ဒလၿမိဳ႕နယ္၌ တစ္ရက္လ်င္ေရခ်ိဴလီတာ ၃သန္း အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေပးေ၀မည္

0
145

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၁၅ ၊ ၂၀၁၈

ပူျပင္းသည့္ ေႏြရာသီေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေရခ်ိဳရွားပါးမႈျဖင့္ ႏွစ္ စဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္္၌ လာမည့္ ေျခာက္လအတြင္း ေရခ်ိဳလီတာ ၃သန္းအားအိမ္တိုင္ရာေရာက္ေရဘံုဘိုင္စနစ္ျဖင့္ ေရေပးေ၀မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ယေန႔နံနက္ ပိုင္းက ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ဆာပါေခ်ာင္ရပ္ကြက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေသာက္သံုးေရမ်ားျဖန္႔ ေဝေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ AG Resources Myanmar Co.Ltd., တို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေရသန္႔စက္ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ကေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒလအတြက္ ေရခ်ိဳ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း (၂) သိန္း သံုးစြဲခြင့္ စရေတာ့မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေနမွတစ္ဆင့္ ေနာင္ (၆ )လေနရင္ (၃) သန္း အိမ္တိုင္ ရာေရာက္ ေရဘံုဘိုင္ေတြနဲ႔ သံုးႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္လာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြကို တေျဖးေျဖးတိုးတက္ လာဖို႔ ဒလၿမိဳ႕သူ /ၿမိဳ႕သားေတြေရာ အစိုးရဌာနအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြေရာ၊ ပုဂၢလိက က႑နယ္ပယ္ကေရာ ဝိုင္းဝန္းၿပီး ကူညီပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါ”ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ ၊ရႊာတိုင္းကို လမ္းေပါက္ရန္ ၊ မီးလင္းရန္ႏွင့္ ေရသန္႕သံုးစဲြႏိုင္ေရး အတြက္ အစိုးရ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ မည္ဆိုပါက အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အလွမ္းေ၀းေနမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ပုဂၢလိကက႑ မွ ေငြေၾကးရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေရျဖန္႔ျဖဴးမည္ ဆိုပါပါက သံုးစဲြသူမ်ားသည္ သံုးစဲြသည့္အေပၚမူတည္၍ ေရမီတာခကို ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။

တြံ႕ေတးတူးေျမာင္း၏ မိုင္တိုင္ ၂၀ အထက္ပိုင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ထိပ္ပိုင္း တိုးျမစ္ေနရာမ်ားမွေရကို ေရသန္႕စနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္သန္႔စင္မည္ဆိုပါက ေရခ်ိဳရရွိႏိုင္မည့္အေျခအေနရွိၿပီး အစိုးရ၏ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ သျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ၀င္ေရာက္က်ခံေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကေျပာဆိုသည္။

“မၾကာခင္ဆိုရင္ ေႏြရာသီေရာက္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္ နယ္မွာ ရွိတဲ့ အလွဴရွင္ေတြက ဒီၿမိဳ႕ကိုလာၿပီးေတာ့ ေရလွဴၾကပါတယ္။ ႏွစ္တိုင္း ႀကံဳေနရတဲ့ အေျခအေနပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီႏွစ္မွာ ဒီေရသန္႔စင္မႈစက္ကေန ထြက္လာတဲ့ေရကို အခမဲ့ ျဖန္႔ေဝဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပင္ဆင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစက္ရံုက ေရသန္႔စက္ ထုတ္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုကို ေရသန္႔ဗူးေရာင္းဖို႔ ဒီအစီအစဥ္ကို စီစဥ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေနရာကေနေရကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ပိုက္လိုင္းနဲ႔ ေရေပးဖို႔အတြက္ လုပ္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုက္နဲ႔ ေရျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ေရး အိမ္တိုင္းအိမ္တိုင္းဟာ ပိုက္ေခါင္းကိုဖြင့္ၿပီး ေရသံုးႏိုင္တဲ့အဆင့္မ်ိဳး ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္”ဟုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာသည္။

ဒလၿမိဳ႕အတြင္းသို႔ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေရေပးေဝေရးကိုလာမည့္
(၆ )လခန္႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ျပင္ဆင္ေနၿပီး ယခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ေရ လီတာ (၂)သိန္း ကိုေန႔စဥ္ ဒလျမိဳ႕နယ္သူ/ျမိဳ႕နယ္သားမ်ားကို ေရအခမဲ့ ေပးေဝရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္(၆)လခန္႔တြင္ေရ လီတာ (၃)သန္းကို ပိုက္လိုင္းႏွင့္ေရေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ အဆင့္ဆင့္အားျဖင့္ ေရလီတာ( ၅၃ )သန္းကို ေကာ့မွဴး၊တြံေတးၿမိဳ႕နယ္မ်ားအထိ ေရေပး ေဝႏိုင္ရန္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု – Phyo Min Thein Page

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၁၅ ၊ ၂၀၁၈

ပူျပင္းသည့္ ေႏြရာသီေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေရခ်ိဳရွားပါးမႈျဖင့္ ႏွစ္ စဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္္၌ လာမည့္ ေျခာက္လအတြင္း ေရခ်ိဳလီတာ ၃သန္းအားအိမ္တိုင္ရာေရာက္ေရဘံုဘိုင္စနစ္ျဖင့္ ေရေပးေ၀မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ယေန႔နံနက္ ပိုင္းက ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ဆာပါေခ်ာင္ရပ္ကြက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေသာက္သံုးေရမ်ားျဖန္႔ ေဝေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ AG Resources Myanmar Co.Ltd., တို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေရသန္႔စက္ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ကေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒလအတြက္ ေရခ်ိဳ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း (၂) သိန္း သံုးစြဲခြင့္ စရေတာ့မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေနမွတစ္ဆင့္ ေနာင္ (၆ )လေနရင္ (၃) သန္း အိမ္တိုင္ ရာေရာက္ ေရဘံုဘိုင္ေတြနဲ႔ သံုးႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္လာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြကို တေျဖးေျဖးတိုးတက္ လာဖို႔ ဒလၿမိဳ႕သူ /ၿမိဳ႕သားေတြေရာ အစိုးရဌာနအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြေရာ၊ ပုဂၢလိက က႑နယ္ပယ္ကေရာ ဝိုင္းဝန္းၿပီး ကူညီပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါ”ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ ၊ရႊာတိုင္းကို လမ္းေပါက္ရန္ ၊ မီးလင္းရန္ႏွင့္ ေရသန္႕သံုးစဲြႏိုင္ေရး အတြက္ အစိုးရ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ မည္ဆိုပါက အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အလွမ္းေ၀းေနမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ပုဂၢလိကက႑ မွ ေငြေၾကးရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေရျဖန္႔ျဖဴးမည္ ဆိုပါပါက သံုးစဲြသူမ်ားသည္ သံုးစဲြသည့္အေပၚမူတည္၍ ေရမီတာခကို ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။

တြံ႕ေတးတူးေျမာင္း၏ မိုင္တိုင္ ၂၀ အထက္ပိုင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ထိပ္ပိုင္း တိုးျမစ္ေနရာမ်ားမွေရကို ေရသန္႕စနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္သန္႔စင္မည္ဆိုပါက ေရခ်ိဳရရွိႏိုင္မည့္အေျခအေနရွိၿပီး အစိုးရ၏ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ သျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ၀င္ေရာက္က်ခံေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကေျပာဆိုသည္။

“မၾကာခင္ဆိုရင္ ေႏြရာသီေရာက္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္ နယ္မွာ ရွိတဲ့ အလွဴရွင္ေတြက ဒီၿမိဳ႕ကိုလာၿပီးေတာ့ ေရလွဴၾကပါတယ္။ ႏွစ္တိုင္း ႀကံဳေနရတဲ့ အေျခအေနပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီႏွစ္မွာ ဒီေရသန္႔စင္မႈစက္ကေန ထြက္လာတဲ့ေရကို အခမဲ့ ျဖန္႔ေဝဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပင္ဆင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစက္ရံုက ေရသန္႔စက္ ထုတ္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုကို ေရသန္႔ဗူးေရာင္းဖို႔ ဒီအစီအစဥ္ကို စီစဥ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေနရာကေနေရကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ပိုက္လိုင္းနဲ႔ ေရေပးဖို႔အတြက္ လုပ္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုက္နဲ႔ ေရျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ေရး အိမ္တိုင္းအိမ္တိုင္းဟာ ပိုက္ေခါင္းကိုဖြင့္ၿပီး ေရသံုးႏိုင္တဲ့အဆင့္မ်ိဳး ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္”ဟုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာသည္။

ဒလၿမိဳ႕အတြင္းသို႔ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေရေပးေဝေရးကိုလာမည့္ 
(၆ )လခန္႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ျပင္ဆင္ေနၿပီး ယခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ေရ လီတာ (၂)သိန္း ကိုေန႔စဥ္ ဒလျမိဳ႕နယ္သူ/ျမိဳ႕နယ္သားမ်ားကို ေရအခမဲ့ ေပးေဝရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္(၆)လခန္႔တြင္ေရ လီတာ (၃)သန္းကို ပိုက္လိုင္းႏွင့္ေရေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ အဆင့္ဆင့္အားျဖင့္ ေရလီတာ( ၅၃ )သန္းကို ေကာ့မွဴး၊တြံေတးၿမိဳ႕နယ္မ်ားအထိ ေရေပး ေဝႏိုင္ရန္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု – Phyo Min Thein Page

Leave a Reply