ဦးပိန္တံတား တိုင္လံုးမ်ား၏ ခံႏိုင္ရည္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္

0
174

မႏၱေလး၊ မတ္ ၁၅

မႏၲေလးၿမိဳ႕ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိသည့္ ဦးပိန္တံတားမွ တိုင္လံုးမ်ား၏ ခံနိုင္ရည္ကို နိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ားက မတ္လ ကုန္ပိုင္းတြင္ စစ္ေဆးမႈ မ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးပိန္တံတား၏ တိုင္လံုးမ်ားႀကံ႕ခိုင္မႈစစ္ေဆးရာတြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ား၊ သစ္သားပညာရွင္မ်ားနွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး) ဗသုကာဌာန မွ ဆရာ ဆရာမ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ဦးပိန္တံတားမွာ တိုင္လံုးေတြရဲ႕ ခံႏိုင္ရည္အား ဘယ္ေလာက္က်န္ေသးလဲ ဆိုတာကို နည္းပညာနဲ႔စမ္းသပ္မယ္ ။ ဒါမွ တိုင္လံုးတစ္လံုးခ်င္းစီရဲ႕ ခံႏိုင္ ရည္ သိရမယ္ ။ ရရွိလာတဲ့ အေျဖေတြကို တိုင္းအစိုးရကို တင္ျပ သြားမယ္”ဟု ဦးပိန္တံတား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းပညာ မ်ားေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၱေလး) ဗိသုကာဌာနမွ ေဒါက္တာဇာျခည္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

နည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၱေလး) ဗိသုကာဌာနသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း ကတည္းက ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွ နည္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ကာ ဦးပိန္တံတား ျပဳျပင္ေရးအတြက္ နည္းပညာပိုင္းေထာက္ပံ့ေပးေနျခင္းၿပီး ေလ့လာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားနွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႔ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းယာဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတုိက္ဦးစီးဌာနထံသို႔ တင္ျပမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ သႀကၤန္ကာလတြင္ ဦးပိန္တံေပၚသို႔ ျဖတ္သန္းသြားလာ မႈမ်ား သည့္ အတြက္ သႀကၤန္မတိုင္ခင္ တိုင္လံုးအခ်ိဳ႕ ႀကံ႕ခိုင္မႈျမွင့္တင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းယာဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတုိက္ ဦးစီးဌာနက သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ မတ္ ၁၅

မႏၲေလးၿမိဳ႕ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိသည့္ ဦးပိန္တံတားမွ တိုင္လံုးမ်ား၏ ခံနိုင္ရည္ကို နိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ားက မတ္လ ကုန္ပိုင္းတြင္ စစ္ေဆးမႈ မ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးပိန္တံတား၏ တိုင္လံုးမ်ားႀကံ႕ခိုင္မႈစစ္ေဆးရာတြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ား၊ သစ္သားပညာရွင္မ်ားနွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး) ဗသုကာဌာန မွ ဆရာ ဆရာမ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ဦးပိန္တံတားမွာ တိုင္လံုးေတြရဲ႕ ခံႏိုင္ရည္အား ဘယ္ေလာက္က်န္ေသးလဲ ဆိုတာကို နည္းပညာနဲ႔စမ္းသပ္မယ္ ။ ဒါမွ တိုင္လံုးတစ္လံုးခ်င္းစီရဲ႕ ခံႏိုင္ ရည္ သိရမယ္ ။ ရရွိလာတဲ့ အေျဖေတြကို တိုင္းအစိုးရကို တင္ျပ သြားမယ္”ဟု ဦးပိန္တံတား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းပညာ မ်ားေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၱေလး) ဗိသုကာဌာနမွ ေဒါက္တာဇာျခည္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

နည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၱေလး) ဗိသုကာဌာနသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း ကတည္းက ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွ နည္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ကာ ဦးပိန္တံတား ျပဳျပင္ေရးအတြက္ နည္းပညာပိုင္းေထာက္ပံ့ေပးေနျခင္းၿပီး ေလ့လာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားနွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႔ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းယာဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတုိက္ဦးစီးဌာနထံသို႔ တင္ျပမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ သႀကၤန္ကာလတြင္ ဦးပိန္တံေပၚသို႔ ျဖတ္သန္းသြားလာ မႈမ်ား သည့္ အတြက္ သႀကၤန္မတိုင္ခင္ တိုင္လံုးအခ်ိဳ႕ ႀကံ႕ခိုင္မႈျမွင့္တင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းယာဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတုိက္ ဦးစီးဌာနက သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply