၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေပးေရး ဆႏၵျပေတာင္းဆို

0
204

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၈၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ မေနာ္ရမၼံလူထုဟစ္တိုင္ကြင္းတြင္ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၃ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္က ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီလို လားသူမ်ားစုေပါင္း၍ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေပးေရး ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုရာသို႔ လူအင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး၊ ၂၁ ရာစုျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ေအာင္ျမင္ေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အလိုမရွိ အလိုမရွိ စသည့္ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့သည္။

“တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ျပည္သူေလးစားၾကည္ညိဳတဲ့ တပ္မေတာ္ျဖစ္ဖို႔ရာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးမွာ ပါဝင္သင့္တယ္။ ဒီအေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ဆို လႊတ္ေတာ္ အစိုးရ တပ္မေတာ္ သံုးခုစလံုး ညီညႊတ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ မညီညႊတ္ရင္ တိုင္းျပည္ေကာင္းမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္လို ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းရင္ ဖ်က္သိမ္း ျပင္ရင္ျပင္ လုပ္သင့္တယ္ ။´´ ဟု ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္သူ ဦးခ်ိန္ေမာ္ က ေျပာသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳေရးဆြဲထားသည့္ အေျခခံဥပေဒမဟုတ္္ပဲ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေရးဆြဲ ထားျခင္းျဖစ္ကာ နိုင္ငံေျပာင္းလဲေရးအတြက္အဓိက အဟန္႔အတားျဖစ္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“အန္တီက ေမၿမိဳ႕ကေနလာၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတာျဖစ္တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ရထားေပမယ့္ ဥပေဒေကာင္းမဟုတ္တဲ့အတြက္ လိုခ်င္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈမရဘူးျဖစ္ေနတယ္ ။ တို႔ေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လိုခ်င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု ျဖစ္ဖို႔ ဒီအေျခခံဥပေဒဖ်က္သိမ္းမွ ျဖစ္မယ္ ။´´ ဟု ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္သူ ေဒၚသိဂႌ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေပးေရးအတြက္ အျခားၿမိဳ႕မ်ား တြင္လည္း ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ခံမ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၈၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ မေနာ္ရမၼံလူထုဟစ္တိုင္ကြင္းတြင္ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၃ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္က ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီလို လားသူမ်ားစုေပါင္း၍ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေပးေရး ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုရာသို႔ လူအင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး၊ ၂၁ ရာစုျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ေအာင္ျမင္ေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အလိုမရွိ အလိုမရွိ စသည့္ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့သည္။

“တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ျပည္သူေလးစားၾကည္ညိဳတဲ့ တပ္မေတာ္ျဖစ္ဖို႔ရာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးမွာ ပါဝင္သင့္တယ္။ ဒီအေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ဆို လႊတ္ေတာ္ အစိုးရ တပ္မေတာ္ သံုးခုစလံုး ညီညႊတ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ မညီညႊတ္ရင္ တိုင္းျပည္ေကာင္းမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္လို ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းရင္ ဖ်က္သိမ္း ျပင္ရင္ျပင္ လုပ္သင့္တယ္ ။´´ ဟု ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္သူ ဦးခ်ိန္ေမာ္ က ေျပာသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳေရးဆြဲထားသည့္ အေျခခံဥပေဒမဟုတ္္ပဲ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေရးဆြဲ ထားျခင္းျဖစ္ကာ နိုင္ငံေျပာင္းလဲေရးအတြက္အဓိက အဟန္႔အတားျဖစ္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“အန္တီက ေမၿမိဳ႕ကေနလာၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတာျဖစ္တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ရထားေပမယ့္ ဥပေဒေကာင္းမဟုတ္တဲ့အတြက္ လိုခ်င္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈမရဘူးျဖစ္ေနတယ္ ။ တို႔ေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လိုခ်င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု ျဖစ္ဖို႔ ဒီအေျခခံဥပေဒဖ်က္သိမ္းမွ ျဖစ္မယ္ ။´´ ဟု ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္သူ ေဒၚသိဂႌ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေပးေရးအတြက္ အျခားၿမိဳ႕မ်ား တြင္လည္း ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ခံမ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply