အာဆီယံႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔ လံုၿခံဳေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည္

0
181

ဆစ္ဒနီ မတ္ ၁၇

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ စစ္႐ႈံးေနသည့္ အုိင္အက္စ္အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕မွ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားသည္ အာရွေဒသသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေျခ ရွိေနေသာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈပါဝင္ေသာ အစြန္းေရာက္မႈမ်ားကို တန္ျပန္ရန္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအဖဲြ႕( အာဆီယံ) ၏ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔သည္ ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခုကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးက မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို အာဆီယံအဖဲြ႕ဝင္ ၁၀ ႏုိင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ပီတာဒတ္တန္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေဒသဆိုင္ရာလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးတို႔ကုိ ခဲြထားလို႔မ ရႏိုင္
ေၾကာင္း ဒတ္တန္က အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးညီလာခံ၌ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဆစ္ဒနီ၌ က်င္းပသည့္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား အထူးထိပ္သီးအစည္းအေဝးကုိလည္း က်င္းပေနသည္။

အုိင္အက္စ္အဖဲြ႕ မၿပိဳကဲြမီတြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသား ၂၂၀ ဦးသည္ ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရတ္တို႔သြားေရာက္ အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း ခဲ့ေၾကာင္း ဒတ္တန္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၎တုိ႔အနက္ မည္မွ်ကို ဖမ္းဆီးႏုိင္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိျခင္းမျပဳခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ဦးကိုမူ တူရကီ၌ ဖမ္းမိထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဒတ္တန္က ဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြက္ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈသည္ မိခင္ႏုိင္ငံျပန္လာသည့္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား သာျဖစ္ေၾကာင္း ဒတ္တန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၾသစေၾတးလ်၌ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈေျခာက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားသည္ တိုက္ခိုက္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈ ၁၄ မႈကို ႀကိဳတင္တားဆီးႏုိင္ခဲ့သည္။

ဆစ္ဒနီ၌ မတ္ ၁၆ ရက္အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ လူရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ကေမာၻဒီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ငုယင္ရႈယန္ဖူတို႔အား လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ဆစ္ဒနီ မတ္ ၁၇

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ စစ္႐ႈံးေနသည့္ အုိင္အက္စ္အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕မွ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားသည္ အာရွေဒသသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေျခ ရွိေနေသာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈပါဝင္ေသာ အစြန္းေရာက္မႈမ်ားကို တန္ျပန္ရန္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအဖဲြ႕( အာဆီယံ) ၏ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔သည္ ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခုကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးက မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို အာဆီယံအဖဲြ႕ဝင္ ၁၀ ႏုိင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ပီတာဒတ္တန္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေဒသဆိုင္ရာလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးတို႔ကုိ ခဲြထားလို႔မ ရႏိုင္ 
ေၾကာင္း ဒတ္တန္က အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးညီလာခံ၌ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဆစ္ဒနီ၌ က်င္းပသည့္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား အထူးထိပ္သီးအစည္းအေဝးကုိလည္း က်င္းပေနသည္။

အုိင္အက္စ္အဖဲြ႕ မၿပိဳကဲြမီတြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသား ၂၂၀ ဦးသည္ ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရတ္တို႔သြားေရာက္ အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း ခဲ့ေၾကာင္း ဒတ္တန္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၎တုိ႔အနက္ မည္မွ်ကို ဖမ္းဆီးႏုိင္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိျခင္းမျပဳခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ဦးကိုမူ တူရကီ၌ ဖမ္းမိထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဒတ္တန္က ဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြက္ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈသည္ မိခင္ႏုိင္ငံျပန္လာသည့္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား သာျဖစ္ေၾကာင္း ဒတ္တန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၾသစေၾတးလ်၌ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈေျခာက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားသည္ တိုက္ခိုက္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈ ၁၄ မႈကို ႀကိဳတင္တားဆီးႏုိင္ခဲ့သည္။

ဆစ္ဒနီ၌ မတ္ ၁၆ ရက္အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ လူရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ကေမာၻဒီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ငုယင္ရႈယန္ဖူတို႔အား လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply