သႀကၤန္တြင္း အမိႈက္သိမ္း သန္႔ရွင္းေရး လုပ္နိုင္ရန္ ဝန္ထမ္းအင္အား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳသြားမည္

0
163

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း သႀကၤန္ကာလ လူစည္ကားရာေနရာမ်ားတြင္ အမိႈက္ သိမ္း သန္႔ရွင္းေရးလုပ္နိုင္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းအင္အား ၂၀၀၀ ေက်ာ္အသံုး ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ က သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ သႀကၤန္ကာလ၌ က်ံဳးပတ္လည္၊ မေနာရမၼံကြင္း ၊ ဦးပိန္တံတားနွင့္ ေတာင္သမန္ ၊ ကန္ေတာ္ႀကီး စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လူစည္ကားၿပီး အမိႈက္မ်ား အမ်ားဆံုး ထြက္ရွိရာ ေနရာမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ သႀကၤန္ကာလမွာ အရင္နွစ္တုန္းကလည္း ညပိုင္းေတြထိ ေနၿပီး သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တယ္ ။ ညဘက္ေရာက္တာနဲ႔ အမိႈက္ကို အၿပီး သိမ္းတယ္။ အဲ့ဒီလိုလုပ္တဲ့အတြက္လည္း ဝန္ထမ္းေတြကို ျပည္သူအခ်ိဳ႕က ေကြ်းေမြးတာေတြလည္းရွိတယ္ ။ ဒီနွစ္မွာလည္း အမိႈက္ကို ညခ်င္းၿပီး သိမ္းနိုင္ေအာင္ လုပ္မယ္”ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ သန္႔ရွင္းေရးဌာနဌာနခြဲမွဴး ဦးစိုးတင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ သႀကၤန္ပြဲေတာ္စည္ကားရာ ေနရာမ်ားကို အမိႈက္သိမ္းမႈမ်ား လုပ္သည့္အျပင္ ရပ္ကြက္အတြင္း နွင့္ ပံုမွန္အမိႈက္သိမ္းလုပ္ငန္း မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးက်ံဳးပတ္လည္တြင္ ေပ ၁၀၀ × ၂၅ ေပရွိသည့္ မ႑ာပ္ႀကီးမ်ား ခ်ထားေပးသြားမည္ၿပီး က်ံဳးအေရွ႕ဘက္ ၆၆ လမ္း (၁၂ လမ္းမွ ၁၉ လမ္း) အထိ မ႑ာပ္ႀကီး (၅) ေနရာ၊ က်ံဳးအေနာက္ဘက္ လမ္း ၈၀ (၁၉ လမ္းမွ ၂၆ လမ္း) အထိ မ႑ာပ္ႀကီး (၉) ေနရာ နွင့္ က်ံဳးေျမာက္ဘက္ ၁၂ လမ္း (၆၆လမ္း မွ လမ္း ၈၀) အထိ မ႑ာပ္ႀကီး (၁၀)ေနရာ စုစုေပါင္း ၂၄ ေနရာ ခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ က်ံဳးေတာင္ဘက္ ၂၆ လမ္းေပၚတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ လမ္းေလွ်ာက္ သႀကၤန္၌ ေပ ၃၀ × ၁၂ ေပ ေရစားမ႑ာပ္ (၅၁) ေနရာ၊ ေပ ၂၀ × ၁၂ ေပ ေရကစားမ႑ာပ္ (၁၅) ေနရာ နွင့္ ၁၀ ေပ × ၁၂ ေပ ေရကစားမ႑ာပ္ (၁၉)ေနရာတို႔ကို ခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

၆၆ လမ္း ၁၉ လမ္း နွင့္ ၂၄ လမ္းၾကားတြင္ နိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအတြက္ စြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာမႈ ျမန္မာ့ရိုးရာ အစားအစာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျမန္မာ့ရိုးရာရုပ္ေသးပြဲ၊ ေရွးယခင္ကဲ့သို႔ ပိတ္ကားရုပ္ရွင္ ျပသျခင္း စသည့္ ေတာဓေလ့ရိုးရာမ်ား ပါဝင္သည့္ ေတာသႀကၤန္ညေစ်း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း သႀကၤန္ကာလ လူစည္ကားရာေနရာမ်ားတြင္ အမိႈက္ သိမ္း သန္႔ရွင္းေရးလုပ္နိုင္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းအင္အား ၂၀၀၀ ေက်ာ္အသံုး ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ က သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ သႀကၤန္ကာလ၌ က်ံဳးပတ္လည္၊ မေနာရမၼံကြင္း ၊ ဦးပိန္တံတားနွင့္ ေတာင္သမန္ ၊ ကန္ေတာ္ႀကီး စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လူစည္ကားၿပီး အမိႈက္မ်ား အမ်ားဆံုး ထြက္ရွိရာ ေနရာမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ သႀကၤန္ကာလမွာ အရင္နွစ္တုန္းကလည္း ညပိုင္းေတြထိ ေနၿပီး သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တယ္ ။ ညဘက္ေရာက္တာနဲ႔ အမိႈက္ကို အၿပီး သိမ္းတယ္။ အဲ့ဒီလိုလုပ္တဲ့အတြက္လည္း ဝန္ထမ္းေတြကို ျပည္သူအခ်ိဳ႕က ေကြ်းေမြးတာေတြလည္းရွိတယ္ ။ ဒီနွစ္မွာလည္း အမိႈက္ကို ညခ်င္းၿပီး သိမ္းနိုင္ေအာင္ လုပ္မယ္”ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ သန္႔ရွင္းေရးဌာနဌာနခြဲမွဴး ဦးစိုးတင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ သႀကၤန္ပြဲေတာ္စည္ကားရာ ေနရာမ်ားကို အမိႈက္သိမ္းမႈမ်ား လုပ္သည့္အျပင္ ရပ္ကြက္အတြင္း နွင့္ ပံုမွန္အမိႈက္သိမ္းလုပ္ငန္း မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးက်ံဳးပတ္လည္တြင္ ေပ ၁၀၀ × ၂၅ ေပရွိသည့္ မ႑ာပ္ႀကီးမ်ား ခ်ထားေပးသြားမည္ၿပီး က်ံဳးအေရွ႕ဘက္ ၆၆ လမ္း (၁၂ လမ္းမွ ၁၉ လမ္း) အထိ မ႑ာပ္ႀကီး (၅) ေနရာ၊ က်ံဳးအေနာက္ဘက္ လမ္း ၈၀ (၁၉ လမ္းမွ ၂၆ လမ္း) အထိ မ႑ာပ္ႀကီး (၉) ေနရာ နွင့္ က်ံဳးေျမာက္ဘက္ ၁၂ လမ္း (၆၆လမ္း မွ လမ္း ၈၀) အထိ မ႑ာပ္ႀကီး (၁၀)ေနရာ စုစုေပါင္း ၂၄ ေနရာ ခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ က်ံဳးေတာင္ဘက္ ၂၆ လမ္းေပၚတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ လမ္းေလွ်ာက္ သႀကၤန္၌ ေပ ၃၀ × ၁၂ ေပ ေရစားမ႑ာပ္ (၅၁) ေနရာ၊ ေပ ၂၀ × ၁၂ ေပ ေရကစားမ႑ာပ္ (၁၅) ေနရာ နွင့္ ၁၀ ေပ × ၁၂ ေပ ေရကစားမ႑ာပ္ (၁၉)ေနရာတို႔ကို ခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

၆၆ လမ္း ၁၉ လမ္း နွင့္ ၂၄ လမ္းၾကားတြင္ နိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအတြက္ စြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာမႈ ျမန္မာ့ရိုးရာ အစားအစာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျမန္မာ့ရိုးရာရုပ္ေသးပြဲ၊ ေရွးယခင္ကဲ့သို႔ ပိတ္ကားရုပ္ရွင္ ျပသျခင္း စသည့္ ေတာဓေလ့ရိုးရာမ်ား ပါဝင္သည့္ ေတာသႀကၤန္ညေစ်း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply