ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တက္ေရာက္သည့္ ရတ္ေဂးအဆိုေတာ္ ေစာဖိုးခြား ေမြးေန႔ပြဲ

0
175

ရန္ကုန္။ မတ္ ၁၆။ ၂၀၁၈

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသီခ်င္းမ်ား သီဆိုသည့္ ရတ္ေဂးအဆိုေတာ္ ေစာဖိုးခြား၏ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ေမြးေန႔ပြဲကို ယမန္ေန႔ မတ္လ ၁၅ ရက္ ညဦးပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

အဆိုေတာ္ ေစာဖိုးခြားေမြးေန႔ပြဲသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌတို႔လည္း တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။

ေမြးေန႔ပြဲ ညေနပိုင္းတြင္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ညပိုင္းတြင္ ေစာဖိုခြား၏ သီဆိုေဖ်ာ္မႈမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပါေဖာင့္မန္႔မ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။

ဓာတ္ပံု
သ်ွင္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္။ မတ္ ၁၆။ ၂၀၁၈

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသီခ်င္းမ်ား သီဆိုသည့္ ရတ္ေဂးအဆိုေတာ္ ေစာဖိုးခြား၏ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ေမြးေန႔ပြဲကို ယမန္ေန႔ မတ္လ ၁၅ ရက္ ညဦးပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

အဆိုေတာ္ ေစာဖိုးခြားေမြးေန႔ပြဲသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌတို႔လည္း တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။

ေမြးေန႔ပြဲ ညေနပိုင္းတြင္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ညပိုင္းတြင္ ေစာဖိုခြား၏ သီဆိုေဖ်ာ္မႈမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပါေဖာင့္မန္႔မ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။

ဓာတ္ပံု
သ်ွင္ရဲထြဋ္

Leave a Reply