အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္၏ေခၽြးမ ကြာရွင္းျပတ္စဲလုိေၾကာင္း ႐ုံးေတာ္သို႔ ေလွ်ာက္ထား

0
188

နယူးေယာက္ မတ္ ၁၆

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္၏အႀကီးဆံုးသား ေဒၚနယ္ထရမ့္ ဂ်ဴနီယာ၏ဇနီး ဗာနက္ဆာထရမ့္သည္ ကြာရွင္းျပတ္စဲလိုေၾကာင္း မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ နယူးေယာက္ရွိ တရား႐ုံးသို႔ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထား လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ဗာနက္ဆာသည္ ေဒၚနယ္ဂ်ဴနီယာႏွင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ အသက္ ၄၀ ႏွစ္စီရွိၿပီျဖစ္သည့္ စံုတဲြတြင္ အသက္ သံုးႏွစ္ႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္ အရြယ္ၾကား သားသမီးငါးဦးရွိေနသည္။ ေမာ္ဒယ္ေဟာင္း ဗာနက္ဆာ ၏ကြာရွင္းလိုေၾကာင္းေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ သားသမီးမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ႏွင့္ ပိိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ခဲြေဝယူမႈွတို႔ ပါဝင္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထရမ့္မိသားစုပိုင္ ထရမ့္အဖဲြ႕က ေအအက္ဖ္ပီ၏ေမးခြန္းကို ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။ ေဒၚနယ္ထရမ့္ ဂ်ဴနီယာသည္ မၾကာခဏခရီးသြားရျခင္းႏွင့္ ဖခင္ျဖစ္သူကဲ့သို႔ပင္ တြစ္တာကို အလြန္အမင္းအသံုးျပဳျခင္းတို႔အပါအဝင္ အဆိုပါဇနီးေမာင္ႏွံတြင္ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာမ်ားရွိေနေၾကာင္း ပရိသတ္သည္းေျခႀကိဳက္ နယူးေယာက္ပို႔စ္က မၾကာေသးမီရက္မ်ားအတြင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလလယ္ပိုင္းတြင္ ဗာနက္ဆာသည္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူထံသို႔ ေပးပို႔လိုက္သည့္ စာအိတ္တစ္လံုးကိုလက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းစာအိတ္ထဲတြင္ သံသယျဖစ္စရာအမႈန္မ်ားပါဝင္မႈေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈခံယူခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

ေဒၚနယ္ဂ်ဴနီယာသည္ အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ ညီျဖစ္သူ အဲရစ္ႏွင့္အတူ ထရမ့္အဖဲြ႕အစည္းကို ပူးတဲြအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္။ ေဒၚနယ္ဂ်ဴနီယာသည္ မၾကာေသးမီတြင္ အိိႏိၵယသို႔သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ေဒၚနယ္ဂ်ဴနီယာသည္ မိသားစုႏွင့္ထက္ အိမ္အျပင္ဘက္တြင္သာ အခ်ိန္ကုန္မ်ားသူျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ ကိုယ္တုိင္သည္လည္း ဇနီးသံုးဦးရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

နယူးေယာက္ မတ္ ၁၆

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္၏အႀကီးဆံုးသား ေဒၚနယ္ထရမ့္ ဂ်ဴနီယာ၏ဇနီး ဗာနက္ဆာထရမ့္သည္ ကြာရွင္းျပတ္စဲလိုေၾကာင္း မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ နယူးေယာက္ရွိ တရား႐ုံးသို႔ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထား လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ဗာနက္ဆာသည္ ေဒၚနယ္ဂ်ဴနီယာႏွင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ အသက္ ၄၀ ႏွစ္စီရွိၿပီျဖစ္သည့္ စံုတဲြတြင္ အသက္ သံုးႏွစ္ႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္ အရြယ္ၾကား သားသမီးငါးဦးရွိေနသည္။ ေမာ္ဒယ္ေဟာင္း ဗာနက္ဆာ ၏ကြာရွင္းလိုေၾကာင္းေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ သားသမီးမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ႏွင့္ ပိိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ခဲြေဝယူမႈွတို႔ ပါဝင္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထရမ့္မိသားစုပိုင္ ထရမ့္အဖဲြ႕က ေအအက္ဖ္ပီ၏ေမးခြန္းကို ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။ ေဒၚနယ္ထရမ့္ ဂ်ဴနီယာသည္ မၾကာခဏခရီးသြားရျခင္းႏွင့္ ဖခင္ျဖစ္သူကဲ့သို႔ပင္ တြစ္တာကို အလြန္အမင္းအသံုးျပဳျခင္းတို႔အပါအဝင္ အဆိုပါဇနီးေမာင္ႏွံတြင္ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာမ်ားရွိေနေၾကာင္း ပရိသတ္သည္းေျခႀကိဳက္ နယူးေယာက္ပို႔စ္က မၾကာေသးမီရက္မ်ားအတြင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလလယ္ပိုင္းတြင္ ဗာနက္ဆာသည္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူထံသို႔ ေပးပို႔လိုက္သည့္ စာအိတ္တစ္လံုးကိုလက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းစာအိတ္ထဲတြင္ သံသယျဖစ္စရာအမႈန္မ်ားပါဝင္မႈေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈခံယူခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

ေဒၚနယ္ဂ်ဴနီယာသည္ အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ ညီျဖစ္သူ အဲရစ္ႏွင့္အတူ ထရမ့္အဖဲြ႕အစည္းကို ပူးတဲြအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္။ ေဒၚနယ္ဂ်ဴနီယာသည္ မၾကာေသးမီတြင္ အိိႏိၵယသို႔သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ေဒၚနယ္ဂ်ဴနီယာသည္ မိသားစုႏွင့္ထက္ အိမ္အျပင္ဘက္တြင္သာ အခ်ိန္ကုန္မ်ားသူျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ ကိုယ္တုိင္သည္လည္း ဇနီးသံုးဦးရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply