တရားရံုးကို ဖိနပ္ျဖင့္ေပါက္သည့္ ေရွ႕ေနအား ပုဒ္မေလးခုျဖင့္ အမႈဖြင့္ထား

0
170

မႏၱေလး၊ မတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က တရားရံုးမေထမဲ့ျမင္မႈကို ျပန္လည္ေခ်ပခြင့္မေပးပဲ ေထာင္ဒဏ္ ေလးလ ခ်မွတ္လိုက္သည့္အေပၚ ေရွ႕ေန ဦးေဇာ္ဝင္း က တရားခြင္စစ္ေဆးၿပီးခ်ိန္တြင္ တရားခြင္ေရွ႕မွ ဆိုင္းဘုတ္ကို ဖိနပ္ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပုဒ္မေလးခုျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံထားရေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ဖိနပ္ႏွင့္ ပစ္ေပါက္သည့္အတြက္ တြဲဘက္တရားသူႀကီး ေဒၚေအးယုမြန္မွ တုိင္ၾကားခဲ့ၿပီး မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဦးေဇာ္ဝင္းအား ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ (ပ)၁၆၀/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၂၉၄/၃၅၃/၂၂၈/၅၀၆ တုိ႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“အမႈဖြင့္ထားတယ္လို႔ေတာ့ၾကားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့ဆီကို တရားဝင္ အေၾကာင္းမၾကားေသးပါဘူး။ တရားေရးကို အယံုအၾကည္မရွိေအာင္လုပ္ေနၾကတာ ။ တရားစြဲတယ္ဆိုရင္ ျပန္လည္ေခ်ပခြင့္ရွိရမယ္ ။ ဒါကို ျပန္လည္ေခ်ခြင့္မေပးပဲ ေထာင္ခ်တာ လံုးဝ မျဖစ္သင့္ဘူး ။´´ ဟု ေရွ႕ေန ဦးေဇာ္ဝင္းက ေျပာသည္ ။

ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အမႈတစ္ခု ၌ ႏွစ္ဖက္ေၾကေအးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေသာ္လည္း တရားရံုးတြင္ ၾကန္႔ၾကာေနေသာေၾကာင့္ မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚဇာဇာထြန္း မွ ဒုၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးအား ႀကီးသည့္အမႈ ငယ္ေအာင္ ၊ ငယ္သည့္အမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း၊ တရားသူႀကီးအေနနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ရန္ႏွင့္ မလုပ္ပါက ဆႏၵျပမည္ဟု ေျပာၾကားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တရားရံုးမထီမဲ့ျမင္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ တရားစြဲဆိုၿပီး မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ေခ်ပရန္ ေရွ႕ေနေခၚယူခြင့္ မျပဳဘဲေထာင္ေလးလ က်ခံရန္ အမိန္႔ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရွ႕ေနဦးေဇာ္ဝင္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က မတၱရာၿမိဳ႕နယ္မွ တရားသူႀကီးကို ဖိနပ္ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္ပစ္ေပါက္ခဲ့ဖူးၿပီး ထိုသို႔ပစ္ေပါက္မႈေၾကာင့္ ေရွ႕ေနလိုင္စင္အသိမ္းခံထားရသည့္အျပင္ အမႈလည္းရင္ဆိုင္ေနရသူ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ မတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က တရားရံုးမေထမဲ့ျမင္မႈကို ျပန္လည္ေခ်ပခြင့္မေပးပဲ ေထာင္ဒဏ္ ေလးလ ခ်မွတ္လိုက္သည့္အေပၚ ေရွ႕ေန ဦးေဇာ္ဝင္း က တရားခြင္စစ္ေဆးၿပီးခ်ိန္တြင္ တရားခြင္ေရွ႕မွ ဆိုင္းဘုတ္ကို ဖိနပ္ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပုဒ္မေလးခုျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံထားရေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ဖိနပ္ႏွင့္ ပစ္ေပါက္သည့္အတြက္ တြဲဘက္တရားသူႀကီး ေဒၚေအးယုမြန္မွ တုိင္ၾကားခဲ့ၿပီး မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဦးေဇာ္ဝင္းအား ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ (ပ)၁၆၀/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၂၉၄/၃၅၃/၂၂၈/၅၀၆ တုိ႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“အမႈဖြင့္ထားတယ္လို႔ေတာ့ၾကားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့ဆီကို တရားဝင္ အေၾကာင္းမၾကားေသးပါဘူး။ တရားေရးကို အယံုအၾကည္မရွိေအာင္လုပ္ေနၾကတာ ။ တရားစြဲတယ္ဆိုရင္ ျပန္လည္ေခ်ပခြင့္ရွိရမယ္ ။ ဒါကို ျပန္လည္ေခ်ခြင့္မေပးပဲ ေထာင္ခ်တာ လံုးဝ မျဖစ္သင့္ဘူး ။´´ ဟု ေရွ႕ေန ဦးေဇာ္ဝင္းက ေျပာသည္ ။

ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အမႈတစ္ခု ၌ ႏွစ္ဖက္ေၾကေအးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေသာ္လည္း တရားရံုးတြင္ ၾကန္႔ၾကာေနေသာေၾကာင့္ မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚဇာဇာထြန္း မွ ဒုၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးအား ႀကီးသည့္အမႈ ငယ္ေအာင္ ၊ ငယ္သည့္အမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း၊ တရားသူႀကီးအေနနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ရန္ႏွင့္ မလုပ္ပါက ဆႏၵျပမည္ဟု ေျပာၾကားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တရားရံုးမထီမဲ့ျမင္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ တရားစြဲဆိုၿပီး မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ေခ်ပရန္ ေရွ႕ေနေခၚယူခြင့္ မျပဳဘဲေထာင္ေလးလ က်ခံရန္ အမိန္႔ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရွ႕ေနဦးေဇာ္ဝင္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က မတၱရာၿမိဳ႕နယ္မွ တရားသူႀကီးကို ဖိနပ္ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္ပစ္ေပါက္ခဲ့ဖူးၿပီး ထိုသို႔ပစ္ေပါက္မႈေၾကာင့္ ေရွ႕ေနလိုင္စင္အသိမ္းခံထားရသည့္အျပင္ အမႈလည္းရင္ဆိုင္ေနရသူ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply