သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈကို ႀကီးေလးသည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးေရးအတြက္ သ႐ုပ္ေဖာ္ ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္

0
165

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၈၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ လမ္း ၈၈ လမ္း ႏွင့္၈၉ လမ္းၾကားတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ႀကီးေလးသည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေပးေရးအတြက္ သ႐ုပ္ေဖာ္ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“သားသမီးခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာတဲ့စိတ္နဲ႔အခုလိုလုပ္တာပါ။ မိဘေတြဘက္ကလည္း သားသမီးအေပၚ ဂ႐ုစိုက္မႈအားနည္းေနတာေတြ ၊ ေဆးဝါးသံုး စြဲမႈေတြ၊ သားသမီးခ်င္းကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္၊ ႏွမခ်င္းမစာနာစိတ္၊ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ေတြ မရွိတာေၾကာင့္ အခုလိုလုပ္ၾကတယ္လို႔ျမင္တယ္။ က်ဴးလြန္သူေတြကိုလည္း ႀကီးေလးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္၊ ေနာက္ဆံုး ေသဒဏ္အထိ ခ်မွတ္ေပးေစခ်င္တယ္။ အဲဒီအတိုင္းအတာထိေရာက္ေအာင္၊ အားလံုးလည္း ပညာေပးျဖစ္ေအာင္ အခုလိုလုပ္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ” ဟု ဦးေဆာင္သူ ကိုသန္႔ဇင္ဝင္း က ေျပာပာသည္။

ထိုသို႔ သ႐ုပ္ေဖာ္ ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ က မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ဝန္စုေက်းရြာတြင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အသက္ (၂) ႏွစ္ႏွင့္ (၅) လ ကေလးအား မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္မႈကို သရုပ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ “သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရး လူတိုင္းပါဝင္ကူညီေပး´´“သက္ငယ္မုဒိမ္း ေသဒဏ္ေပးေရး´´ စသည့္ ဆိုင္ဘုတ္မ်ားျဖင့္ သရုပ္ျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၈၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ လမ္း ၈၈ လမ္း ႏွင့္၈၉ လမ္းၾကားတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ႀကီးေလးသည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေပးေရးအတြက္ သ႐ုပ္ေဖာ္ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“သားသမီးခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာတဲ့စိတ္နဲ႔အခုလိုလုပ္တာပါ။ မိဘေတြဘက္ကလည္း သားသမီးအေပၚ ဂ႐ုစိုက္မႈအားနည္းေနတာေတြ ၊ ေဆးဝါးသံုး စြဲမႈေတြ၊ သားသမီးခ်င္းကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္၊ ႏွမခ်င္းမစာနာစိတ္၊ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ေတြ မရွိတာေၾကာင့္ အခုလိုလုပ္ၾကတယ္လို႔ျမင္တယ္။ က်ဴးလြန္သူေတြကိုလည္း ႀကီးေလးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္၊ ေနာက္ဆံုး ေသဒဏ္အထိ ခ်မွတ္ေပးေစခ်င္တယ္။ အဲဒီအတိုင္းအတာထိေရာက္ေအာင္၊ အားလံုးလည္း ပညာေပးျဖစ္ေအာင္ အခုလိုလုပ္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ” ဟု ဦးေဆာင္သူ ကိုသန္႔ဇင္ဝင္း က ေျပာပာသည္။

ထိုသို႔ သ႐ုပ္ေဖာ္ ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ က မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ဝန္စုေက်းရြာတြင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အသက္ (၂) ႏွစ္ႏွင့္ (၅) လ ကေလးအား မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္မႈကို သရုပ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ “သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရး လူတိုင္းပါဝင္ကူညီေပး´´“သက္ငယ္မုဒိမ္း ေသဒဏ္ေပးေရး´´ စသည့္ ဆိုင္ဘုတ္မ်ားျဖင့္ သရုပ္ျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply