တရားရံုး မေထမဲ့ျမင္ျပဳမႈအား ခုခံေခ်ပခြင့္မျပဳပဲ ေထာင္ (၄) လ ခ်မွတ္

0
201

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ တရားရံုးအား မေထမဲ့ျမင္ ျပဳမႈအတြက္ ခုခံေခ်ပခြင့္မျပဳပဲ မတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔က ေထာင္ဒဏ္ (၄) လ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယင္းၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္က ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အမႈ၌ နွစ္ဖက္ေၾကေအးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေသာ္လည္း တရားရံုးတြင္ ၾကန္႔ၾကာ ေနသည့္အတြက္ မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔က ေဒၚဇာဇာထြန္း မွ ဒုၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးအား ႀကီးသည့္အမႈ ငယ္ေအာင္ ၊ ငယ္သည့္အမႈ ပေပ်ာက္ ေအာင္ လုပ္ေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္မ အမက တရားသူႀကီးအေနနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ဖို႔နဲ႔ မလုပ္ရင္ ဆႏၵျပမယ္လို႔ ေျပာလိုက္တာ ။ အဲ့ဒါနဲ႔ ဒုၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးက တရားလို လုပ္ၿပီး တရားစြဲတယ္။ မေန႔က ညတြင္းခ်င္းပဲ ဖမ္းသြားတယ္ ။ ဘာမွ ခုခံေခ်ပခြင့္ အာမခံခြင့္မရွိပဲ မေန႔ကစြဲ ဒီေန႔ အမိန္႔ခ်တယ္။ ေနာက္ၿပီး အမေျပာတာကလည္း အလုပ္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ အခန္းထဲဝင္ခြင့္ေတာင္းၿပီး ဝင္ခြင့္ျပဳမွ ဝင္ေျပာတာပါ ။ ဒါကို တရားရံုးမထီမဲ့ျမင္မႈနဲ႔ ဆြဲတာေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး “ဟု ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသည့္ ေဒၚဇာဇာထြန္း၏ ညီမျဖစ္သူ မအိ က ေျပာသည္။

တရားရံုးမထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈသည္ အာမခံ ရသည့္ အမႈျဖစ္ၿပီး ခုခံေျခပခြင့္ရွိကာ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္မွာ ၆ လ သာျဖစ္သည္ ။ ထိုသို႔ ခုခံေျခပခြင့္ရွိေသာ္လည္း တရားသူႀကီးမွ ေရွ႕ေနလိုက္ပါခြင့္မျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္က တရားသူႀကီးကို ဖိနပ္နဲ႔ ပစ္လို႔ ေရွ႕ေနလိုင္စင္ သိမ္းခံ ထားရတယ္။ကၽြန္ေတာ့္ တပည့္က ဒီအမႈမွာ ေရွ႕ေနလိုက္ပါခြင့္ ျပဳဖို႔ တရား သူႀကီးဆီတင္တယ္။ ခြင့္မျပဳဘူး ။ ေနာက္ၿပီး ဒီအမႈက အာမခံေပးရမယ္။ ဒါကို မေပးဘူး။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ တရားစီရင္ေရးကို ေမးခြန္းထုတ္ရေတာ့ မယ္” ဟု ေရွ႕ေန ဦးေဇာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ယင္းတရားစီရင္မႈ နွင့္ပတ္သက္၍ တရားရံုးျပန္ၾကားေရးသို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖၾကားရန္ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ တရားရံုးအား မေထမဲ့ျမင္ ျပဳမႈအတြက္ ခုခံေခ်ပခြင့္မျပဳပဲ မတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔က ေထာင္ဒဏ္ (၄) လ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယင္းၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္က ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အမႈ၌ နွစ္ဖက္ေၾကေအးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေသာ္လည္း တရားရံုးတြင္ ၾကန္႔ၾကာ ေနသည့္အတြက္ မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔က ေဒၚဇာဇာထြန္း မွ ဒုၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးအား ႀကီးသည့္အမႈ ငယ္ေအာင္ ၊ ငယ္သည့္အမႈ ပေပ်ာက္ ေအာင္ လုပ္ေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္မ အမက တရားသူႀကီးအေနနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ဖို႔နဲ႔ မလုပ္ရင္ ဆႏၵျပမယ္လို႔ ေျပာလိုက္တာ ။ အဲ့ဒါနဲ႔ ဒုၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးက တရားလို လုပ္ၿပီး တရားစြဲတယ္။ မေန႔က ညတြင္းခ်င္းပဲ ဖမ္းသြားတယ္ ။ ဘာမွ ခုခံေခ်ပခြင့္ အာမခံခြင့္မရွိပဲ မေန႔ကစြဲ ဒီေန႔ အမိန္႔ခ်တယ္။ ေနာက္ၿပီး အမေျပာတာကလည္း အလုပ္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ အခန္းထဲဝင္ခြင့္ေတာင္းၿပီး ဝင္ခြင့္ျပဳမွ ဝင္ေျပာတာပါ ။ ဒါကို တရားရံုးမထီမဲ့ျမင္မႈနဲ႔ ဆြဲတာေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး “ဟု ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသည့္ ေဒၚဇာဇာထြန္း၏ ညီမျဖစ္သူ မအိ က ေျပာသည္။

တရားရံုးမထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈသည္ အာမခံ ရသည့္ အမႈျဖစ္ၿပီး ခုခံေျခပခြင့္ရွိကာ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္မွာ ၆ လ သာျဖစ္သည္ ။ ထိုသို႔ ခုခံေျခပခြင့္ရွိေသာ္လည္း တရားသူႀကီးမွ ေရွ႕ေနလိုက္ပါခြင့္မျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္က တရားသူႀကီးကို ဖိနပ္နဲ႔ ပစ္လို႔ ေရွ႕ေနလိုင္စင္ သိမ္းခံ ထားရတယ္။ကၽြန္ေတာ့္ တပည့္က ဒီအမႈမွာ ေရွ႕ေနလိုက္ပါခြင့္ ျပဳဖို႔ တရား သူႀကီးဆီတင္တယ္။ ခြင့္မျပဳဘူး ။ ေနာက္ၿပီး ဒီအမႈက အာမခံေပးရမယ္။ ဒါကို မေပးဘူး။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ တရားစီရင္ေရးကို ေမးခြန္းထုတ္ရေတာ့ မယ္” ဟု ေရွ႕ေန ဦးေဇာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ယင္းတရားစီရင္မႈ နွင့္ပတ္သက္၍ တရားရံုးျပန္ၾကားေရးသို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖၾကားရန္ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply