ႏိုင္ငံတကာ ေရကာတာမ်ားဆန္႔က်င္ေရးေန႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ျပဳလုပ္

0
145

ရန္ကုန္။ မတ္ ၁၄။ ၂၀၁၈

ႏိုင္ငံတကာ ေရကာတာမ်ားဆန္႔က်င္ေရးေန႔ ( International Day Against Dams for Rivers ) အျဖစ္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ေရကာတာ မ်ားေဆာက္လုပ္ေနမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေပးေရးလႈပ္ရွားမႈကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္း အတာျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္အေရး လႈပ္ရွားေနသူမ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ ေရကာတာမ်ားကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ကန္႔ကြက္ပြဲမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရး လႈပ္ရွားေနသူမ်ားက မတ္ လ ၁၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အထက္ရဲရြာ ေရအားလ်ပ္စစ္စီမံကိန္းရွိရာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း သီေပါၿမိဳ႕နယ္ နမၼတူျမစ္ (ေခၚ) ျမစ္ငယ္ျမစ္ ေဘးတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ဆုေတာင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ ခ့ဲၾကၿပီး အထက္ရဲရြာ ေရအားလ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔ေပးေရးအတြက္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတြင္ရွိေသာ ဟတ္ႀကီးေရအား လ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ကိုလည္း ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္း သဘာပတ္ဝန္းက်င္ အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ကရင္ျပည္နယ္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ရက္က ဦးစီးၿပီး သံလြင္ျမစ္ေပၚ တည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ာကို ရပ္တန္႔ေပးေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုသည့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကိုလည္း ယေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းလႈပ္ရွားမႈတြင္လည္း သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္း ၁၄ ခု ကိုလည္း ရပ္တန္႔ေပးေရးအတြက္ ေဒသခံ မ်ားႏွင့္အတူေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ယင္းစီမံကိန္းမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုသာ ေပးႏိုင္ၿပီး ေရကာတာစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္နက္ကိုင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသးသည္။

ကယားျပည္နယ္ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဘဟီထာေက်းရြာအနီး သံလြင္ျမစ္ ေဘးတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံျမစ္ေခ်ာင္း မ်ားကြန္ယက္ က ဦးစီးၿပီး သံလြင္ျမစ္ေပၚတည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ ဆန္႔က်င္ ေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ စြမ္းအင္ပင္မအစီအစဥ္တြင္ ေရကာတာ ၅၀ ေက်ာ္ တည္ေဆာက္ရန္လ်ာထားၿပီး သံလြင္ႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္တို႔၏ ျမစ္လက္ တက္မ်ားအေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည္လည္းျဖစ္သည္။ ထိုေရကာတာ မ်ားမွ ေရအားလ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈ ၃၀၀၀ မွ ၄၆၀၀၀ မီဂါဝပ္ အထိ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အစီအစဥ္မွာ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ အထိျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ကြန္ယက္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုတ္လုပ္သည့္ လ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေလးပံုတစ္ပံုလွ်င္ သံုးပံုသည္ တရုတ္၊ ထိုင္းႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေရကာတာမ်ား ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္သည္ ႏိုင္ငံျခားပူးတြဲဖက္စပ္ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ထိုစီမံကိန္းမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Photo – ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ယက္

ရန္ကုန္။ မတ္ ၁၄။ ၂၀၁၈

ႏိုင္ငံတကာ ေရကာတာမ်ားဆန္႔က်င္ေရးေန႔ ( International Day Against Dams for Rivers ) အျဖစ္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ေရကာတာ မ်ားေဆာက္လုပ္ေနမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေပးေရးလႈပ္ရွားမႈကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္း အတာျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္အေရး လႈပ္ရွားေနသူမ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ ေရကာတာမ်ားကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ကန္႔ကြက္ပြဲမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရး လႈပ္ရွားေနသူမ်ားက မတ္ လ ၁၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အထက္ရဲရြာ ေရအားလ်ပ္စစ္စီမံကိန္းရွိရာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း သီေပါၿမိဳ႕နယ္ နမၼတူျမစ္ (ေခၚ) ျမစ္ငယ္ျမစ္ ေဘးတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ဆုေတာင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ ခ့ဲၾကၿပီး အထက္ရဲရြာ ေရအားလ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔ေပးေရးအတြက္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတြင္ရွိေသာ ဟတ္ႀကီးေရအား လ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ကိုလည္း ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္း သဘာပတ္ဝန္းက်င္ အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ကရင္ျပည္နယ္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ရက္က ဦးစီးၿပီး သံလြင္ျမစ္ေပၚ တည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ာကို ရပ္တန္႔ေပးေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုသည့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကိုလည္း ယေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းလႈပ္ရွားမႈတြင္လည္း သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္း ၁၄ ခု ကိုလည္း ရပ္တန္႔ေပးေရးအတြက္ ေဒသခံ မ်ားႏွင့္အတူေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ယင္းစီမံကိန္းမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုသာ ေပးႏိုင္ၿပီး ေရကာတာစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္နက္ကိုင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသးသည္။

ကယားျပည္နယ္ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဘဟီထာေက်းရြာအနီး သံလြင္ျမစ္ ေဘးတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံျမစ္ေခ်ာင္း မ်ားကြန္ယက္ က ဦးစီးၿပီး သံလြင္ျမစ္ေပၚတည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ ဆန္႔က်င္ ေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ စြမ္းအင္ပင္မအစီအစဥ္တြင္ ေရကာတာ ၅၀ ေက်ာ္ တည္ေဆာက္ရန္လ်ာထားၿပီး သံလြင္ႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္တို႔၏ ျမစ္လက္ တက္မ်ားအေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည္လည္းျဖစ္သည္။ ထိုေရကာတာ မ်ားမွ ေရအားလ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈ ၃၀၀၀ မွ ၄၆၀၀၀ မီဂါဝပ္ အထိ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အစီအစဥ္မွာ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ အထိျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ကြန္ယက္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုတ္လုပ္သည့္ လ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေလးပံုတစ္ပံုလွ်င္ သံုးပံုသည္ တရုတ္၊ ထိုင္းႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေရကာတာမ်ား ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္သည္ ႏိုင္ငံျခားပူးတြဲဖက္စပ္ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ထိုစီမံကိန္းမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Photo – ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ယက္

Leave a Reply