အေမရိကန္သမၼတထရမ့္ ရက္စ္တီလာဆန္အား ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးရာထူးမွဖယ္ရွား

0
200

ဝါရွင္တန္ မတ္ ၁၄

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္စ္တီလာ ဆန္ အား မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ရာထူးမွဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး ၎၏ေနရာတြင္ စီအုိင္ေအအႀကီးအကဲ မိုက္ခ္ပြမ္ပီယုိအား အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးအတြက္ သမၼတထရမ့္သည္ ဝန္ႀကီးအဖဲြ႕ဝင္အေျပာင္းအလဲလုပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထရမ့္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္တို႔သည္ ေမလအကုန္ပို္င္းတြင္ ေတြ႕ဆံုဖြယ္ ရွိေနသည္။

ထရမ့္သည္ တီလာဆန္အား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့မႈအတြက္ ေက်းဇူး တင္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ၎တု႔ိႏွစ္ဦးသည္ အီရန္ ႏ်ဴကလီးယားစာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာကဲြလဲြခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ဦးၾကား ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အဆင္ေျပ ခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကိစၥတခ်ိဳ႕မွာေတာ့ သေဘာကဲြလဲြခဲ့ပါတယ္။ ႏ်ဴစာခ်ဳပ္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ အေတာ္ကိုဆိုးရြားတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ ဟု ထရမ့္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ရက္စ္သည္ ေကာင္းတာမ်ားစြာကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရက္စ္ ေပ်ာ္ရႊင္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ၎ဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ရက္စ္တီလာ ဆန္သည္ အာဖရိကခရီးစဥ္မွ ျပန္ေရာက္ၿပီးေနာက္တြင္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွား ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ႐ုရွား၏ျပႆနာရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ ပိုမိုတုံ႔ျပန္ရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း တီလာဆန္က ႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္းတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

တီလာဆန္သည္ မတ္ ၁၃ ရက္ သန္းေခါင္ခ်ိန္တြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဂၽြန္ဆူလီဗန္ကို အာဏာလဲႊေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး တာဝန္လဲႊေျပာင္း ေပးမႈျဖစ္ စဥ္အျဖစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ဌာနတြင္ ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

ပြမ္ပီယုိသည္ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရာထူး အတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးလူသာျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပြမ္ပီယုိသည္ အေမရိကန္စစ္တပ္အရာရွိေဟာင္းျဖစ္သလို လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေဟာင္းလည္းျဖစ္ကာ စီအုိင္ေအအႀကီးအကဲအျဖစ္ ၁၄ လတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

သမၼတသည္ ၎ႏွင့္ မူဝါဒခ်င္းကဲြလဲြသူမ်ားကို ရာထူးမွဖယ္ရွားေလ့ရွိၿပီး ဝန္ႀကီးတီလာဆန္၏ျဖစ္ရပ္တြင္လည္း အလားတူဖယ္ရွားခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဒီမိုကရက္တစ္အမတ္ ဒီယန္ဖိုင္စတိန္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။

စီအိုင္ေအရွိ ပြမ္ပီယုိ၏ေနရာကို ဆက္ခံရန္အတြက္ ထရမ့္သည္ အျငင္းပြားဖြယ္ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိ ဂီနာဟက္စ္ပယ္ကုိ အမည္စာရင္းတြင္သြင္းထားသည္။ ဟက္စ္ပယ္သည္ ထုိင္းႏုိ္္င္ငံရွိ စီိအုိင္ေအလွ်ိဳ႕ဝွက္အက်ဥ္းစခန္းတစ္ခုကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တီလာဆန္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အမ်ားျပည္သူေရးရာႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ သံတမန္ေရးရာ လက္ေထာက္ ဝန္ႀကီး စတိဗ္ဂိုးစတိန္းသည္လည္း ရာထူးမွဖယ္ရွား ခံခဲ့ရသည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

ဝါရွင္တန္ မတ္ ၁၄

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္စ္တီလာ ဆန္ အား မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ရာထူးမွဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး ၎၏ေနရာတြင္ စီအုိင္ေအအႀကီးအကဲ မိုက္ခ္ပြမ္ပီယုိအား အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးအတြက္ သမၼတထရမ့္သည္ ဝန္ႀကီးအဖဲြ႕ဝင္အေျပာင္းအလဲလုပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထရမ့္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္တို႔သည္ ေမလအကုန္ပို္င္းတြင္ ေတြ႕ဆံုဖြယ္ ရွိေနသည္။

ထရမ့္သည္ တီလာဆန္အား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့မႈအတြက္ ေက်းဇူး တင္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ၎တု႔ိႏွစ္ဦးသည္ အီရန္ ႏ်ဴကလီးယားစာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာကဲြလဲြခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ဦးၾကား ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အဆင္ေျပ ခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကိစၥတခ်ိဳ႕မွာေတာ့ သေဘာကဲြလဲြခဲ့ပါတယ္။ ႏ်ဴစာခ်ဳပ္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ အေတာ္ကိုဆိုးရြားတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ ဟု ထရမ့္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ရက္စ္သည္ ေကာင္းတာမ်ားစြာကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရက္စ္ ေပ်ာ္ရႊင္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ၎ဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ရက္စ္တီလာ ဆန္သည္ အာဖရိကခရီးစဥ္မွ ျပန္ေရာက္ၿပီးေနာက္တြင္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွား ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ႐ုရွား၏ျပႆနာရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ ပိုမိုတုံ႔ျပန္ရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း တီလာဆန္က ႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္းတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

တီလာဆန္သည္ မတ္ ၁၃ ရက္ သန္းေခါင္ခ်ိန္တြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဂၽြန္ဆူလီဗန္ကို အာဏာလဲႊေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး တာဝန္လဲႊေျပာင္း ေပးမႈျဖစ္ စဥ္အျဖစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ဌာနတြင္ ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

ပြမ္ပီယုိသည္ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရာထူး အတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးလူသာျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပြမ္ပီယုိသည္ အေမရိကန္စစ္တပ္အရာရွိေဟာင္းျဖစ္သလို လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေဟာင္းလည္းျဖစ္ကာ စီအုိင္ေအအႀကီးအကဲအျဖစ္ ၁၄ လတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

သမၼတသည္ ၎ႏွင့္ မူဝါဒခ်င္းကဲြလဲြသူမ်ားကို ရာထူးမွဖယ္ရွားေလ့ရွိၿပီး ဝန္ႀကီးတီလာဆန္၏ျဖစ္ရပ္တြင္လည္း အလားတူဖယ္ရွားခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဒီမိုကရက္တစ္အမတ္ ဒီယန္ဖိုင္စတိန္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။

စီအိုင္ေအရွိ ပြမ္ပီယုိ၏ေနရာကို ဆက္ခံရန္အတြက္ ထရမ့္သည္ အျငင္းပြားဖြယ္ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိ ဂီနာဟက္စ္ပယ္ကုိ အမည္စာရင္းတြင္သြင္းထားသည္။ ဟက္စ္ပယ္သည္ ထုိင္းႏုိ္္င္ငံရွိ စီိအုိင္ေအလွ်ိဳ႕ဝွက္အက်ဥ္းစခန္းတစ္ခုကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တီလာဆန္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အမ်ားျပည္သူေရးရာႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ သံတမန္ေရးရာ လက္ေထာက္ ဝန္ႀကီး စတိဗ္ဂိုးစတိန္းသည္လည္း ရာထူးမွဖယ္ရွား ခံခဲ့ရသည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply