ေဒါက္တာာေအးေမာင္ႏွင့္ ေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ရံုးထုတ္

0
189

ရန္ကုန္။ မတ္ ၁၄။ ၂၀၁၈

ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရေသာ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ႏွင့္ ေဝဟင္ေအာင္တို႔အား ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ရံုးထုတ္အျဖစ္ ယေန႔ စစ္ေတြခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတို႔တြင္ ရံုးထုတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ခရိုင္တရားရံုးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈကို စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး၌ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈႏွင့္ မတရားအသင္းႏွင့္ဆက္သြယ္သည့္ ပုဒ္မမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

တရားရံုးတြင္ တရားလိုျပသက္ေသမ်ား ၄ ဦးကို အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး မွတ္တမ္းဗီြဒီယိုမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္၏ ေရွ႕ေနကေျပာသည္။

ယေန႔ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ ေဝဟင္ေအာင္တို႔ရံုးထုတ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ မီဒီယာမ်ားက ေဒါက္တာေအးေမာင္အား ေမးျမန္းမႈအခိ်န္အနည္းငယ္ရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔ေမးျမန္းႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ညိႈႏိႈင္းမႈအခ်ိဳ႕ျပဳလုပ္ခဲ့ရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္က ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္ဘုရင္ က်ဆံုးျခင္း အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဟာေျပာခ်က္ အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈ ပုဒ္မ ၁၂၂၊ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)ႏွင့္ မတရားအသင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈပုဒ္မ ၁၇ (၁) တို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးထားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္။ မတ္ ၁၄။ ၂၀၁၈

ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရေသာ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ႏွင့္ ေဝဟင္ေအာင္တို႔အား ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ရံုးထုတ္အျဖစ္ ယေန႔ စစ္ေတြခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတို႔တြင္ ရံုးထုတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ခရိုင္တရားရံုးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈကို စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး၌ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈႏွင့္ မတရားအသင္းႏွင့္ဆက္သြယ္သည့္ ပုဒ္မမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

တရားရံုးတြင္ တရားလိုျပသက္ေသမ်ား ၄ ဦးကို အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး မွတ္တမ္းဗီြဒီယိုမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္၏ ေရွ႕ေနကေျပာသည္။

ယေန႔ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ ေဝဟင္ေအာင္တို႔ရံုးထုတ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ မီဒီယာမ်ားက ေဒါက္တာေအးေမာင္အား ေမးျမန္းမႈအခိ်န္အနည္းငယ္ရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔ေမးျမန္းႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ညိႈႏိႈင္းမႈအခ်ိဳ႕ျပဳလုပ္ခဲ့ရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္က ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္ဘုရင္ က်ဆံုးျခင္း အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဟာေျပာခ်က္ အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈ ပုဒ္မ ၁၂၂၊ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)ႏွင့္ မတရားအသင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈပုဒ္မ ၁၇ (၁) တို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးထားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply