္ဂ်္ မတ္ ၁၄

နာမည္ေက်ာ္ ႐ူပေဗဒပညာရွင္ စတီဖင္ေဟာ္ကင္းသည္ အသက္ ၇၆ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ေဟာ္ကင္းသည္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ကိမ္းဘရစ္ဂ်္ရွိ ေနအိမ္၌ မတ္ ၁၄ ရက္အေစာ ပိုင္းတြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိသားစုကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပညာရွင္ ေဟာ္ကင္းသည္ တြင္းနက္မ်ား၊ ႏႈိင္းရသေဘာတရားသီအိုရီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူျဖစ္သည္။ ၎သည္ အခ်ိန္၏ သမုိင္း အက်ဥ္း အပါအဝင္ သိပၸံစာအုပ္မ်ားစြာကိုေရးသားခဲ့သည္။

စတီဖင္ေဟာ္ကင္းသည္ အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ၎၌ အာ႐ုံေၾကာ ဆိုင္ရာေရာဂါတစ္မ်ိဳးရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းေရာဂါေၾကာင့္ ႏွစ္အနည္းငယ္သာ ေနထိုင္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့သည္။ ေရာဂါေၾကာင့္ ေဟာ္ကင္း သည္ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ျဖင့္သာသြားလာခဲ့ရၿပီး စကားမေျပာႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ အသံကူစက္ျဖင့္သာ စကားေျပာဆိုခဲ့ရသည္။

ဖခင္ျဖစ္သူကြယ္လြန္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အလြန္အမင္းဝမ္းနည္းမိေၾကာင္း သားသမီးမ်ားျဖစ္သည့္ လူစီ၊ ေရာဘတ္ႏွင့္ တင္တို႔ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပါေမာကၡေဟာ္ကင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ကိမ္းဘရစ္ဂ်္တကၠသိုလ္ရွိ ကြန္ဗီးလ္ႏွင့္ ကီးစ္ေကာလိပ္တုိ႔၌ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ပါေမာကၡေဟာ္ကင္းသည္ ႏႈိင္းရသီအိုရီႏွင့္ ကြမ္တန္မက္ကင္းနစ္ ပညာရပ္ တို႔ကိုေပါင္းစပ္ကာ စၾကဝဠာေဗဒသီအိုရီကို ပံုေဖာ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ တြင္းနက္မ်ားသည္ စြမ္းအင္မ်ားယိုစိမ့္ၿပီးေနာက္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားသည္ လည္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အာကာသႏွင့္ အခ်ိန္သည္ မဟာေပါက္ကြဲမႈႀကီးတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး စၾကဝဠာ တြင္းနက္ႀကီးမ်ားတြင္ အဆံုးသတ္ေၾကာင္း အိုင္းစ တိုင္း၏ အေထြေထြႏႈိင္းရသီအိုရီက ၫႊန္းဆိုခဲ့ေၾကာင္းကို ေဟာကင္းသည္ သခ်ၤာပညာရွင္ ေရာ္ဂ်ာ ပန္း႐ို႔စ္ႏွင့္ လက္တဲြၿပီး သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဟာကင္းအေၾကာင္း ႐ုပ္ရွင္မ်ား၊ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားလည္း အမ်ား အျပား ႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ မင္းသား ဘနဲဒစ္ ကမ္ဘာဘတ္ျဖင့္ ႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္ Hawking ႐ုပ္ရွင္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ မင္းသား အက္ဒီ ရက္မဲနီျဖင့္ ႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္ The Theory of Everything တို႔က ထင္ရွားသည္။

ေဟာ္ကင္းကို အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္ၿမိဳ႕၌ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေဟာ္ကင္းသည္ ေအာက္စ္ဖုိ႔ဒ္၌ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ပညာသင္ယူခဲ့ၿပီး ပါရဂူဘဲြ႕ကိုမူ ကိမ္းဘရစ္ဂ်္တကၠသိုလ္မွယူခဲ့သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ အာ႐ုံေၾကာေရာဂါရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့သည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဟာ္ကင္းသည္ တစ္ခ်ိန္က ဆာအိုင္းဆက္နယူတန္ရယူခဲ့သည့္ ကိ္မ္းဘရစ္ဂ်္တကၠသိုလ္ရွိ သခ်ၤာဘာသာရပ္ဆို္င္ရာ လူကာစီးယန္း ပါေမာကၡရာထူးကိုရရွိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ကိမ္းဘရစ္ဂ်္ မတ္ ၁၄

နာမည္ေက်ာ္ ႐ူပေဗဒပညာရွင္ စတီဖင္ေဟာ္ကင္းသည္ အသက္ ၇၆ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ေဟာ္ကင္းသည္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ကိမ္းဘရစ္ဂ်္ရွိ ေနအိမ္၌ မတ္ ၁၄ ရက္အေစာ ပိုင္းတြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိသားစုကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပညာရွင္ ေဟာ္ကင္းသည္ တြင္းနက္မ်ား၊ ႏႈိင္းရသေဘာတရားသီအိုရီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူျဖစ္သည္။ ၎သည္ အခ်ိန္၏ သမုိင္း အက်ဥ္း အပါအဝင္ သိပၸံစာအုပ္မ်ားစြာကိုေရးသားခဲ့သည္။

စတီဖင္ေဟာ္ကင္းသည္ အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ၎၌ အာ႐ုံေၾကာ ဆိုင္ရာေရာဂါတစ္မ်ိဳးရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းေရာဂါေၾကာင့္ ႏွစ္အနည္းငယ္သာ ေနထိုင္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့သည္။ ေရာဂါေၾကာင့္ ေဟာ္ကင္း သည္ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ျဖင့္သာသြားလာခဲ့ရၿပီး စကားမေျပာႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ အသံကူစက္ျဖင့္သာ စကားေျပာဆိုခဲ့ရသည္။

ဖခင္ျဖစ္သူကြယ္လြန္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အလြန္အမင္းဝမ္းနည္းမိေၾကာင္း သားသမီးမ်ားျဖစ္သည့္ လူစီ၊ ေရာဘတ္ႏွင့္ တင္တို႔ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပါေမာကၡေဟာ္ကင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ကိမ္းဘရစ္ဂ်္တကၠသိုလ္ရွိ ကြန္ဗီးလ္ႏွင့္ ကီးစ္ေကာလိပ္တုိ႔၌ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ပါေမာကၡေဟာ္ကင္းသည္ ႏႈိင္းရသီအိုရီႏွင့္ ကြမ္တန္မက္ကင္းနစ္ ပညာရပ္ တို႔ကိုေပါင္းစပ္ကာ စၾကဝဠာေဗဒသီအိုရီကို ပံုေဖာ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ တြင္းနက္မ်ားသည္ စြမ္းအင္မ်ားယိုစိမ့္ၿပီးေနာက္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားသည္ လည္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အာကာသႏွင့္ အခ်ိန္သည္ မဟာေပါက္ကြဲမႈႀကီးတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး စၾကဝဠာ တြင္းနက္ႀကီးမ်ားတြင္ အဆံုးသတ္ေၾကာင္း အိုင္းစ တိုင္း၏ အေထြေထြႏႈိင္းရသီအိုရီက ၫႊန္းဆိုခဲ့ေၾကာင္းကို ေဟာကင္းသည္ သခ်ၤာပညာရွင္ ေရာ္ဂ်ာ ပန္း႐ို႔စ္ႏွင့္ လက္တဲြၿပီး သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဟာကင္းအေၾကာင္း ႐ုပ္ရွင္မ်ား၊ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားလည္း အမ်ား အျပား ႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ မင္းသား ဘနဲဒစ္ ကမ္ဘာဘတ္ျဖင့္ ႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္ Hawking ႐ုပ္ရွင္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ မင္းသား အက္ဒီ ရက္မဲနီျဖင့္ ႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္ The Theory of Everything တို႔က ထင္ရွားသည္။

ေဟာ္ကင္းကို အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္ၿမိဳ႕၌ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေဟာ္ကင္းသည္ ေအာက္စ္ဖုိ႔ဒ္၌ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ပညာသင္ယူခဲ့ၿပီး ပါရဂူဘဲြ႕ကိုမူ ကိမ္းဘရစ္ဂ်္တကၠသိုလ္မွယူခဲ့သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ အာ႐ုံေၾကာေရာဂါရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့သည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဟာ္ကင္းသည္ တစ္ခ်ိန္က ဆာအိုင္းဆက္နယူတန္ရယူခဲ့သည့္ ကိ္မ္းဘရစ္ဂ်္တကၠသိုလ္ရွိ သခ်ၤာဘာသာရပ္ဆို္င္ရာ လူကာစီးယန္း ပါေမာကၡရာထူးကိုရရွိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply