႐ုရွားသမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လက္ရွိိသမၼတပူတင္ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အနုိင္ရရွိ

0
154

ေမာ္စကို မတ္ ၁၉

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၈ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ႐ုရွားသမၼတေရြးေကာက္ပဲြ တြင္ လက္ရွိသမၼတဗလာဒီမာပူတင္သည္ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အနုိင္ ရရွိခဲ့ၿပီး ေနက္ထပ္ေျခာက္ႏွစ္သက္တမ္းကို ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

မဲအမ်ားကုိေရတြက္ၿပီးေနာက္ ပူတင္သည္ ဆႏၵမဲ ၇၆ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ဗဟိုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အဓိက အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ အလက္ဇီနာဗယ္ညီသည္ ေငြမည္းခဝါခ်မႈမ်ားျဖင့္ ဆုိင္းငံ့ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ခြင့္
မရရွိခဲ့ေခ်။

မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းရရွိခဲ့သည့္ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ပူတင္က ေရြးေကာက္ပဲြ ကနဦး ရလဒ္မ်ားထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္တြင္ ေမာ္စကို၌ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပူတင္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဆႏၵမဲ ၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုသာရရွိခဲ့သည္။

ပူတင္၏အနီးဆံုးၿပိဳင္ဘက္ ေပဗယ္ဂ႐ူဒီနင္သည္ ဆႏၵမဲ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကို သာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဂ႐ူဒီနင္ သည္ သန္းၾကြယ္သူေဌးကြန္ျမဴနစ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အျခားၿပိဳင္ဘက္တစ္ဦးမွာ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္တင္ဆက္သူ ကဆဲနီယာေဆာ့ဘက္္ခ္ျဖစ္ကာ ၎သည္ ဆႏၵမဲ ၂ ရာခိ္ုင္ႏႈန္းႏွင့္ အျခားၿပိဳင္ဘက္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ ဗလာဒီမာရွီရီေနာ့ဗ္စကီးမွာ ဆႏၵမဲ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုရရွိခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲထည့္သူ ၆၀ ရာခုိ္င္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။ မဲလာထည့္သူ ဦးေရသာမက ပူတင္ရရွိေသာ မဲပမာဏကိုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ပူတင္ကို ႏုိင္ငံသားမ်ားက ႏုိင္ငံအက်ိဳးအတြက္ ဆက္လက္သယ္ပိုးရန္ ဆႏၵရွိေနသည္ကို ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း ပူတင္၏ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆုိခဲ့သည္။

မဲ႐ုံနားမ်ားတြင္ အစားအစာမ်ားကိုအခမဲ့ေဝသည့္ ဆိုင္မ်ားရွိခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ မဲ႐ုံမ်ားတြင္ မသမာမ်ားမရိွေနေၾကာင္း ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ား တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြအရာရွိမ်ားသည္ မဲပံုးမ်ားထဲသုိ႔ မဲျပားမ်ားထည့္ေနသည္ကို ဗီဒီယုိမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

မဲ႐ုံမ်ားမဖြင့္မီတြင္ မဲပုံးမ်ားထဲ၌ မဲျပားမ်ားကိုေတြ႕ရွိျခင္း၊ေရြးေကာက္ပဲြ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား မဲ႐ုံမ်ားတြင္ မဝင္ရျခင္း၊လူမ်ားစြာတုိ႔အား ဘတ္စ္ကား တင္ၿပီး မဲ႐ုံမ်ားသို႔ေခၚေဆာင္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အတင္းအက်ပ္မဲ ေပးေစမႈသံသယရွိေနျခင္း၊ မဲ႐ုံမ်ားရွိ ကင္မရာမ်ားကုိ ပူေဖာင္းမ်ား၊ အျခားအရာမ်ားျဖင့္ ကာထားျခင္း အစရွိသည့္ မသကၤာစရာမ်ား ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕ ဂိုေလာ့စ္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဒါဂါစတန္တြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိတစ္ဦးက လက္နက္ကိုင္ လူတစ္စုက မဲပံုးမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားေသာေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္နုိင္ျခင္း မရိွခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ေရြးေကာက္ပဲြ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဆိုသည့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိ မရရွိေသးေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ အယ္လာပမ္ဖီလိုဗာကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ေမာ္စကို မတ္ ၁၉

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၈ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ႐ုရွားသမၼတေရြးေကာက္ပဲြ တြင္ လက္ရွိသမၼတဗလာဒီမာပူတင္သည္ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အနုိင္ ရရွိခဲ့ၿပီး ေနက္ထပ္ေျခာက္ႏွစ္သက္တမ္းကို ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

မဲအမ်ားကုိေရတြက္ၿပီးေနာက္ ပူတင္သည္ ဆႏၵမဲ ၇၆ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ဗဟိုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အဓိက အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ အလက္ဇီနာဗယ္ညီသည္ ေငြမည္းခဝါခ်မႈမ်ားျဖင့္ ဆုိင္းငံ့ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ခြင့္ 
မရရွိခဲ့ေခ်။

မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းရရွိခဲ့သည့္ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ပူတင္က ေရြးေကာက္ပဲြ ကနဦး ရလဒ္မ်ားထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္တြင္ ေမာ္စကို၌ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပူတင္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဆႏၵမဲ ၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုသာရရွိခဲ့သည္။

ပူတင္၏အနီးဆံုးၿပိဳင္ဘက္ ေပဗယ္ဂ႐ူဒီနင္သည္ ဆႏၵမဲ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကို သာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဂ႐ူဒီနင္ သည္ သန္းၾကြယ္သူေဌးကြန္ျမဴနစ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အျခားၿပိဳင္ဘက္တစ္ဦးမွာ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္တင္ဆက္သူ ကဆဲနီယာေဆာ့ဘက္္ခ္ျဖစ္ကာ ၎သည္ ဆႏၵမဲ ၂ ရာခိ္ုင္ႏႈန္းႏွင့္ အျခားၿပိဳင္ဘက္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ ဗလာဒီမာရွီရီေနာ့ဗ္စကီးမွာ ဆႏၵမဲ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုရရွိခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲထည့္သူ ၆၀ ရာခုိ္င္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။ မဲလာထည့္သူ ဦးေရသာမက ပူတင္ရရွိေသာ မဲပမာဏကိုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ပူတင္ကို ႏုိင္ငံသားမ်ားက ႏုိင္ငံအက်ိဳးအတြက္ ဆက္လက္သယ္ပိုးရန္ ဆႏၵရွိေနသည္ကို ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း ပူတင္၏ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆုိခဲ့သည္။

မဲ႐ုံနားမ်ားတြင္ အစားအစာမ်ားကိုအခမဲ့ေဝသည့္ ဆိုင္မ်ားရွိခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ မဲ႐ုံမ်ားတြင္ မသမာမ်ားမရိွေနေၾကာင္း ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ား တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြအရာရွိမ်ားသည္ မဲပံုးမ်ားထဲသုိ႔ မဲျပားမ်ားထည့္ေနသည္ကို ဗီဒီယုိမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

မဲ႐ုံမ်ားမဖြင့္မီတြင္ မဲပုံးမ်ားထဲ၌ မဲျပားမ်ားကိုေတြ႕ရွိျခင္း၊ေရြးေကာက္ပဲြ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား မဲ႐ုံမ်ားတြင္ မဝင္ရျခင္း၊လူမ်ားစြာတုိ႔အား ဘတ္စ္ကား တင္ၿပီး မဲ႐ုံမ်ားသို႔ေခၚေဆာင္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အတင္းအက်ပ္မဲ ေပးေစမႈသံသယရွိေနျခင္း၊ မဲ႐ုံမ်ားရွိ ကင္မရာမ်ားကုိ ပူေဖာင္းမ်ား၊ အျခားအရာမ်ားျဖင့္ ကာထားျခင္း အစရွိသည့္ မသကၤာစရာမ်ား ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕ ဂိုေလာ့စ္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဒါဂါစတန္တြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိတစ္ဦးက လက္နက္ကိုင္ လူတစ္စုက မဲပံုးမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားေသာေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္နုိင္ျခင္း မရိွခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ေရြးေကာက္ပဲြ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဆိုသည့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိ မရရွိေသးေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ အယ္လာပမ္ဖီလိုဗာကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply