ႏွစ္၇၀ျပည့္ ဂ်ပန္ကင္းေထာက္Campသို႔ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ဝင္ ၇ဦး တက္ေရာက္မည္

0
161

ရန္ကုန္ မတ္၁၈ ၂၀၁၈

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ႏွစ္၇၀ျပည့္ဂ်ပန္ကင္းေထာက္မ်ားCamp သို႔ႏိုင္ငံတကာမွတိုင္းျပည္မ်ားနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္းဖိတ္ၾကားခံရ၍ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးကင္းေထာက္အဖြဲ႔ဝင္၇ဦးတက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုCampသို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကင္းေထာက္မိန္းကေလးငယ္မ်ားသြားေရာက္ ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးကင္းေထာက္အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ပထမဆုံးႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အႀကဳံကို ရရွ ႏိုင္ကာမိမိတိုင္းျပည္၏ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ားအားျပသႏိုင္ၿပီး Campသို႔လာေရာက္ၾကမည့္ ႏိုင္ငံတကာတိုင္းျပည္ေပါင္း၁၀၀ေက်ာ္ ၏ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို လည္းေလ့လာမွတ္သားႏိုင္မည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိမည္ဟုသိရသည္။

“ျမန္မာျပည္က ကင္းေထာက္ေလးေတြအတြက္ျပည္ပအေတြ႔အႀကဳံရႏိုင္တယ္။ကိုယ္ေတြအေနနဲ႔ကအမ်ားႀကီးေနာက္က် က်န္ခဲ႔တဲ့အခါဂ်ပန္ေတြကစဥ္ဆက္မျပတ္ကင္းေထာက္ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ေနတဲ့အတြက္ေႀကာင့္မို႔ သူတို႔ကေလးေတြနဲ႔မိတ္ဖြဲ႔ၿပီး အတူေနအတူစားလုပ္ရတဲ႔အခါေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈနဲ႔ယဥ္ေက်းမႈအပိုင္းေတြရသြား ၿပီးကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈကိုေဖာ္ ထုတ္ျပီး သူမ်ားယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ေတြကို ေလ့လာခြင့္ရႏိုင္ပါတယ္”ဟုျမန္မာအမ်ိဳးသမီးကင္းေထာက္ခ်ဳပ္ပါေမာကၡေဒၚတင္လွၾကည္ကေျပာသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔လိုက္ပါ ခြင့္ရရွိသည့္ကင္းေထာက္အမ်ိဳးသမီး၇ဦးတြင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွာလူႀကီးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး၆ဦးကိုႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းမွအသက္၁၅ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူမ်ားကို အဂၤလိပ္စာ ႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည့္စာေမးပြဲမ်ားစစ္ေဆးကာေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

အဆိုပါဂ်ပန္Campသို႔သြားေရာက္ရန္ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးကင္းေထာက္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မတ္လ၁၈ရက္ေန႔ကရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝင္း အတြင္း၌ရန္ပုံေငြေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ ကိုက်င္းပခဲ့ၿပီးရန္ပုံေငြရွာေဖြခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

“ရန္ပုံေငြေစ်းေရာင္းပြဲလုပ္ တာက အိုဆာကာေကာင္စီရဲ႕ႏွစ္၇၀ျပည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစခန္းခ်ပြဲရွိတယ္။အဲ့ဒီ့မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေခါင္းေဆာင္၁ေယာက္ ကေလး၆ေယာက္လာေစခ်င္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ကိုယ္စရိတ္နဲ႔ကိုယ္လာပါေျပာတယ္။ အဲ့အတြက္စရိတ္ရေအာင္ ရန္ပုံေငြပြဲလုပ္တာပါ”လို႔ေဒၚတင္လွၾကည္ကဆက္လက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ကင္းေထာက္အဖြဲ႔မ်ား စတင္ရွိခဲ့သည္မွာႏွစ္ေပါင္း၁၀၁ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး၁၉၁၆ခုႏွစ္မွ၁၉၆၄ခုႏွစ္အထိတည္ရွိခဲ႔၍ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္အစိုးရလက္ထက္မွစတင္ၿပီးႏွစ္ေပါင္း၄၈ႏွစ္တိုင္အဖြဲ႔ပ်က္သြားခဲ့ရာ၂၀၁၂ခုႏွစ္သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ကင္းေထာက္အဖြဲ႔မ်ားကိုအေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္သျဖင့္ ယေန႔တိုင္အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းၿပီး
ကင္းေထာက္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ မတ္၁၈ ၂၀၁၈

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ႏွစ္၇၀ျပည့္ဂ်ပန္ကင္းေထာက္မ်ားCamp သို႔ႏိုင္ငံတကာမွတိုင္းျပည္မ်ားနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္းဖိတ္ၾကားခံရ၍ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးကင္းေထာက္အဖြဲ႔ဝင္၇ဦးတက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုCampသို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကင္းေထာက္မိန္းကေလးငယ္မ်ားသြားေရာက္ ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးကင္းေထာက္အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ပထမဆုံးႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အႀကဳံကို ရရွ ႏိုင္ကာမိမိတိုင္းျပည္၏ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ားအားျပသႏိုင္ၿပီး Campသို႔လာေရာက္ၾကမည့္ ႏိုင္ငံတကာတိုင္းျပည္ေပါင္း၁၀၀ေက်ာ္ ၏ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို လည္းေလ့လာမွတ္သားႏိုင္မည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိမည္ဟုသိရသည္။

“ျမန္မာျပည္က ကင္းေထာက္ေလးေတြအတြက္ျပည္ပအေတြ႔အႀကဳံရႏိုင္တယ္။ကိုယ္ေတြအေနနဲ႔ကအမ်ားႀကီးေနာက္က် က်န္ခဲ႔တဲ့အခါဂ်ပန္ေတြကစဥ္ဆက္မျပတ္ကင္းေထာက္ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ေနတဲ့အတြက္ေႀကာင့္မို႔ သူတို႔ကေလးေတြနဲ႔မိတ္ဖြဲ႔ၿပီး အတူေနအတူစားလုပ္ရတဲ႔အခါေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈနဲ႔ယဥ္ေက်းမႈအပိုင္းေတြရသြား ၿပီးကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈကိုေဖာ္ ထုတ္ျပီး သူမ်ားယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ေတြကို ေလ့လာခြင့္ရႏိုင္ပါတယ္”ဟုျမန္မာအမ်ိဳးသမီးကင္းေထာက္ခ်ဳပ္ပါေမာကၡေဒၚတင္လွၾကည္ကေျပာသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔လိုက္ပါ ခြင့္ရရွိသည့္ကင္းေထာက္အမ်ိဳးသမီး၇ဦးတြင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွာလူႀကီးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး၆ဦးကိုႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းမွအသက္၁၅ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူမ်ားကို အဂၤလိပ္စာ ႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည့္စာေမးပြဲမ်ားစစ္ေဆးကာေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

အဆိုပါဂ်ပန္Campသို႔သြားေရာက္ရန္ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးကင္းေထာက္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မတ္လ၁၈ရက္ေန႔ကရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝင္း အတြင္း၌ရန္ပုံေငြေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ ကိုက်င္းပခဲ့ၿပီးရန္ပုံေငြရွာေဖြခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

“ရန္ပုံေငြေစ်းေရာင္းပြဲလုပ္ တာက အိုဆာကာေကာင္စီရဲ႕ႏွစ္၇၀ျပည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစခန္းခ်ပြဲရွိတယ္။အဲ့ဒီ့မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေခါင္းေဆာင္၁ေယာက္ ကေလး၆ေယာက္လာေစခ်င္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ကိုယ္စရိတ္နဲ႔ကိုယ္လာပါေျပာတယ္။ အဲ့အတြက္စရိတ္ရေအာင္ ရန္ပုံေငြပြဲလုပ္တာပါ”လို႔ေဒၚတင္လွၾကည္ကဆက္လက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ကင္းေထာက္အဖြဲ႔မ်ား စတင္ရွိခဲ့သည္မွာႏွစ္ေပါင္း၁၀၁ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး၁၉၁၆ခုႏွစ္မွ၁၉၆၄ခုႏွစ္အထိတည္ရွိခဲ႔၍ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္အစိုးရလက္ထက္မွစတင္ၿပီးႏွစ္ေပါင္း၄၈ႏွစ္တိုင္အဖြဲ႔ပ်က္သြားခဲ့ရာ၂၀၁၂ခုႏွစ္သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ကင္းေထာက္အဖြဲ႔မ်ားကိုအေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္သျဖင့္ ယေန႔တိုင္အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းၿပီး
ကင္းေထာက္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply