ၿငိမ္း/စု/စီ ဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈအေပၚ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေ၀ဖန္

0
175

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၅ ၊ ၂၀၁၈

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ျပည္သူမ်ား၏သေဘာဆႏၵအား ပိတ္ပင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးလွသိန္းကေျပာသည္။

“ၿငိမ္းစုစီသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမွာ ျပဌာန္း ထားတာေတြရွိတယ္။မိမိယံုၾကည္ခ်က္ကိုလြတ္လပ္စြာတင္ျပနိုင္တယ္။ လက္နက္မပါပဲၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းတန္းစီခြင့္ရွိတယ္တို႔အသင္းအဖြဲ႔(သို႔) အစည္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိတယ္တို႔ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးနဲ႔တစ္မ်ိဳး တိုင္းရင္းသားတခုခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာျခားတခုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်စ္ခင္ျမတ္နိုးၿပီး သာသနာဓေလ့ ထံုးစံေတြကို လိုက္နာရမယ္ ဆိုတာေလးရွိပါတယ္။ ဒီအခြင့္အေရးေတြ အားလံုးကို ပိတ္ပင္လိုက္တဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္” ဟုဦးလွသိန္း ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုးခ်ဳပ္တြင္ မတ္္လ ၁၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအားျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒမ်ား၏ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းလိုသည့္ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္သည္လည္းေကာင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္သည္လည္းေကာင္း၊ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ နဲ႔ဆန္႔က်င္ေနလွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါအတိုင္း လိုက္နာ က်င့္သံုးရမည္ဟု ၂၀၀၈ ဖြဲပစည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ အကာအကြယ္ ေပးထားမႈရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

အဆုိပါဥပေဒမွ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား၊ ပုဒ္မမ်ား အစားထိုးေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား အတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၃ မွ ေဒါက္တာ ျမတ္ဥာဏစိုးမွ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃ ဦးမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒႀကမ္းအား မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံမဲ ၁၁၄ မဲျဖင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳနိုင္ ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ယင္းျပစ္မႈကို ထပ္မံက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ခံရလွ်င္ ထိုသူကို တစ္နွစ္ထက္ မပိုေသာေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္မပိုေသာေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္နိုင္သည္ဟု အတည္ျပဳထားေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

”အခုအတည္ျပဳတာကလည္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကပဲအတည္ျပဳတာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အဆင့္၂ ဆင့္ေတာ့ က်န္ပါေသး တယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒါေတြက်န္ပါေသး တယ္။ အဲ့ဒါေတြမွာ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ဘယ္လိုျပန္စဥ္းစားလာမလဲ၊ဘယ္လို ျပန္လုပ္လာမလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြၿပီးမွသာၿငိမ္းစုစီနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆာင္ရြက္ စရာရွိတာ အားလံုးကို ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ “ ဟု ဦးလွသိန္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါၿငိမ္း/စု/စီ ဥပေဒျပင္သည့္အေပၚ ဦးလွသိန္းမွ “ၿငိမ္းစုစီနဲ႔ ပတ္သက္ လို႔ ဒါကို ဘယ္လို ျပန္ျပင္လိုက္လဲဆိုေတာ့ မည္သူမဆို နိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳ ေရး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ၃ကိုယ္က်င့္တရားတို႔ကို ပ်က္ျပား ေစရန္အႀကံျဖင့္ဆိုတဲ့ ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ ရႈပ္ေထြးၿပီးေတာ့ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ဘာကိို ဆိုလို ခ်င္တာလဲ” ဟု လည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၅ ၊ ၂၀၁၈

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ျပည္သူမ်ား၏သေဘာဆႏၵအား ပိတ္ပင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးလွသိန္းကေျပာသည္။

“ၿငိမ္းစုစီသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမွာ ျပဌာန္း ထားတာေတြရွိတယ္။မိမိယံုၾကည္ခ်က္ကိုလြတ္လပ္စြာတင္ျပနိုင္တယ္။ လက္နက္မပါပဲၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းတန္းစီခြင့္ရွိတယ္တို႔အသင္းအဖြဲ႔(သို႔) အစည္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိတယ္တို႔ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးနဲ႔တစ္မ်ိဳး တိုင္းရင္းသားတခုခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာျခားတခုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်စ္ခင္ျမတ္နိုးၿပီး သာသနာဓေလ့ ထံုးစံေတြကို လိုက္နာရမယ္ ဆိုတာေလးရွိပါတယ္။ ဒီအခြင့္အေရးေတြ အားလံုးကို ပိတ္ပင္လိုက္တဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္” ဟုဦးလွသိန္း ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုးခ်ဳပ္တြင္ မတ္္လ ၁၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအားျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒမ်ား၏ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းလိုသည့္ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္သည္လည္းေကာင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္သည္လည္းေကာင္း၊ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ နဲ႔ဆန္႔က်င္ေနလွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါအတိုင္း လိုက္နာ က်င့္သံုးရမည္ဟု ၂၀၀၈ ဖြဲပစည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ အကာအကြယ္ ေပးထားမႈရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

အဆုိပါဥပေဒမွ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား၊ ပုဒ္မမ်ား အစားထိုးေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား အတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၃ မွ ေဒါက္တာ ျမတ္ဥာဏစိုးမွ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃ ဦးမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒႀကမ္းအား မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံမဲ ၁၁၄ မဲျဖင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳနိုင္ ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ယင္းျပစ္မႈကို ထပ္မံက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ခံရလွ်င္ ထိုသူကို တစ္နွစ္ထက္ မပိုေသာေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္မပိုေသာေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္နိုင္သည္ဟု အတည္ျပဳထားေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

”အခုအတည္ျပဳတာကလည္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကပဲအတည္ျပဳတာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အဆင့္၂ ဆင့္ေတာ့ က်န္ပါေသး တယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒါေတြက်န္ပါေသး တယ္။ အဲ့ဒါေတြမွာ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ဘယ္လိုျပန္စဥ္းစားလာမလဲ၊ဘယ္လို ျပန္လုပ္လာမလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြၿပီးမွသာၿငိမ္းစုစီနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆာင္ရြက္ စရာရွိတာ အားလံုးကို ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ “ ဟု ဦးလွသိန္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါၿငိမ္း/စု/စီ ဥပေဒျပင္သည့္အေပၚ ဦးလွသိန္းမွ “ၿငိမ္းစုစီနဲ႔ ပတ္သက္ လို႔ ဒါကို ဘယ္လို ျပန္ျပင္လိုက္လဲဆိုေတာ့ မည္သူမဆို နိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳ ေရး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ၃ကိုယ္က်င့္တရားတို႔ကို ပ်က္ျပား ေစရန္အႀကံျဖင့္ဆိုတဲ့ ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ ရႈပ္ေထြးၿပီးေတာ့ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ဘာကိို ဆိုလို ခ်င္တာလဲ” ဟု လည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply