အာဏာသိမ္းခံရမႈေၾကာင့္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ရျခင္းျဖစ္ဟု ဇင္ဘာေဘြ သမၼတေဟာင္း မူဂါဘီေျပာဆုိ

0
131

ဟာရာရီ မတ္ ၁၆

ဇင္ဘာေဘြသမၼတေဟာင္း ေရာဘတ္မူဂါဘီက ႏိုဝင္ဘာတြင္ ရာထူးမွႏုတ္ ထြက္ရျခင္းသည္ အာဏာသိမ္းခံရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကုိ တန္ျပန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခ်ိန္မွစ၍ ပထမဆံုး အႀကိမ္ျပဳ လုပ္ေသာ ႐ုပ္သံေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတစ္ခုတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အသက္ ၉၄ ႏွစ္အရြယ္ မူဂါဘီသည္ ဟာရာရီရွိ၎၏႐ုံးခန္း၌ ေတာင္ အာဖရိကရွိ အက္စ္ေအဘီစီ႐ုပ္သံဌာနႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေအာင္ အာဏာသိမ္းၿပီး ခိုင္းေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မူဂါဘီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ စစ္တပ္က အစိုးရအဖဲြ႕ကိုထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္ပတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနသည့္ ဒုတိယသမၼတေဟာင္း အမ္မာဆင္ နန္ဂတ္ဂြါ ဇင္ဘာေဘြသို႔ျပန္လာၿပီး သမၼတရာထူးကို ရယူခဲ့ျခင္းကို မူဂါဘီက ရည္ညႊန္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ဂုဏ္ပ်က္ခဲ့ရသျဖင့္ ယင္းကိုတန္ျပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မူဂါဘီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿဗိတိန္ရွိ အိုင္ တီဗြီႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္မူ မူဂါဘီက အာဏာ ျပန္မရလိုေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အသက္ ၇၅ ႏွစ္အရြယ္ သမၼတနန္ဂတ္ဂြါကုိ မမုန္းေသာ္လည္း နန္ဂတ္ဂြါသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကုိ သစၥာေဖာက္ခ့ဲေၾကာင္း မူဂါဘီက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ နန္ဂတ္ဂါြႏွင့္လက္တဲြလုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ဘဲ ၎၏သမၼတရာထူးသည္ တရားမဝင္သလို ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္လည္း မညီေၾကာင္း မူဂါဘီက ေဝဖန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပခါနီးတြင္ မူဂါဘီက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ မ်ားျပဳလုပ္ ကာ လႈံ႔ေဆာ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဂ်ိဳဟန္နစၥဘာ့အေျခစိုက္ အာဖရိက ေတာင္ပိုင္းႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒအင္စတီက်ဳမွ ပညာရွင္ ဂီဒီယြန္ခ်ီတန္ဂါ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သမၼတေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ ၾသဂုတ္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး နန္ဂတ္ဂါြသည္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားမႈရွိမရွိကို စစ္ေဆးခံရမည္ျဖစ္သည္။ မူဂါဘီသည္ ၎ကိုယ္၎ ျပႆနာ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သလို ရလဒ္၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းဟုလည္း ခံယူထားေၾကာင္း ခ်ီတန္ဂါ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လာမည့္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ နန္ဂတ္ဂြါအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်လိုသည့္ အမ်ိဳးသား မ်ိဳးခ်စ္တပ္ဦး( အင္န္ပီအက္ဖ္)က မူဂါဘီႏွင့္ သတင္းဌာနမ်ား ေတြ႕ဆံုႏုိင္ ေအာင္ စီစဥ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မူဂါဘီသည္ အင္န္ပီအက္ဖ္အႀကီးအကဲ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ အမ္းဘ႐ို႕စ္ မူတင္ဟီရီႏွင့္လည္း မၾကာေသးမီတြင္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အာဏာရ ဇာႏူပီအက္ဖ္ပါတီတြင္း ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ဇာႏူပီအက္ဖ္ပါတီရွိ လူငယ္အဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ ခ်ီတက္ခဲ့ၿပီး မူဂါဘီ က်ဆံုး ပါေစ ဟုေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ဟာရာရီ မတ္ ၁၆

ဇင္ဘာေဘြသမၼတေဟာင္း ေရာဘတ္မူဂါဘီက ႏိုဝင္ဘာတြင္ ရာထူးမွႏုတ္ ထြက္ရျခင္းသည္ အာဏာသိမ္းခံရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကုိ တန္ျပန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခ်ိန္မွစ၍ ပထမဆံုး အႀကိမ္ျပဳ လုပ္ေသာ ႐ုပ္သံေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတစ္ခုတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အသက္ ၉၄ ႏွစ္အရြယ္ မူဂါဘီသည္ ဟာရာရီရွိ၎၏႐ုံးခန္း၌ ေတာင္ အာဖရိကရွိ အက္စ္ေအဘီစီ႐ုပ္သံဌာနႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေအာင္ အာဏာသိမ္းၿပီး ခိုင္းေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မူဂါဘီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ စစ္တပ္က အစိုးရအဖဲြ႕ကိုထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္ပတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနသည့္ ဒုတိယသမၼတေဟာင္း အမ္မာဆင္ နန္ဂတ္ဂြါ ဇင္ဘာေဘြသို႔ျပန္လာၿပီး သမၼတရာထူးကို ရယူခဲ့ျခင္းကို မူဂါဘီက ရည္ညႊန္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ဂုဏ္ပ်က္ခဲ့ရသျဖင့္ ယင္းကိုတန္ျပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မူဂါဘီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿဗိတိန္ရွိ အိုင္ တီဗြီႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္မူ မူဂါဘီက အာဏာ ျပန္မရလိုေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အသက္ ၇၅ ႏွစ္အရြယ္ သမၼတနန္ဂတ္ဂြါကုိ မမုန္းေသာ္လည္း နန္ဂတ္ဂြါသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကုိ သစၥာေဖာက္ခ့ဲေၾကာင္း မူဂါဘီက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ နန္ဂတ္ဂါြႏွင့္လက္တဲြလုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ဘဲ ၎၏သမၼတရာထူးသည္ တရားမဝင္သလို ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္လည္း မညီေၾကာင္း မူဂါဘီက ေဝဖန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပခါနီးတြင္ မူဂါဘီက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ မ်ားျပဳလုပ္ ကာ လႈံ႔ေဆာ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဂ်ိဳဟန္နစၥဘာ့အေျခစိုက္ အာဖရိက ေတာင္ပိုင္းႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒအင္စတီက်ဳမွ ပညာရွင္ ဂီဒီယြန္ခ်ီတန္ဂါ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သမၼတေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ ၾသဂုတ္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး နန္ဂတ္ဂါြသည္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားမႈရွိမရွိကို စစ္ေဆးခံရမည္ျဖစ္သည္။ မူဂါဘီသည္ ၎ကိုယ္၎ ျပႆနာ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သလို ရလဒ္၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းဟုလည္း ခံယူထားေၾကာင္း ခ်ီတန္ဂါ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လာမည့္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ နန္ဂတ္ဂြါအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်လိုသည့္ အမ်ိဳးသား မ်ိဳးခ်စ္တပ္ဦး( အင္န္ပီအက္ဖ္)က မူဂါဘီႏွင့္ သတင္းဌာနမ်ား ေတြ႕ဆံုႏုိင္ ေအာင္ စီစဥ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မူဂါဘီသည္ အင္န္ပီအက္ဖ္အႀကီးအကဲ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ အမ္းဘ႐ို႕စ္ မူတင္ဟီရီႏွင့္လည္း မၾကာေသးမီတြင္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အာဏာရ ဇာႏူပီအက္ဖ္ပါတီတြင္း ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ဇာႏူပီအက္ဖ္ပါတီရွိ လူငယ္အဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ ခ်ီတက္ခဲ့ၿပီး မူဂါဘီ က်ဆံုး ပါေစ ဟုေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply