ေလျပင္းေဘးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ သတိေပး

0
154

ရန္ကုန္။ မတ္ ၁၅။ ၂၀၁၈

ႏွစ္စဥ္ မတ္၊ ဧၿပီႏွင့္ ေမလမ်ားတြင္ မုိးတိမ္ေတာင္မ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းျခင္း၊ မိုးသီးေၾကြျခင္းႏွင့္ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာေၾကာင့္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားၾကရန္ သတိေပးခ်က္ ထုန္ျပန္ထားသည္။

အထက္ပါ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ႀကိဳတင္ျပင္ထားမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈဆံုးရံႈးမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကရန္ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ေနအိမ္အေဆာက္အဦမ်ား ႀကံ့ခိုင္မႈကိုစစ္ေဆးရန္၊ ေလဒဏ္ခံႏိုင္ရန္ အတြက္ က်ားကန္ရန္ ေဒါက္တိုင္မ်ား တပ္ဆင္ထားရန္၊ အိမ္မ်ားၾကံခိုင္မႈကို စစ္ေဆးရန္၊ အိမ္အကာအရံမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အိမ္ႏွင့္အနီးဆံုးတြင္ ရွိသည့္ က်ိဳးက်ႏိုင္သည့္ သစ္ပင္၊ သစ္ကိုင္းမ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း ထားရန္တို႔ကို သတိေပးထားသည္။

သတိျပဳရန္အတြက္ လယ္ကြင္း၊ ကြင္းျပင္မ်ားတြင္ ေနထိုင္မႈကို ေရွာင္ရွား ရန္ႏွင့္ မျဖစ္မေန အိမ္ျပင္သို႔ထြက္ မည္ဆိုပါက ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္ကဲ့သို႔ ဦးထုပ္အမာမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ထားရန္၊ တယ္လီဖုန္းသံုးျခင္းႏွင့္ လ်ပ္စစ္ ပစၥည္းသံုးျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္၊ လ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို ပလပ္ခၽြတ္ ထားရန္၊ ရုတ္တရက္ ရာသီဥတုေျပာင္း လဲလာျခင္းမ်ားကို သတိျပဳရန္တို႔ကို ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ မိုးသီးေၾကြ က်ျခင္း၊ အိမ္မ်ားၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္း၊ အမိုးမ်ားလန္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေနျပည္ ေတာ္ အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၅၉ ခုတြင္ လူဦးေရ တစ္သိန္းခြဲခန္႔ ေဘးဒုကၡႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၿပီး ၄၄ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၂၈ ခုတြင္ လူဦးေရ ငါးေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ ေဘးဒုကၡႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ၃၂ ဦးေသဆံုး ခဲ့ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ အပူခ်ိန္မ်ားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မိုးဦးက်ရာသီတြင္ မိုးႀကိဳး အႏၱရာယ္ႏွင့္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္းလည္း မိုးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က သတိေပးေျပာၾကား ထားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္။ မတ္ ၁၅။ ၂၀၁၈

ႏွစ္စဥ္ မတ္၊ ဧၿပီႏွင့္ ေမလမ်ားတြင္ မုိးတိမ္ေတာင္မ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းျခင္း၊ မိုးသီးေၾကြျခင္းႏွင့္ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာေၾကာင့္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားၾကရန္ သတိေပးခ်က္ ထုန္ျပန္ထားသည္။

အထက္ပါ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ႀကိဳတင္ျပင္ထားမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈဆံုးရံႈးမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကရန္ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ေနအိမ္အေဆာက္အဦမ်ား ႀကံ့ခိုင္မႈကိုစစ္ေဆးရန္၊ ေလဒဏ္ခံႏိုင္ရန္ အတြက္ က်ားကန္ရန္ ေဒါက္တိုင္မ်ား တပ္ဆင္ထားရန္၊ အိမ္မ်ားၾကံခိုင္မႈကို စစ္ေဆးရန္၊ အိမ္အကာအရံမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အိမ္ႏွင့္အနီးဆံုးတြင္ ရွိသည့္ က်ိဳးက်ႏိုင္သည့္ သစ္ပင္၊ သစ္ကိုင္းမ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း ထားရန္တို႔ကို သတိေပးထားသည္။

သတိျပဳရန္အတြက္ လယ္ကြင္း၊ ကြင္းျပင္မ်ားတြင္ ေနထိုင္မႈကို ေရွာင္ရွား ရန္ႏွင့္ မျဖစ္မေန အိမ္ျပင္သို႔ထြက္ မည္ဆိုပါက ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္ကဲ့သို႔ ဦးထုပ္အမာမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ထားရန္၊ တယ္လီဖုန္းသံုးျခင္းႏွင့္ လ်ပ္စစ္ ပစၥည္းသံုးျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္၊ လ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို ပလပ္ခၽြတ္ ထားရန္၊ ရုတ္တရက္ ရာသီဥတုေျပာင္း လဲလာျခင္းမ်ားကို သတိျပဳရန္တို႔ကို ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ မိုးသီးေၾကြ က်ျခင္း၊ အိမ္မ်ားၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္း၊ အမိုးမ်ားလန္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေနျပည္ ေတာ္ အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၅၉ ခုတြင္ လူဦးေရ တစ္သိန္းခြဲခန္႔ ေဘးဒုကၡႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၿပီး ၄၄ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၂၈ ခုတြင္ လူဦးေရ ငါးေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ ေဘးဒုကၡႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ၃၂ ဦးေသဆံုး ခဲ့ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ အပူခ်ိန္မ်ားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မိုးဦးက်ရာသီတြင္ မိုးႀကိဳး အႏၱရာယ္ႏွင့္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္းလည္း မိုးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က သတိေပးေျပာၾကား ထားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply