ရန္ကုန္တြင္ ပထမဆုံး အမိုးပြင့္အပန္းေျဖ မဂၤလာ ဘတ္စ္ကား ေျပးဆြဲမည္

0
176

ရန္ကုန္ ၊မတ္၁၈ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာျပည္၏ပထမဆုံးေသာ အမိုးပြင့္အပန္းေျဖ
ဘတ္စ္ကား မဂၤလာဘတ္စ္ ကို ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအားဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏အလွအပမ်ားကိုခံစားေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ စတင္ေျပးဆြဲ
ေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

စီးနင္းလိုက္ပါမည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အလွအပမ်ားကိုၾကည့္႐ႈခံစားႏိုင္ရန ္ရည္ရြယ္၍မဂၤလာဘတ္စ္ကို စတင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီႊအ သိရသည္။ ထို႔အျပင္ အေတြ႔အႀကဳံရွိေသာဝါရင့္ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္အတူ မနက္ပိုင္းႏွင့္ညေနပိုင္း ဟူ၍တစ္ေန႔လ်ွင္၂ႀကိမ္ ေျပးဆြဲေပးရန္စီစဥ္ထားၿပီးခရီးစဥ္တစ္ေၾကာင္းလ်ွင္ ၾကာခ်ိန္၃နာရီမွ၄နာရီအတြင္းရွိေၾကာင္းသိရသည္။

“ျမန္မာျပည္ၿမိဳ႕ျပအလွေတြက အာဆီယံမွာအျခားႏိုင္ ငံေတြလိုပဲတည္ရွိေနၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတိုးတက္လာဖို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ႔အေနအထားေတြအမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္”ဟုမဂၤလာဘတ္စ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာကိုေအာင္သူလြင္ကေျပာသည္။

ခရီးစဥ္တစ္ေႀကာင္းလ်ွင္ လူ၂၅ေယာက္လိုက္ပါ စီး
နင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မဂၤလာဘတ္စ္ စီးရန္အတြက္လက္မွတ္မ်ားကို ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား ဟိုတယ္မ်ားတြင္မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနကာ သင့္ေတာ္ေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ေရာင္းေပးသြားမည္ဟုသိရသည္။

မဂၤလာဘတ္စ္သည္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ဆူးေလဘုရားအနီးမွစတင္ထြက္ခြာၿပီးရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ရွိ အထင္ကရဘုရားေစတီမ်ား ဝန္ႀကီးမ်ားရုံး ဟံသာဝတီစစ္သခ်ိဳင္း ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္စေသာအပန္းေျဖေနရာမ်ား ကမ္းနားလမ္းညေစ်းတန္းစသျဖင့္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေနရာမ်ားသို႔ေခၚေဆာင္ေပးသြားမည္ဟုသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ ၊မတ္၁၈ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာျပည္၏ပထမဆုံးေသာ အမိုးပြင့္အပန္းေျဖ
ဘတ္စ္ကား မဂၤလာဘတ္စ္ ကို ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအားဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏အလွအပမ်ားကိုခံစားေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ စတင္ေျပးဆြဲ
ေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

စီးနင္းလိုက္ပါမည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အလွအပမ်ားကိုၾကည့္႐ႈခံစားႏိုင္ရန ္ရည္ရြယ္၍မဂၤလာဘတ္စ္ကို စတင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီႊအ သိရသည္။ ထို႔အျပင္ အေတြ႔အႀကဳံရွိေသာဝါရင့္ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္အတူ မနက္ပိုင္းႏွင့္ညေနပိုင္း ဟူ၍တစ္ေန႔လ်ွင္၂ႀကိမ္ ေျပးဆြဲေပးရန္စီစဥ္ထားၿပီးခရီးစဥ္တစ္ေၾကာင္းလ်ွင္ ၾကာခ်ိန္၃နာရီမွ၄နာရီအတြင္းရွိေၾကာင္းသိရသည္။

“ျမန္မာျပည္ၿမိဳ႕ျပအလွေတြက အာဆီယံမွာအျခားႏိုင္ ငံေတြလိုပဲတည္ရွိေနၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတိုးတက္လာဖို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ႔အေနအထားေတြအမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္”ဟုမဂၤလာဘတ္စ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာကိုေအာင္သူလြင္ကေျပာသည္။

ခရီးစဥ္တစ္ေႀကာင္းလ်ွင္ လူ၂၅ေယာက္လိုက္ပါ စီး
နင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မဂၤလာဘတ္စ္ စီးရန္အတြက္လက္မွတ္မ်ားကို ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား ဟိုတယ္မ်ားတြင္မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနကာ သင့္ေတာ္ေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ေရာင္းေပးသြားမည္ဟုသိရသည္။

မဂၤလာဘတ္စ္သည္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ဆူးေလဘုရားအနီးမွစတင္ထြက္ခြာၿပီးရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ရွိ အထင္ကရဘုရားေစတီမ်ား ဝန္ႀကီးမ်ားရုံး ဟံသာဝတီစစ္သခ်ိဳင္း ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္စေသာအပန္းေျဖေနရာမ်ား ကမ္းနားလမ္းညေစ်းတန္းစသျဖင့္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေနရာမ်ားသို႔ေခၚေဆာင္ေပးသြားမည္ဟုသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

Leave a Reply