ရတနာပံု တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ (၂၉) ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ပြဲက်င္းပမည္

0
147

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၆၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ရတနာပံု တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ (၂၉) ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ပြဲကို ဧၿပီလ (၇) ရက္ေန႔ ႏွင့္ (၈) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ (၂၉) ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ႏွင့္အတူ Unplugged Show ၊ မ်က္လွည့္ျပပြဲႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာကစားနည္းမ်ားစံုလင္စြာျဖင့္စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပြဲေတာ္ရက္မ်ားအတြင္း ဝင္ေၾကးအျဖစ္ပံုမွန္ေပးေနရသည့္ လူႀကီး(၁၀၀၀)၊ကေလး(၅၀၀) ႏႈန္းျဖင့္သာ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။

“တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ကို အမ်ားျပည္သူေတြ ျပန္လည္စိတ္ဝင္စားေအာင္လုပ္တာျဖစ္တယ္ ။ အဲ့ဒီအထိမ္းအမွတ္ပြဲမွာ တိရစာၦန္ေလးေတြကို သနားၾကင္နာတတ္ေအာင္ ပညာေပးေတြ လုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္ ။´´ဟု တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ း ဦးသိန္းမင္းေအာင္ က ေျပာသည္။

ရတနာပံုတိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းဆျဖလ့လာႏိုင္ေရးအျပင္ ရွားပါးတိရစာၦန္မ်ဳိးစိတ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ယင္းမ်ဳိးစိတ္မ်ားမ်ဳိးတံုး ေပ်ာက္ကြယ္မႈမရွိေစရန္ မ်ဳိးပြားသားေဖာက္ျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာပံုတိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္ကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က စတင္တည္ ေထာင္ခဲ့ၿပီး မ်ဳိးစိတ္ ၁၀၀ ရွိကာ ႏို႔တိုက္သတၱဝါ (၃၁၄) ေကာင္၊ ေက်းငွက္ (၄၁၅) ေကာင္ႏွင့္ တြားသြားသတၱဝါ (၃၇၁) ေကာင္ စုစုေပါင္း အေကာင္ေရ (၁၁၀၀) ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၆၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ရတနာပံု တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ (၂၉) ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ပြဲကို ဧၿပီလ (၇) ရက္ေန႔ ႏွင့္ (၈) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ (၂၉) ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ႏွင့္အတူ Unplugged Show ၊ မ်က္လွည့္ျပပြဲႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာကစားနည္းမ်ားစံုလင္စြာျဖင့္စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပြဲေတာ္ရက္မ်ားအတြင္း ဝင္ေၾကးအျဖစ္ပံုမွန္ေပးေနရသည့္ လူႀကီး(၁၀၀၀)၊ကေလး(၅၀၀) ႏႈန္းျဖင့္သာ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။

“တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ကို အမ်ားျပည္သူေတြ ျပန္လည္စိတ္ဝင္စားေအာင္လုပ္တာျဖစ္တယ္ ။ အဲ့ဒီအထိမ္းအမွတ္ပြဲမွာ တိရစာၦန္ေလးေတြကို သနားၾကင္နာတတ္ေအာင္ ပညာေပးေတြ လုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္ ။´´ဟု တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ း ဦးသိန္းမင္းေအာင္ က ေျပာသည္။

ရတနာပံုတိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းဆျဖလ့လာႏိုင္ေရးအျပင္ ရွားပါးတိရစာၦန္မ်ဳိးစိတ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ယင္းမ်ဳိးစိတ္မ်ားမ်ဳိးတံုး ေပ်ာက္ကြယ္မႈမရွိေစရန္ မ်ဳိးပြားသားေဖာက္ျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာပံုတိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္ကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က စတင္တည္ ေထာင္ခဲ့ၿပီး မ်ဳိးစိတ္ ၁၀၀ ရွိကာ ႏို႔တိုက္သတၱဝါ (၃၁၄) ေကာင္၊ ေက်းငွက္ (၄၁၅) ေကာင္ႏွင့္ တြားသြားသတၱဝါ (၃၇၁) ေကာင္ စုစုေပါင္း အေကာင္ေရ (၁၁၀၀) ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply