အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေက်ာင္းသားမ်ား ခ်ီတက္ဆႏၵျပ

0
144

ဝါရွင္တန္ မတ္ ၁၅

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ေသနတ္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည့္အေနျဖင့္ ဝါရွင္တန္မွ ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္အထိပါဝင္ေသာ ေဒသမ်ား၌ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ စာသင္ေက်ာင္း မတက္ေရာက္ဘဲ ခ်ီတက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဝါရွင္တန္ရွိ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေက်ာင္းသားရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ေရွွွွွ႕၌ စုေဝးၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ “စာအုပ္သာလုိခ်င္တယ္ က်ည္ဆန္မလိုခ်င္” ႏွင့္ “ေသနတ္မ်ားကုိ မကာကြယ္နဲ႔ ျပည္သူေတြကိုသာ ကာကြယ္ပါ”ဟု ေရးသားထားသည့္ ကတ္ျပားမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ကာ ခ်ီတက္ခဲ့သည္။

လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေနသည္ကို လက္ပိုက္ၾကည့္ မေနႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူ ဘရန္ဒါလဲဗီတန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ ၅၀ ခုအထိ ၿမိဳ႕မ်ားစြာရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အလားတူဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ ပါ့ခ္လန္႔ရွိ မာေဂ်ာ္ရီစတုန္းမန္း ေဒါက္ဂလပ္စ္ အထက္တန္းေက်ာင္း၌ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား ၁၄ ဦးႏွင့္ လူႀကီး သံုးဦးတုိ႔ကို အမွတ္ရသည့္အေနျဖင့္ စကၠန္႔အနည္းငယ္ တိတ္ဆိတ္စြာေနခဲ့သည္။

ဝါရွင္တန္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပမႈၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားသည္ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့သည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ လုံ႔ၿခံဳေရးတင္းက်ပ္ျခင္း၊ စိတ္က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက အႏၱရာယ္ကို ႀကိဳတင္ သတိေပးႏိုင္ သည့္ စနစ္ထားရွိျခင္းတို႔အပါအဝင္ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးေရး လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္း မဲခဲြခဲ့ရာ ေထာက္ခံမဲ ၄၀၇ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၀ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။

ဝါရွင္တန္၌ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ကြန္ဂရက္စ္ရွိ ဒီမိုကရက္တစ္အမတ္မ်ားကလည္း ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ဆႏၵျပမႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက ၾသဇာႀကီးမားသည့္ အမ်ိဳးသား႐ိုင္ဖယ္အသင္း( အင္န္အာရ္ေအ) ကို႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ေသနတ္ပို္င္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုတင္းက်ပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

နယူးေယာက္တြင္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအေရာင္ျဖစ္သည့္ အဝါေရာင္ကို ဝတ္ဆင္ၿပီး စာသင္ေက်ာင္း ၅၀ မွထြက္ခြာကာ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာင္းသား ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ ခ်ီတက္မႈတြင္ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဘီလ္ဒီဘလာလွ်ိဳ၏ျပန္ၾကားေရးအတြင္းဝန္ အဲရစ္ဖိလစ္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ဝါရွင္တန္ မတ္ ၁၅

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ေသနတ္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည့္အေနျဖင့္ ဝါရွင္တန္မွ ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္အထိပါဝင္ေသာ ေဒသမ်ား၌ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ စာသင္ေက်ာင္း မတက္ေရာက္ဘဲ ခ်ီတက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဝါရွင္တန္ရွိ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေက်ာင္းသားရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ေရွွွွွ႕၌ စုေဝးၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ “စာအုပ္သာလုိခ်င္တယ္ က်ည္ဆန္မလိုခ်င္” ႏွင့္ “ေသနတ္မ်ားကုိ မကာကြယ္နဲ႔ ျပည္သူေတြကိုသာ ကာကြယ္ပါ”ဟု ေရးသားထားသည့္ ကတ္ျပားမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ကာ ခ်ီတက္ခဲ့သည္။

လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေနသည္ကို လက္ပိုက္ၾကည့္ မေနႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူ ဘရန္ဒါလဲဗီတန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ ၅၀ ခုအထိ ၿမိဳ႕မ်ားစြာရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အလားတူဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ ပါ့ခ္လန္႔ရွိ မာေဂ်ာ္ရီစတုန္းမန္း ေဒါက္ဂလပ္စ္ အထက္တန္းေက်ာင္း၌ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား ၁၄ ဦးႏွင့္ လူႀကီး သံုးဦးတုိ႔ကို အမွတ္ရသည့္အေနျဖင့္ စကၠန္႔အနည္းငယ္ တိတ္ဆိတ္စြာေနခဲ့သည္။

ဝါရွင္တန္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပမႈၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားသည္ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့သည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ လုံ႔ၿခံဳေရးတင္းက်ပ္ျခင္း၊ စိတ္က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက အႏၱရာယ္ကို ႀကိဳတင္ သတိေပးႏိုင္ သည့္ စနစ္ထားရွိျခင္းတို႔အပါအဝင္ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးေရး လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္း မဲခဲြခဲ့ရာ ေထာက္ခံမဲ ၄၀၇ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၀ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။

ဝါရွင္တန္၌ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ကြန္ဂရက္စ္ရွိ ဒီမိုကရက္တစ္အမတ္မ်ားကလည္း ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ဆႏၵျပမႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက ၾသဇာႀကီးမားသည့္ အမ်ိဳးသား႐ိုင္ဖယ္အသင္း( အင္န္အာရ္ေအ) ကို႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ေသနတ္ပို္င္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုတင္းက်ပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

နယူးေယာက္တြင္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအေရာင္ျဖစ္သည့္ အဝါေရာင္ကို ဝတ္ဆင္ၿပီး စာသင္ေက်ာင္း ၅၀ မွထြက္ခြာကာ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာင္းသား ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ ခ်ီတက္မႈတြင္ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဘီလ္ဒီဘလာလွ်ိဳ၏ျပန္ၾကားေရးအတြင္းဝန္ အဲရစ္ဖိလစ္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply