ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဖ်က္သိမ္းေပးေရး စတစ္ကာကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္

0
125

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၈

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္​ စတစ္ကာကမ္ပိန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္​ မတ္ ၁၈ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ကမာရြက္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္းလမ္းမ လွည္းတန္းမွတ္တိုင္မွ သံလမ္းမွတ္တိုင္အထိ လမ္းေလွ်ာက္ကာ “ၿငိမ္း စု စီျပင္ဆင္ခ်က္ ဖ်က္သိမ္းေရး၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင္႔ ကာကြယ္ေရး” စာတမ္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ စတစ္ကားမ်ား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ လူျမင္ကြင္းမ်ားတြင္ ကပ္ျခင္း၊ ေ၀ငွျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါၿငိမ္းစုစီဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးမွ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ မတ္လ ၇ရက္ေန႔က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ထားၿပီး အမတ္ေပါင္း ၈၀ေက်ာ္က ေဆြးေႏြးရန္​ စာရင္းသြင္းထားၾကသည္။

အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၂၀၀ေက်ာ္မွလည္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

MM

ဓာတ္ပံု – ေ၀ယံထြန္​း(ပဥၥမလိႈင္​း)

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၈

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္​ စတစ္ကာကမ္ပိန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္​ မတ္ ၁၈ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ကမာရြက္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္းလမ္းမ လွည္းတန္းမွတ္တိုင္မွ သံလမ္းမွတ္တိုင္အထိ လမ္းေလွ်ာက္ကာ “ၿငိမ္း စု စီျပင္ဆင္ခ်က္ ဖ်က္သိမ္းေရး၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင္႔ ကာကြယ္ေရး” စာတမ္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ စတစ္ကားမ်ား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ လူျမင္ကြင္းမ်ားတြင္ ကပ္ျခင္း၊ ေ၀ငွျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါၿငိမ္းစုစီဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးမွ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ မတ္လ ၇ရက္ေန႔က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ထားၿပီး အမတ္ေပါင္း ၈၀ေက်ာ္က ေဆြးေႏြးရန္​ စာရင္းသြင္းထားၾကသည္။

အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၂၀၀ေက်ာ္မွလည္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

MM

ဓာတ္ပံု – ေ၀ယံထြန္​း(ပဥၥမလိႈင္​း)

Leave a Reply