ႏိုင္ငံေတာ္သမၼႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေတြ႔ဆံုမႈ ေတာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ျပန္ၾကားလာမႈမရွိ

0
188

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၅ ၊ ၂၀၁၈

ႏိုင္ငံေတာ္၏အေျခအေနအရပ္ရပ္အား အသိေပးတင္ျပလိုသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၉ ပါတီမွ ေတြ႕ဆံုမႈေတာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားလာမႈမရွိေသးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြး ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၉ ပါတီက ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႔ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို အသိေပးတင္ျပလိုတဲ့အတြက္ သမၼတႀကီးနဲ႔ေတြ႔ဆံုခြင့္ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈ တစ္စံုတရာ မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနနဲ႔က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ေဆာင္ရြက္လို႔ မရလို႔ အစိုးရကိုလည္း အျပဳသေဘာေဆာင္ အေကာင္းျမင္၀ါဒနဲ႔ ေထာက္ျပတာလည္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိဘူး။ သမၼတႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ေတြ ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အေျခအေနေတြကို သမၼတႀကီးသိရွိၿပီးေတာ့ အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕သေဘာထားေၾကညာခ်က္ေတြကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးထံလိပ္မႈၿပီး ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္ “ဟု ဦးပိုက္ေထြးကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုးခ်ဳပ္တြင္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးပိုက္ေထြးမွ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း ၊ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားစုေပါင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊တစ္ဦးခ်င္းသေဘာထားေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေၾကညာခ်က္ေတြထုတ္ျပန္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား အျပဳသေဘာေဆာင္ကာ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ဦးပိုက္ေထြးကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္အစိုးရအေနျဖင္႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ား၏ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားအား မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ၊ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္သည့္ျပသနာမ်ား၊ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးက်ဆင္းေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ အေျခခံလူတန္းစားေတြဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနမႈ ၊ရာဇ၀တ္မႈေတြမ်ားျပားလာမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပ်က္ယြင္းလာမႈ ႏွင့္တိုင္းရင္းသားမဟုတ္သည့္ လူမ်ိဳးျခားဘာသာျခားေတြ၀င္ေရာက္ေျခရႈပ္လာမႈအျပင္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေပးမႈေတြပါ ခံေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးပိုက္ေထြးမွ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ပါတီပိုင္မီဒီယာမ်ား ထားရွိေနျခင္းသည္ရင္ေလးဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးပိုက္ေထြးကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိိုးလက္ထက္တုန္းက ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာေတြမရွိသင့္ဘူး။ ႏိုင္ငံပိိုင္သတင္းစာမရွိသင့္ဘူးလို႔တစာစာေျပာခဲ့တဲ့လူေတြက ဒီကေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတာ၀န္ထမ္းေဆာင္တဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမဟုတ္ပဲနဲ႔ ပါတီပိုင္မီဒီယာကဲ့သို႔အသံုးခ်ေနျခင္း ျပည္သူလူထု အသိေပးအသိေပးထိုက္သည့္ သတင္းေတြကို မွန္ကန္စြာ ရိုးသားစြာ ေဖာ္ျပမႈမရွိပဲန႔ဲ အဂၤလိပ္သတင္းစာ ျမန္မာသတင္းစာ မ်ားမွာ အဂၤလိပ္သတင္းစာမွာေရးေတာ့ တစ္မ်ိဳး ျမန္မာဘာသာျပန္မွာ တစ္မိ်ဳးနဲ႔ ဒီလိုေရးထားေဖာ္ျပျဖန္႔ခ်ိေနတာဟာ ေတာ္ေတာ္ရင္ေလးဖြယ္ေကာင္းတယ္” ဟုဦးပိုက္ေထြးကေျပာသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိုးအစိုးရလက္ထက္တြင္ အစိုးရ၊လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအစရွိသည့္ ဌာနေတြမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူေတြမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္အတြင္းမွာ ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတိီမ်ားႏွင့္ အခါသင့္သလိုေတြ႔ဆံုကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ သေဘာထားအႀကံဥာဏ္မ်ားရယူ၍ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၅ ၊ ၂၀၁၈

ႏိုင္ငံေတာ္၏အေျခအေနအရပ္ရပ္အား အသိေပးတင္ျပလိုသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၉ ပါတီမွ ေတြ႕ဆံုမႈေတာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားလာမႈမရွိေသးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြး ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၉ ပါတီက ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႔ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို အသိေပးတင္ျပလိုတဲ့အတြက္ သမၼတႀကီးနဲ႔ေတြ႔ဆံုခြင့္ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈ တစ္စံုတရာ မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနနဲ႔က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ေဆာင္ရြက္လို႔ မရလို႔ အစိုးရကိုလည္း အျပဳသေဘာေဆာင္ အေကာင္းျမင္၀ါဒနဲ႔ ေထာက္ျပတာလည္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိဘူး။ သမၼတႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ေတြ ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အေျခအေနေတြကို သမၼတႀကီးသိရွိၿပီးေတာ့ အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕သေဘာထားေၾကညာခ်က္ေတြကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးထံလိပ္မႈၿပီး ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္ “ဟု ဦးပိုက္ေထြးကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုးခ်ဳပ္တြင္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးပိုက္ေထြးမွ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း ၊ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားစုေပါင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊တစ္ဦးခ်င္းသေဘာထားေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေၾကညာခ်က္ေတြထုတ္ျပန္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား အျပဳသေဘာေဆာင္ကာ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ဦးပိုက္ေထြးကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္အစိုးရအေနျဖင္႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ား၏ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားအား မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ၊ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္သည့္ျပသနာမ်ား၊ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးက်ဆင္းေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ အေျခခံလူတန္းစားေတြဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနမႈ ၊ရာဇ၀တ္မႈေတြမ်ားျပားလာမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပ်က္ယြင္းလာမႈ ႏွင့္တိုင္းရင္းသားမဟုတ္သည့္ လူမ်ိဳးျခားဘာသာျခားေတြ၀င္ေရာက္ေျခရႈပ္လာမႈအျပင္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေပးမႈေတြပါ ခံေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးပိုက္ေထြးမွ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ပါတီပိုင္မီဒီယာမ်ား ထားရွိေနျခင္းသည္ရင္ေလးဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးပိုက္ေထြးကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိိုးလက္ထက္တုန္းက ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာေတြမရွိသင့္ဘူး။ ႏိုင္ငံပိိုင္သတင္းစာမရွိသင့္ဘူးလို႔တစာစာေျပာခဲ့တဲ့လူေတြက ဒီကေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတာ၀န္ထမ္းေဆာင္တဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမဟုတ္ပဲနဲ႔ ပါတီပိုင္မီဒီယာကဲ့သို႔အသံုးခ်ေနျခင္း ျပည္သူလူထု အသိေပးအသိေပးထိုက္သည့္ သတင္းေတြကို မွန္ကန္စြာ ရိုးသားစြာ ေဖာ္ျပမႈမရွိပဲန႔ဲ အဂၤလိပ္သတင္းစာ ျမန္မာသတင္းစာ မ်ားမွာ အဂၤလိပ္သတင္းစာမွာေရးေတာ့ တစ္မ်ိဳး ျမန္မာဘာသာျပန္မွာ တစ္မိ်ဳးနဲ႔ ဒီလိုေရးထားေဖာ္ျပျဖန္႔ခ်ိေနတာဟာ ေတာ္ေတာ္ရင္ေလးဖြယ္ေကာင္းတယ္” ဟုဦးပိုက္ေထြးကေျပာသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိုးအစိုးရလက္ထက္တြင္ အစိုးရ၊လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအစရွိသည့္ ဌာနေတြမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူေတြမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္အတြင္းမွာ ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတိီမ်ားႏွင့္ အခါသင့္သလိုေတြ႔ဆံုကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ သေဘာထားအႀကံဥာဏ္မ်ားရယူ၍ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply