သက္ငယ္မုဒိမ္း ေသဒဏ္ေပးေရး လက္မွတ္ေကာက္ခံမႈ လူအသြားအလာနည္းသည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာ သက္ဆိုင္ရာ က ခ်ထားေပးဟုဆို

0
156

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈

သက္ငယ္မုဒိမ္း ေသဒဏ္ေပးေရးအတြက္ လက္မွတ္ထိုးေကာက္ခံမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ လူအသြားအလာနည္းသည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာ သက္ဆိုင္ရာက ေနရာခ်ထားေပးေၾကာင္း ယင္းလက္မွတ္ထိုးေကာက္ခံသူမ်ားထံက သိရသည္။

သက္ငယ္မုဒိမ္း ေသဒဏ္ေပးေရးအတြက္ လက္မွတ္ထိုးေကာက္ခံမႈကို ဒီဇင္ဘာလထဲက ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏွင့္အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က မႏၲေလးၿမိဳ႕ အိုးရွင္းပလာဇာေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ကြ်န္မတို႔ မႏၲေလးမွာ လက္မွတ္ထိုးေကာက္ဖို႔ရာ ရဲစခန္း သံုးခုမွာ စာတင္ခဲ့ရတယ္။ ခုလိုလုပ္တာက ျပည္သူေတြ တကယ္လိုလားတဲ့ သက္ငယ္မုဒိမ္းေသဒဏ္ေပးေရးလုပ္တာ ဆႏၵျပတာမဟုတ္ဘူး လက္မွတ္ပဲေကာက္တာ။ သူတို႔ေနရာေပးတာက ကားနဲ႔ ျဖတ္သြားတာပဲရွိတယ္ ။ တကယ္လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးသြားတာမရွိဘူး ။ ကြ်န္မတို႔လိုခ်င္တာ ေစ်းေတြ ျဖစ္တယ္´´ ဟု သက္ငယ္မုဒိမ္း ေသဒဏ္ေပးေရးအတြက္ လက္မွတ္ထိုးေကာက္ခံမႈတြင္ ဦးေဆာင္သူ မျမတ္စုမြန္ က ေျပာသည္။

လက္မွတ္ထုိးေကာက္ခံရာတြင္ အမည္ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ ႏွင့္လက္မွတ္ တို႔ပါဝင္ၿပီး စုစုေပါင္း လက္မွတ္ထိုး သံုးသိန္းျပည့္ပါက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပကာ သက္ငယ္မုဒိမ္းေသဒဏ္ေပးေရး ဥပေဒျပထမ္းရန္ ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္တေလာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမ်ားသည္ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားၾကားတြင္သာ ေတြ႔ရၿပီး ထိေရာက္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ထိုသို႔ လက္မွတ္ထိုးမ်ား ေကာင္ခံေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈

သက္ငယ္မုဒိမ္း ေသဒဏ္ေပးေရးအတြက္ လက္မွတ္ထိုးေကာက္ခံမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ လူအသြားအလာနည္းသည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာ သက္ဆိုင္ရာက ေနရာခ်ထားေပးေၾကာင္း ယင္းလက္မွတ္ထိုးေကာက္ခံသူမ်ားထံက သိရသည္။

သက္ငယ္မုဒိမ္း ေသဒဏ္ေပးေရးအတြက္ လက္မွတ္ထိုးေကာက္ခံမႈကို ဒီဇင္ဘာလထဲက ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏွင့္အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က မႏၲေလးၿမိဳ႕ အိုးရွင္းပလာဇာေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ကြ်န္မတို႔ မႏၲေလးမွာ လက္မွတ္ထိုးေကာက္ဖို႔ရာ ရဲစခန္း သံုးခုမွာ စာတင္ခဲ့ရတယ္။ ခုလိုလုပ္တာက ျပည္သူေတြ တကယ္လိုလားတဲ့ သက္ငယ္မုဒိမ္းေသဒဏ္ေပးေရးလုပ္တာ ဆႏၵျပတာမဟုတ္ဘူး လက္မွတ္ပဲေကာက္တာ။ သူတို႔ေနရာေပးတာက ကားနဲ႔ ျဖတ္သြားတာပဲရွိတယ္ ။ တကယ္လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးသြားတာမရွိဘူး ။ ကြ်န္မတို႔လိုခ်င္တာ ေစ်းေတြ ျဖစ္တယ္´´ ဟု သက္ငယ္မုဒိမ္း ေသဒဏ္ေပးေရးအတြက္ လက္မွတ္ထိုးေကာက္ခံမႈတြင္ ဦးေဆာင္သူ မျမတ္စုမြန္ က ေျပာသည္။

လက္မွတ္ထုိးေကာက္ခံရာတြင္ အမည္ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ ႏွင့္လက္မွတ္ တို႔ပါဝင္ၿပီး စုစုေပါင္း လက္မွတ္ထိုး သံုးသိန္းျပည့္ပါက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပကာ သက္ငယ္မုဒိမ္းေသဒဏ္ေပးေရး ဥပေဒျပထမ္းရန္ ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္တေလာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမ်ားသည္ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားၾကားတြင္သာ ေတြ႔ရၿပီး ထိေရာက္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ထိုသို႔ လက္မွတ္ထိုးမ်ား ေကာင္ခံေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply