ရန္ကုန္သို႔ ရခိုင္ဒုကၡသည္စခန္း ၃ ခုမွ အိမ္ေထာင္စုမ်ားေျပာင္းေရႊ႕ေပးျခင္း ကို ျပန္သံုးသပ္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုတင္သြင္း

0
165

ေနျပည္ေတာ္၊မတ္ ၁၄ ၊၂၀၁၈

ရန္ကုန္သို႔ ေက်ာက္ျဖဴ ေပါက္ေတာနွင့္ ရမ္းျဗဲ မ်ားရွိ ဒုကၡသည္စခန္း ၃ ခုမွ အိမ္ေထာင္စု ၅၅ စုအားေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ျပဳခဲ႔ျခင္း ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုအား မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ တင္သြင္း ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“၂၀၁၇ ခုနွစ္ ၊ ဇူလိိိုုုင္လ(၂)ရက္ေန႔ထုတ္ သတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး ၊သတင္းထုတ္ျပန္ေေရးေကာ္မတီ ၊ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔၏ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္၏ ရခိုင္ျပည္ နယ္ေျမာက္ပိုင္း လံုျခံဳေရးအေျခအေနထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္သို႔ေနထိုင္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဆိုသည့္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ေပါက္ေတာနွင့္ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ဒုကၡသည္စခန္း(၃)ခုမွ အိမ္ေထာင္စု(၅၅)စုကို ရန္ကုန္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္း” မင္းကင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္က အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးဟာ ကၽြန္မတို႔တစ္နိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသား အားလံုးရဲ႕႔အေရးကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံကုိဦးေဆာင္ေနတဲ့အစိုးရကလည္း ဘယ္တိုင္းရင္းသားအတြက္မဆို အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္ စဥ္းစားေဆာင္ ရြက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားအားလံုး လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးအျဖစ္ ေရာက္ရွိနိုင္ေရး အားလံုး စုေပါင္း ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရးကိုေၾကာင္းျပၿပီး အက်ိဳးေမွ်ာ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားဟာလည္း ရပ္တန္႔သင့္ၿပီလို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္ “ဟုျပည္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ စိုးစိုးၾကည္ ကေျပာသည္။

မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀း တြင္ ေဒါက္တာခင္စိုးစိုးၾကည္မွ မွ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည့္အေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္လူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ ရခိုင္၊ ကမန္ ၊ ခမြီး၊ ဒိုင္းနက္၊မရမာႀကီး၊ၿံမိဳ၊သက္ စသည့္ လူမ်ိဳး(၇)မ်ိဳးျဖစ္သည့္အတြက္ ကမန္သည္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္သည္ ကို လည္း ျငင္းဆန္မရေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားျဖစ္သည့္အတြက္ ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒအခန္း(၈) ၊ပုဒ္မ(၃၅၅)တြင္လည္း နိုင္ငံသားတိုင္း သည္ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အတြင္း မည္သည့္ အရပ္ ေဒသ ၌မဆို ဥပေဒနွင့္အညီ အေျခစိုက္ေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ျပဌာန္း ထားေၾကာင္း ေဒါက္တာ စိုးစိုးၾကည္က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို့ေျပာင္းေရႊ႕သြားေသာကမန္အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၅ ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ နိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ားအရ ဥပေဒနဲ႔အညီ ၎ တို႔၏ ဆႏၵ အေလ်ာက္ အေျခစိုက္ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္တဲ႔အတြက္ အဆိုကို မွတ္တမ္း တင္ေပးရန္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္က ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

”ကမန္ေတြေရႊ႕တာ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မဝင္စားဘူး။အခုလို အစိုးရက ေပါ့တိေပါ့ဆနဲ႔လုပ္တာ ခုဏက ဒုဝန္ႀကီးထုတ္ျပန္သြားတာ အိမ္ေထာင္စု က ၅၅ စု မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ၄၀ ေက်ာ္ပဲရွိေတာ့တယ္။ အဲ႔ဒါမ်ိဳးခၽြတ္ေခ်ာ္ ေနတာကို ကၽြန္ေတာ္က ေထာက္ျပတာျဖစ္တယ္” ဟု ဦးေမာင္ျမင့္ ကေျပာသည္။

ဦးေမာင္ျမင့္တင္သြင္းသည့္အဆိုကို ကိုယ္စားလွယ္ ၁၈ ဦးမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အဆိုနွင့္ပတ္သက္၍မဲခြဲရာတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၃၉၅ ဦးအနက္ ေထာက္ခံမဲ ၁၃၆ မဲ ၊ ကန္႔ကြက္ ၁၃၆ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၈ မဲ ရွိရာ ကန္႔ကြက္မဲ မ်ားသည့္အတြက္ အဆိုကို မွတ္တမ္းတင္ထားေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လက္ရွိလူဦးေရ(၇ သန္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္) တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ (၆ သန္း ၇ ေသာင္းေက်ာ္)ရွိၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ (၃ သိန္း ၄ ေသာင္းေက်ာ္) ရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊မတ္ ၁၄ ၊၂၀၁၈

ရန္ကုန္သို႔ ေက်ာက္ျဖဴ ေပါက္ေတာနွင့္ ရမ္းျဗဲ မ်ားရွိ ဒုကၡသည္စခန္း ၃ ခုမွ အိမ္ေထာင္စု ၅၅ စုအားေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ျပဳခဲ႔ျခင္း ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုအား မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ တင္သြင္း ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“၂၀၁၇ ခုနွစ္ ၊ ဇူလိိိုုုင္လ(၂)ရက္ေန႔ထုတ္ သတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး ၊သတင္းထုတ္ျပန္ေေရးေကာ္မတီ ၊ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔၏ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္၏ ရခိုင္ျပည္ နယ္ေျမာက္ပိုင္း လံုျခံဳေရးအေျခအေနထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္သို႔ေနထိုင္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဆိုသည့္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ေပါက္ေတာနွင့္ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ဒုကၡသည္စခန္း(၃)ခုမွ အိမ္ေထာင္စု(၅၅)စုကို ရန္ကုန္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္း” မင္းကင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္က အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးဟာ ကၽြန္မတို႔တစ္နိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသား အားလံုးရဲ႕႔အေရးကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံကုိဦးေဆာင္ေနတဲ့အစိုးရကလည္း ဘယ္တိုင္းရင္းသားအတြက္မဆို အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္ စဥ္းစားေဆာင္ ရြက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားအားလံုး လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးအျဖစ္ ေရာက္ရွိနိုင္ေရး အားလံုး စုေပါင္း ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရးကိုေၾကာင္းျပၿပီး အက်ိဳးေမွ်ာ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားဟာလည္း ရပ္တန္႔သင့္ၿပီလို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္ “ဟုျပည္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ စိုးစိုးၾကည္ ကေျပာသည္။

မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀း တြင္ ေဒါက္တာခင္စိုးစိုးၾကည္မွ မွ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည့္အေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္လူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ ရခိုင္၊ ကမန္ ၊ ခမြီး၊ ဒိုင္းနက္၊မရမာႀကီး၊ၿံမိဳ၊သက္ စသည့္ လူမ်ိဳး(၇)မ်ိဳးျဖစ္သည့္အတြက္ ကမန္သည္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္သည္ ကို လည္း ျငင္းဆန္မရေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားျဖစ္သည့္အတြက္ ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒအခန္း(၈) ၊ပုဒ္မ(၃၅၅)တြင္လည္း နိုင္ငံသားတိုင္း သည္ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အတြင္း မည္သည့္ အရပ္ ေဒသ ၌မဆို ဥပေဒနွင့္အညီ အေျခစိုက္ေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ျပဌာန္း ထားေၾကာင္း ေဒါက္တာ စိုးစိုးၾကည္က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို့ေျပာင္းေရႊ႕သြားေသာကမန္အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၅ ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ နိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ားအရ ဥပေဒနဲ႔အညီ ၎ တို႔၏ ဆႏၵ အေလ်ာက္ အေျခစိုက္ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္တဲ႔အတြက္ အဆိုကို မွတ္တမ္း တင္ေပးရန္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္က ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

”ကမန္ေတြေရႊ႕တာ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မဝင္စားဘူး။အခုလို အစိုးရက ေပါ့တိေပါ့ဆနဲ႔လုပ္တာ ခုဏက ဒုဝန္ႀကီးထုတ္ျပန္သြားတာ အိမ္ေထာင္စု က ၅၅ စု မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ၄၀ ေက်ာ္ပဲရွိေတာ့တယ္။ အဲ႔ဒါမ်ိဳးခၽြတ္ေခ်ာ္ ေနတာကို ကၽြန္ေတာ္က ေထာက္ျပတာျဖစ္တယ္” ဟု ဦးေမာင္ျမင့္ ကေျပာသည္။

ဦးေမာင္ျမင့္တင္သြင္းသည့္အဆိုကို ကိုယ္စားလွယ္ ၁၈ ဦးမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အဆိုနွင့္ပတ္သက္၍မဲခြဲရာတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၃၉၅ ဦးအနက္ ေထာက္ခံမဲ ၁၃၆ မဲ ၊ ကန္႔ကြက္ ၁၃၆ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၈ မဲ ရွိရာ ကန္႔ကြက္မဲ မ်ားသည့္အတြက္ အဆိုကို မွတ္တမ္းတင္ထားေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လက္ရွိလူဦးေရ(၇ သန္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္) တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ (၆ သန္း ၇ ေသာင္းေက်ာ္)ရွိၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ (၃ သိန္း ၄ ေသာင္းေက်ာ္) ရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply