ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းသႀကၤန္မ႑ပ္ ၉၅ခုေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳ

0
157

ရန္ကုန္ ၊မတ္၁၅၊ ၂၀၁၈

၂၀၁၈ခုႏွစ္ျမန္မာ့ရိုးရာမဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္၌ ရန္ကုန္တိုင္ေဒသႀကီး အတြင္း မ႑ပ္အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳး သတ္မွတ္ထားၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖေရး မ႑ပ္ ၃၅ခုႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ေရကစားမ႑ပ္၆၀ခုစုစုေပါင္း သၾကၤန္ မ႑ပ္ ေပါင္း ၉၅ခု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမွသိရသည္။

သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ားကို ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္း၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း(ကမာၻေအးဘုရာလမ္းႏွင့္အင္လ်ားလမ္းၾကား) တို႔မွ လြဲ၍ တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳေပးထားကာ ယခုႏွစ္ တြင္မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ ခြင့္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္အလ်ား ေပ ၁၅၀ ၊အက်ယ္ ေပ၄၀၊ အျမင့္ေပ၂၀ မ႑ပ္ႀကီး အမ်ိဳးအစားကိုေဆာက္လုပ္ႏိုင္၍အာမခံစေပၚေငြ က်ပ္သိန္း၂၀၀ တင္ရန္ ႏွင့္ အလ်ားေပ၅၀မွ၁၁၀ ၊အက်ယ္ေပ၃၀ ၊အျမင့္ေပ ၁၈ မ႑ပ္အလတ္အမ်ိဳးအစား ကိုက်ပ္သိန္း၁၀၀ အာမခံစေပၚေငြ တင္ကာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

“သႀကၤန္မ႑ပ္ကအားလုံးေပါင္း ၉၅ခု ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။မ႑ပ္ေတြကို မီးပိြဳင့္ လမ္းဆုံမွ ေပ၃၀၀ အကြာကေနေဆာက္လုပ္ဖို႔နဲ႔ မ႑ပ္ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုကိုလည္းေပ၂၀၀ခြာေဆာက္ရမယ္ စတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ စုစုေပါင္း၄၅ ခ်က္ေလာက္ထုတ္ျပန္ ထားတာရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္လမ္းေလ်ွာက္သႀကၤန္ ဆိုတာက လမ္းေလ်ွာက္ၿပီး သြားလာကစားတာ မ်ိဳးပါပဲ”ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူကေျပာသည္။

သႀကၤန္မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျပည္လမ္း၊ ေ၀ဇယႏၱာလမ္း ၊ၾကည္ျမင္တိုင္ကမ္းနားလမ္း တို႔တြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ခြင့္ျပဳမ႑ပ္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ကာ ယခုႏွစ္သႀကၤန္တြင္ လူစည္ကားရာ အပန္းေျဖေနရာ မ်ားျဖစ္ေသာမဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံ၊ ကန္ေတာ္ႀကီးေျမပေဒ သာက်ြန္း၊ ဦးဥတၱမပန္းၿခံ ႏွင့္သခင္ျမပန္းၿခံ တို႔တြင္ စတုဒီသာမ်ား ေကၽြးေမြး မည့္ေနရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ လမ္းေလ်ွာက္သႀကၤန္ ကိုက်င္းပေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၈မဟာသႀကၤန္ခ်ိန္အတြင္း ေဖ်ာ္ေျဖသြားၾကမည့္ သီးခ်င္းသစ္မ်ား၊ သံခ်ပ္ မ်ားကိုလည္း ရန္ကုန္မဟာသႀကၤန္ သီခ်င္းသံခ်ပ္ စီစစ္ေရး ေကာ္မတီက စီစစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ မတ္လ၂၈ရက္ေန႔တြင္ စီစစ္မႈ ၿပီးဆုံးမည္ဟုအဆိုပါေကာ္မတီကသိရသည္။

“အသစ္ေရးစပ္တဲ့ သီခ်င္းနဲ႔သံခ်ပ္ စာသားေတြကိုအဓိကတင္ျပရမွာပါ။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စာသားဆိုတာကလည္း အမ်ားအေပၚ ဘယ္လို သက္ေရာက္မႈရွိမယ္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အသင္းအဖြဲ႔ အေပၚဘယ္လိုထိခိုက္မႈေတြရွိမလဲ ။တကယ္လို႔ဘယ္သူမွမထိခိုက္ ပဲ အမ်ားအေပၚမွာလည္း ေကာင္းတဲ့အေထာက္အကူ ျပဳမယ့္ စာသား ေတြဆိုရင္ လက္ခံရမွာပါ”ဟုရန္ကုန္မဟာသႀကၤန္သီခ်င္း ၊သံခ်ပ္ စီစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ ဦးစန္း၀င္းကေျပာသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ျမန္မာ့ ရိုးရာမဟာသႀကၤန္ ၌ မ႑ပ္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ေလ်ွာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မ႑ပ္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ႀကံ႕ခိုင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မတ္လ၂၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္းႏွင့္တံတား)တြင္ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္မည္ ဟုသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ ၊မတ္၁၅၊ ၂၀၁၈

၂၀၁၈ခုႏွစ္ျမန္မာ့ရိုးရာမဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္၌ ရန္ကုန္တိုင္ေဒသႀကီး အတြင္း မ႑ပ္အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳး သတ္မွတ္ထားၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖေရး မ႑ပ္ ၃၅ခုႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ေရကစားမ႑ပ္၆၀ခုစုစုေပါင္း သၾကၤန္ မ႑ပ္ ေပါင္း ၉၅ခု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမွသိရသည္။

သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ားကို ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္း၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း(ကမာၻေအးဘုရာလမ္းႏွင့္အင္လ်ားလမ္းၾကား) တို႔မွ လြဲ၍ တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳေပးထားကာ ယခုႏွစ္ တြင္မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ ခြင့္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္အလ်ား ေပ ၁၅၀ ၊အက်ယ္ ေပ၄၀၊ အျမင့္ေပ၂၀ မ႑ပ္ႀကီး အမ်ိဳးအစားကိုေဆာက္လုပ္ႏိုင္၍အာမခံစေပၚေငြ က်ပ္သိန္း၂၀၀ တင္ရန္ ႏွင့္ အလ်ားေပ၅၀မွ၁၁၀ ၊အက်ယ္ေပ၃၀ ၊အျမင့္ေပ ၁၈ မ႑ပ္အလတ္အမ်ိဳးအစား ကိုက်ပ္သိန္း၁၀၀ အာမခံစေပၚေငြ တင္ကာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

“သႀကၤန္မ႑ပ္ကအားလုံးေပါင္း ၉၅ခု ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။မ႑ပ္ေတြကို မီးပိြဳင့္ လမ္းဆုံမွ ေပ၃၀၀ အကြာကေနေဆာက္လုပ္ဖို႔နဲ႔ မ႑ပ္ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုကိုလည္းေပ၂၀၀ခြာေဆာက္ရမယ္ စတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ စုစုေပါင္း၄၅ ခ်က္ေလာက္ထုတ္ျပန္ ထားတာရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္လမ္းေလ်ွာက္သႀကၤန္ ဆိုတာက လမ္းေလ်ွာက္ၿပီး သြားလာကစားတာ မ်ိဳးပါပဲ”ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူကေျပာသည္။

သႀကၤန္မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျပည္လမ္း၊ ေ၀ဇယႏၱာလမ္း ၊ၾကည္ျမင္တိုင္ကမ္းနားလမ္း တို႔တြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ခြင့္ျပဳမ႑ပ္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ကာ ယခုႏွစ္သႀကၤန္တြင္ လူစည္ကားရာ အပန္းေျဖေနရာ မ်ားျဖစ္ေသာမဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံ၊ ကန္ေတာ္ႀကီးေျမပေဒ သာက်ြန္း၊ ဦးဥတၱမပန္းၿခံ ႏွင့္သခင္ျမပန္းၿခံ တို႔တြင္ စတုဒီသာမ်ား ေကၽြးေမြး မည့္ေနရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ လမ္းေလ်ွာက္သႀကၤန္ ကိုက်င္းပေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၈မဟာသႀကၤန္ခ်ိန္အတြင္း ေဖ်ာ္ေျဖသြားၾကမည့္ သီးခ်င္းသစ္မ်ား၊ သံခ်ပ္ မ်ားကိုလည္း ရန္ကုန္မဟာသႀကၤန္ သီခ်င္းသံခ်ပ္ စီစစ္ေရး ေကာ္မတီက စီစစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ မတ္လ၂၈ရက္ေန႔တြင္ စီစစ္မႈ ၿပီးဆုံးမည္ဟုအဆိုပါေကာ္မတီကသိရသည္။

“အသစ္ေရးစပ္တဲ့ သီခ်င္းနဲ႔သံခ်ပ္ စာသားေတြကိုအဓိကတင္ျပရမွာပါ။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စာသားဆိုတာကလည္း အမ်ားအေပၚ ဘယ္လို သက္ေရာက္မႈရွိမယ္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အသင္းအဖြဲ႔ အေပၚဘယ္လိုထိခိုက္မႈေတြရွိမလဲ ။တကယ္လို႔ဘယ္သူမွမထိခိုက္ ပဲ အမ်ားအေပၚမွာလည္း ေကာင္းတဲ့အေထာက္အကူ ျပဳမယ့္ စာသား ေတြဆိုရင္ လက္ခံရမွာပါ”ဟုရန္ကုန္မဟာသႀကၤန္သီခ်င္း ၊သံခ်ပ္ စီစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ ဦးစန္း၀င္းကေျပာသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ျမန္မာ့ ရိုးရာမဟာသႀကၤန္ ၌ မ႑ပ္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ေလ်ွာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မ႑ပ္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ႀကံ႕ခိုင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မတ္လ၂၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္းႏွင့္တံတား)တြင္ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္မည္ ဟုသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply