မနီလာရွိ ဟိုတယ္ႀကီးတစ္ခုတြင္ မီးအႀကီးအက်ယ္ေလာင္ကၽြမ္း၊ သံုးဦးေသဆံုး

0
178

မနီလာ မတ္ ၁၉

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာရွိ ဟုိတယ္ႀကီးတစ္ခု၌ မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ မီးအႀကီးအက်ယ္ေလာင္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ လူသုံးဦးေသဆံုးၿပီး ၂၃ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

မတ္ ၁၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဝါတားဖရန္႔မနီလာပါဗီလီယြန္ဟိုတယ္၌ မီးစတင္ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး စတင္ေလာင္ကၽြမ္းၿပီး ကိုးနာရီၾကာသည္ အထိ ဆက္လက္ေလာင္ကၽြမ္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ဟိုတယ္၌ ကာစီႏို ေလာင္း ကစား႐ုံလည္းရွိေနသည္။ ဟိုတယ္ေခါင္မိုးေပၚရွိ လူမ်ားစြာတို႔အား အာဏာ ပိုင္မ်ားက ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ကယ္တင္ခဲ့ရသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အေစာပိုင္းတြင္ လူေလးဦးေသဆံုးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ဦး မွာ ေဆး႐ံုတြင္ အသက္ျပန္ရွင္လာခဲ့ေၾကာင္း ေျပာင္းလဲေျပာဆုိခဲ့သည္။

လူသံုးဦးသည္ အသက္႐ွဴက်ပ္ၿပီးေသဆံုးျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားလူ ၂၃ ဦးကိုမူ ေဆး႐ုံသို႔ပို႔ေဆာင္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မနီလာၿမိဳ႕ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဌာနအႀကီးအကဲ ဂၽြန္နီယုကေျပာဆုိခဲ့သည္။

မီးခိုးမ်ားစြာထြက္ရွိေနၿပီး ေလျပင္းထန္ေနေသာေၾကာင့္ မီးသတ္ သမားမ်ား အတြက္ အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း ယုက သတင္းေထာက္မ်ား ကုိေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ၂၁ ထပ္ရွိဟုိတယ္ရွိ ကာစီႏို႐ုံ၌ မီးစတင္ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သည္ဟု ယူဆရၿပီး မီးေလာင္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို အာဏာပိုင္မ်ားက စုံစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယုကေျပာဆုိခဲ့သည္။

မနီလာမက္ထ႐ိုတြင္ မနီလာအပါအဝင္ ၿမိဳ႕ ၁၆ ၿမိဳ႕ပါဝင္သည္။ အဆိုပါမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈကို အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားကလည္း မီးသတ္ယာဥ္မ်ား ေစလႊတ္ၿပီး ကူညီၿငိႇမ္းသတ္ခဲ့သည္။

မတ္ ၁၈ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပို္င္သမၼတ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးသည္ မီးေလာင္ရာေနရာကို ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ေကာင္းကင္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

မနီလာ မတ္ ၁၉

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာရွိ ဟုိတယ္ႀကီးတစ္ခု၌ မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ မီးအႀကီးအက်ယ္ေလာင္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ လူသုံးဦးေသဆံုးၿပီး ၂၃ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

မတ္ ၁၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဝါတားဖရန္႔မနီလာပါဗီလီယြန္ဟိုတယ္၌ မီးစတင္ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး စတင္ေလာင္ကၽြမ္းၿပီး ကိုးနာရီၾကာသည္ အထိ ဆက္လက္ေလာင္ကၽြမ္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ဟိုတယ္၌ ကာစီႏို ေလာင္း ကစား႐ုံလည္းရွိေနသည္။ ဟိုတယ္ေခါင္မိုးေပၚရွိ လူမ်ားစြာတို႔အား အာဏာ ပိုင္မ်ားက ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ကယ္တင္ခဲ့ရသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အေစာပိုင္းတြင္ လူေလးဦးေသဆံုးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ဦး မွာ ေဆး႐ံုတြင္ အသက္ျပန္ရွင္လာခဲ့ေၾကာင္း ေျပာင္းလဲေျပာဆုိခဲ့သည္။

လူသံုးဦးသည္ အသက္႐ွဴက်ပ္ၿပီးေသဆံုးျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားလူ ၂၃ ဦးကိုမူ ေဆး႐ုံသို႔ပို႔ေဆာင္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မနီလာၿမိဳ႕ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဌာနအႀကီးအကဲ ဂၽြန္နီယုကေျပာဆုိခဲ့သည္။

မီးခိုးမ်ားစြာထြက္ရွိေနၿပီး ေလျပင္းထန္ေနေသာေၾကာင့္ မီးသတ္ သမားမ်ား အတြက္ အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း ယုက သတင္းေထာက္မ်ား ကုိေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ၂၁ ထပ္ရွိဟုိတယ္ရွိ ကာစီႏို႐ုံ၌ မီးစတင္ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သည္ဟု ယူဆရၿပီး မီးေလာင္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို အာဏာပိုင္မ်ားက စုံစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယုကေျပာဆုိခဲ့သည္။

မနီလာမက္ထ႐ိုတြင္ မနီလာအပါအဝင္ ၿမိဳ႕ ၁၆ ၿမိဳ႕ပါဝင္သည္။ အဆိုပါမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈကို အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားကလည္း မီးသတ္ယာဥ္မ်ား ေစလႊတ္ၿပီး ကူညီၿငိႇမ္းသတ္ခဲ့သည္။

မတ္ ၁၈ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပို္င္သမၼတ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးသည္ မီးေလာင္ရာေနရာကို ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ေကာင္းကင္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply