သႀကၤန္သီခ်င္းႏွင့္ သံခ်ပ္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီသို႔ေပးပို႔ရန္ အသိေပး

0
193

ရန္ကုန္။ မတ္ ၁၅။ ၂၀၁၈

သႀကၤန္တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖမည့္ သံခ်ပ္မ်ား၊ သီခ်င္းမ်ားကို ႀကိဳတင္စိစစ္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သႀကၤန္သီခ်င္းႏွင့္ သံခ်ပ္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ မတ္လ ၂၈ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားေပးပို႔ ၾကရန္အတြက္ အဆိုပါေကာ္မတီက အသိေပးစာထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ သီခ်င္းႏွင့္သံခ်ပ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရ၊ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး မထိခိုက္ေစရန္ႏွင့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးထိခိုက္ေစမည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ေစေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္မည္ဟုလည္း ပါရွိသည္။

သီခ်င္းႏွင့္ သံခ်ပ္မ်ားႏွင့္အတူ ဆုေပးမ႑ပ္မ်ားလည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဟာသႀကၤန္ သီခ်င္း၊ သံခ်ပ္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ စာရင္းေပးၾကရန္အတြက္ အသိေပးထားသည္။

ဧၿပီ ၁၃ ရက္မွ ၁၆ ရက္ အထိ ၄ ရက္တာျပဳလုပ္မည္ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္အတြက္ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔ကာ စနစ္တက်အတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး သံခ်ပ္ႏွင့္ သီခ်င္းမ်ားအတြက္လည္း စိစစ္ၾကပ္မတ္ႏိုင္ရန္ အထက္ပါအတိုင္း အသိေပးထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ယမန္ႏွစ္က ရန္ကုန္တြင္ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္မ်ား မျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ကို ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့ ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္။ မတ္ ၁၅။ ၂၀၁၈

သႀကၤန္တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖမည့္ သံခ်ပ္မ်ား၊ သီခ်င္းမ်ားကို ႀကိဳတင္စိစစ္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သႀကၤန္သီခ်င္းႏွင့္ သံခ်ပ္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ မတ္လ ၂၈ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားေပးပို႔ ၾကရန္အတြက္ အဆိုပါေကာ္မတီက အသိေပးစာထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ သီခ်င္းႏွင့္သံခ်ပ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရ၊ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး မထိခိုက္ေစရန္ႏွင့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးထိခိုက္ေစမည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ေစေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္မည္ဟုလည္း ပါရွိသည္။

သီခ်င္းႏွင့္ သံခ်ပ္မ်ားႏွင့္အတူ ဆုေပးမ႑ပ္မ်ားလည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဟာသႀကၤန္ သီခ်င္း၊ သံခ်ပ္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ စာရင္းေပးၾကရန္အတြက္ အသိေပးထားသည္။

ဧၿပီ ၁၃ ရက္မွ ၁၆ ရက္ အထိ ၄ ရက္တာျပဳလုပ္မည္ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္အတြက္ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔ကာ စနစ္တက်အတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး သံခ်ပ္ႏွင့္ သီခ်င္းမ်ားအတြက္လည္း စိစစ္ၾကပ္မတ္ႏိုင္ရန္ အထက္ပါအတိုင္း အသိေပးထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ယမန္ႏွစ္က ရန္ကုန္တြင္ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္မ်ား မျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ကို ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့ ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply