ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္ခုံ႐ုံးမွ ႏုတ္ထြက္မည္ဟု ဖိလစ္ပုိင္သမၼတ ဒူတာေတးေျပာဆုိ

0
145

မနီလာ မတ္ ၁၅

ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရအား ကုလသမဂၢအရာရွိမ်ားက မတရားေဝဖန္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာရာဇဝတ္ခံု႐ံုး( အုိင္စီစီ) သည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အုိင္စီစီမွ ႏုတ္ထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးက မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ၌ ျပဳလုပ္ေနသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္မႈမ်ားအတြင္း အျပစ္မဲ့သူမ်ားစြာေသဆံုးခဲ့ရာ ယင္းအတြက္ ဒူတာေတးတြင္ တာဝန္ ရွိေၾကာင္း အုိင္စီစီကေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၎ကို စြမ္းႏုိင္ပါက ႐ုံးတင္စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ မူးယစ္ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ပုပ္ေသသြားလွ်င္လည္း မမႈပါေၾကာင္း ဒူတာေတးက ယခင္ကေျပာဆို ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဒူတာေတးႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ထိပ္ပို္င္းအရာရွိမ်ားသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အေပၚရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ေရွ႕ေနတစ္ဦးက စြပ္စဲြခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကနဦး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အုိင္စီစီက လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကုလအရာရိွမ်ား၏အေျခအျမစ္မရွိေသာ စြပ္စဲြမႈႏွင့္ အုိင္စီစီက စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာမႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အုိင္စီစီတည္ေထာင္မႈစာခ်ဳပ္မွ ႏုတ္ထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒူတာေတးက ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု စာမ်က္ႏွာ ၁၅ မ်က္ႏွာပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎ကို လူသားမဆန္ဘဲ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ပံုေဖာ္ရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈရွိေနေၾကာင္း ဒူတာေတးက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဒူတာေတးသည္ အျပစ္ေပးခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အိုင္စီစီမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဒူတာေတးကို ေဝဖန္သူမ်ားကေျပာဆိုခဲ့သည္။

အိုင္စီစီမွႏုတ္ထြက္ျခင္းသည္ လူေၾကာက္တစ္ဦး၏လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အုိင္စီစီမွ ႏုတ္ထြက္ ေရးျဖစ္စဥ္သည္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္ႏုိင္ၿပီး ယင္းကာလအတြင္း ဖိလစ္ပိုင္သည္ အဖဲြ႕ဝင္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖိလစ္ပုိင္ အစိုးရ အရာရွိမ်ားကုိ အျပစ္ေပးလို႔ရႏိုင္ေသးေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ မႈ အဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒူတာေတးသည္ စိတ္က်န္းမာေရးစစ္ဆးသင့္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္နာ ေဇယစ္ရာယက္အယ္လ္ဟူစိန္က လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အုိင္စီစီသို႔တိုင္ၾကားခဲ့သည့္ ေရွ႕ေန ယူဒဲဆာဘီယုိကလည္း ဒူတာေတးသည္ အုိင္စီစီမွႏုတ္ထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္မည္ကို ႀကိဳတင္တြက္ဆထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိုင္စီစီသည္ ဒူတာေတး၏ရန္သူမ်ားဘက္မွရပ္တည္ေနေၾကာင္း ဒူတာေတး၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ဟာရီ႐ိုကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

မနီလာ မတ္ ၁၅

ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရအား ကုလသမဂၢအရာရွိမ်ားက မတရားေဝဖန္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာရာဇဝတ္ခံု႐ံုး( အုိင္စီစီ) သည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အုိင္စီစီမွ ႏုတ္ထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးက မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ၌ ျပဳလုပ္ေနသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္မႈမ်ားအတြင္း အျပစ္မဲ့သူမ်ားစြာေသဆံုးခဲ့ရာ ယင္းအတြက္ ဒူတာေတးတြင္ တာဝန္ ရွိေၾကာင္း အုိင္စီစီကေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၎ကို စြမ္းႏုိင္ပါက ႐ုံးတင္စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ မူးယစ္ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ပုပ္ေသသြားလွ်င္လည္း မမႈပါေၾကာင္း ဒူတာေတးက ယခင္ကေျပာဆို ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဒူတာေတးႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ထိပ္ပို္င္းအရာရွိမ်ားသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အေပၚရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ေရွ႕ေနတစ္ဦးက စြပ္စဲြခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကနဦး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အုိင္စီစီက လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကုလအရာရိွမ်ား၏အေျခအျမစ္မရွိေသာ စြပ္စဲြမႈႏွင့္ အုိင္စီစီက စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာမႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အုိင္စီစီတည္ေထာင္မႈစာခ်ဳပ္မွ ႏုတ္ထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒူတာေတးက ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု စာမ်က္ႏွာ ၁၅ မ်က္ႏွာပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎ကို လူသားမဆန္ဘဲ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ပံုေဖာ္ရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈရွိေနေၾကာင္း ဒူတာေတးက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဒူတာေတးသည္ အျပစ္ေပးခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အိုင္စီစီမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဒူတာေတးကို ေဝဖန္သူမ်ားကေျပာဆိုခဲ့သည္။

အိုင္စီစီမွႏုတ္ထြက္ျခင္းသည္ လူေၾကာက္တစ္ဦး၏လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အုိင္စီစီမွ ႏုတ္ထြက္ ေရးျဖစ္စဥ္သည္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္ႏုိင္ၿပီး ယင္းကာလအတြင္း ဖိလစ္ပိုင္သည္ အဖဲြ႕ဝင္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖိလစ္ပုိင္ အစိုးရ အရာရွိမ်ားကုိ အျပစ္ေပးလို႔ရႏိုင္ေသးေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ မႈ အဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒူတာေတးသည္ စိတ္က်န္းမာေရးစစ္ဆးသင့္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္နာ ေဇယစ္ရာယက္အယ္လ္ဟူစိန္က လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အုိင္စီစီသို႔တိုင္ၾကားခဲ့သည့္ ေရွ႕ေန ယူဒဲဆာဘီယုိကလည္း ဒူတာေတးသည္ အုိင္စီစီမွႏုတ္ထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္မည္ကို ႀကိဳတင္တြက္ဆထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိုင္စီစီသည္ ဒူတာေတး၏ရန္သူမ်ားဘက္မွရပ္တည္ေနေၾကာင္း ဒူတာေတး၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ဟာရီ႐ိုကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply