အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မိုင္ယာမီ၌ လူကူးတံတားတစ္ခုၿပိဳက်၊ ေလးဦးေသဆံုး

0
191

မုိင္ယာမီ မတ္ ၁၆

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ မိုင္ယာမီ၌ အဓိက လမ္းမႀကီးတစ္ခုေပၚျဖတ္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားေသာ လူကူးတံတား သစ္တစ္ခု မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ၿပိိဳက်မႈေၾကာင့္ လူေလးဦးေသဆံုးၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားစြာ အပ်က္အစီးမ်ားေအာက္တြင္ ပိတ္မိခဲ့သည္။

ဖေလာ္ရီဒါႏုိင္ငံတကာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေဆာင္ကို ဆက္ေပးထားသည့္ လူကူးတံတားကို မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းအတြင္းကမွ စတင္တပ္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ေသဆံုးသူေလးဦး ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မိုင္ယာမီမီးသတ္အရာရွိ ေဒ့ဗ္ေဒါင္းေနးက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကြန္ကရစ္၊ သံေခ်ာင္းမ်ားအပ်က္အစီးအက်ိဳးအပဲ့မ်ားေအာက္တြင္ အသက္ရွင္သူရွိမရွိကုိသိရွိေစရန္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ား သည္ အန႔ံခံေခြးမ်ားျဖင့္ ရွာေဖြမႈျပဳလုပ္ေနသည္။ကြန္ကရစ္တံတားသည္ အေလးခ်ိန္ တန္ ၉၅၀ ရွိၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရွစ္စီးခန္႔ အပ်က္အစီးမ်ား ေအာက္တြင္ ပိတ္မိခဲ့ေၾကာင္း မုိင္ယာမီကယ္ဆယ္ေရးဌာနအႀကီးအကဲ ေပါအက္စ္တိုပီနန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ တံတားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အေစာပိုင္း တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

အမွားက်ဴးလြန္သူကုိ အျပစ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရစ္ခ္စေကာ့က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ တံတားၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တခ်ိဳ႕ ျပားခ်ပ္သြားခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသ အစၥ ဘယ္လာ ကာရက္္စ္ကိုကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အပ်က္အစီးမ်ားေအာက္တြင္ ပိတ္မိေနသူမ်ား၏အကူအညီေတာင္းသံကုိၾကားရေစရန္အတြက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ ႐ုပ္သံဌာနမ်ား၏ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာမွ ထြက္ခြာရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ရသည္။

လူကူးတံတားၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ အံ့ၾသတုန္လႈပ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီ တည္ေထာင္မႈ ႏွစ္ ၄၀ အတြင္း ယခုကဲ့သို႔ တစ္ခါမွ်မျဖစ္ပ်က္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း တံတားတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အက္ဖ္အုိင္ဂ်ီဂ်ီအင္ဂ်င္နီယားရင္း လုပ္ငန္းစု ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ မင္နီဆုိးတားျပည္နယ္ မင္နီယာပလစ္ရွိ ရွစ္လမ္းသြားတံတားၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ လူ ၁၃ ဦးေသဆံုး ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

မုိင္ယာမီ မတ္ ၁၆

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ မိုင္ယာမီ၌ အဓိက လမ္းမႀကီးတစ္ခုေပၚျဖတ္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားေသာ လူကူးတံတား သစ္တစ္ခု မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ၿပိိဳက်မႈေၾကာင့္ လူေလးဦးေသဆံုးၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားစြာ အပ်က္အစီးမ်ားေအာက္တြင္ ပိတ္မိခဲ့သည္။

ဖေလာ္ရီဒါႏုိင္ငံတကာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေဆာင္ကို ဆက္ေပးထားသည့္ လူကူးတံတားကို မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းအတြင္းကမွ စတင္တပ္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ေသဆံုးသူေလးဦး ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မိုင္ယာမီမီးသတ္အရာရွိ ေဒ့ဗ္ေဒါင္းေနးက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကြန္ကရစ္၊ သံေခ်ာင္းမ်ားအပ်က္အစီးအက်ိဳးအပဲ့မ်ားေအာက္တြင္ အသက္ရွင္သူရွိမရွိကုိသိရွိေစရန္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ား သည္ အန႔ံခံေခြးမ်ားျဖင့္ ရွာေဖြမႈျပဳလုပ္ေနသည္။ကြန္ကရစ္တံတားသည္ အေလးခ်ိန္ တန္ ၉၅၀ ရွိၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရွစ္စီးခန္႔ အပ်က္အစီးမ်ား ေအာက္တြင္ ပိတ္မိခဲ့ေၾကာင္း မုိင္ယာမီကယ္ဆယ္ေရးဌာနအႀကီးအကဲ ေပါအက္စ္တိုပီနန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ တံတားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အေစာပိုင္း တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

အမွားက်ဴးလြန္သူကုိ အျပစ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရစ္ခ္စေကာ့က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ တံတားၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တခ်ိဳ႕ ျပားခ်ပ္သြားခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသ အစၥ ဘယ္လာ ကာရက္္စ္ကိုကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အပ်က္အစီးမ်ားေအာက္တြင္ ပိတ္မိေနသူမ်ား၏အကူအညီေတာင္းသံကုိၾကားရေစရန္အတြက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ ႐ုပ္သံဌာနမ်ား၏ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာမွ ထြက္ခြာရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ရသည္။

လူကူးတံတားၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ အံ့ၾသတုန္လႈပ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီ တည္ေထာင္မႈ ႏွစ္ ၄၀ အတြင္း ယခုကဲ့သို႔ တစ္ခါမွ်မျဖစ္ပ်က္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း တံတားတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အက္ဖ္အုိင္ဂ်ီဂ်ီအင္ဂ်င္နီယားရင္း လုပ္ငန္းစု ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ မင္နီဆုိးတားျပည္နယ္ မင္နီယာပလစ္ရွိ ရွစ္လမ္းသြားတံတားၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ လူ ၁၃ ဦးေသဆံုး ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply