ယခုႏွစ္ရန္ကုန္သႀကၤန္ေရကစားမ႑ပ္မ်ားတြင္ မ႑ပ္ထိုင္ရန္ စိတ္၀င္ စားသူ ယခင္ႏွစ္ကထက္ပိုမိုမ်ားျပား

0
135

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၁၉ ၊ ၂၀၁၈

မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္တိုးျမွင့္ေပးခဲ့သည့္ေနာက္ယခုႏွစ္ရန္ကုန္သႀကၤန္ တြင္ သႀကၤန္ေရကစားမည့္မ႑ပ္ထိုင္ရန္စိတ္၀င္ စားသူပိုမိုမ်ားျပား လာေၾကာင္း မ႑ပ္လက္မွတ္ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွသိရသည္။

“ဒီႏွစ္သႀကၤန္က ျပည္လမ္းေပၚမွာမ႑ပ္ခ်ထားေပးတာမ်ားေတာ့ မ႑ပ္ ထိုင္ခ်င္တဲ့သူစိတ္၀င္စားတဲ့သူေတြပိုမ်ား လာတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို လက္မွတ္ လာ၀ယ္ၿပီးတဲ့ သူေတြလည္းရွိတယ္ ။ဖုန္းနဲ႕ႀကိဳမွာတဲ့သူေတြ စံုစမ္းတဲ့ သူေတြလည္းရွိတယ္။ လက္မွတ္၀ယ္တဲ့ အေရအတြက္ကေတာ့ ဒီမတ္လ ကုန္ေလာက္မွေျပာႏိုင္မယ္”ဟု ျပည္လမ္းမေပၚရွိေရကစားမ႑ပ္သံုးခုအား လက္မွတ္ေရာင္းခ်ေပးေနသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ယခုႏွစ္လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ All Day လက္မွတ္တစ္ေစာင္လ်င္ က်ပ္ ၄၅၀၀၀မွ VIPလက္မွတ္တစ္ေစာင္လ်င္ က်ပ္ ၂၀၀၀၀၀ အထိေစ်းႏႈန္းအထိ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

“ TMF လို Music Festival ရွိတဲ့မ႑ပ္ဆိုရင္ တစ္သိန္းေက်ာ္ကေန ႏွစ္သိန္းနီးပါးေလာက္အထိေစ်းေပါက္တယ္”ဟု လက္မွတ္ေရာင္းခ်ေပးသူ ကဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕မွ ယခုႏွစ္သႀကၤန္ပဲြေတာ္အတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ႑ပ္ႏွင့္ ေရကစားမ႑ပ္အပါအ၀င္ မ႑ပ္ေပါင္း ၉၅ခုအားခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ကမၻာေအးဘုရားလမ္း ၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္း ၊တကၠသိုလ္ရိပ္သာ လမ္း (ကမၻာေအးဘုရားႏွင့္ အင္းလ်ားလမ္းၾကား) အၾကားတုိ႕ကို ေရကစားမ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္မျပဳသည့္လမ္းမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာထားသည္။

ယခုႏွစ္သႀကၤန္၌ ျပည္လမ္းမေပၚတြင္ စီးပြားျဖစ္မ႑ပ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး အင္းလ်ားကန္ဘက္ အျခမ္းတြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပဲ အင္းလ်ားကန္ႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္တြင္သာခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမဌားခေစ်းႏႈန္းမ်ား မွာက်ပ္သိန္း ၆၀၀မွ သိန္း ၁၀၀၀၀န္းက်င္အထိ ေစ်းႏႈန္းရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕က ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ သခင္ျမ ပန္းၿခံတြင္ စတုဒီသာေကၽြးေမြးမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လမ္းေလ်ာက္ သႀကၤန္ကို မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံမွတဆင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးေျမပေဒသာကၽြန္း ၊ ကန္ေတာ္ မင္ပန္းၿခံတို႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ဟုေၾကညာထားသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၁၉ ၊ ၂၀၁၈

မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္တိုးျမွင့္ေပးခဲ့သည့္ေနာက္ယခုႏွစ္ရန္ကုန္သႀကၤန္ တြင္ သႀကၤန္ေရကစားမည့္မ႑ပ္ထိုင္ရန္စိတ္၀င္ စားသူပိုမိုမ်ားျပား လာေၾကာင္း မ႑ပ္လက္မွတ္ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွသိရသည္။

“ဒီႏွစ္သႀကၤန္က ျပည္လမ္းေပၚမွာမ႑ပ္ခ်ထားေပးတာမ်ားေတာ့ မ႑ပ္ ထိုင္ခ်င္တဲ့သူစိတ္၀င္စားတဲ့သူေတြပိုမ်ား လာတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို လက္မွတ္ လာ၀ယ္ၿပီးတဲ့ သူေတြလည္းရွိတယ္ ။ဖုန္းနဲ႕ႀကိဳမွာတဲ့သူေတြ စံုစမ္းတဲ့ သူေတြလည္းရွိတယ္။ လက္မွတ္၀ယ္တဲ့ အေရအတြက္ကေတာ့ ဒီမတ္လ ကုန္ေလာက္မွေျပာႏိုင္မယ္”ဟု ျပည္လမ္းမေပၚရွိေရကစားမ႑ပ္သံုးခုအား လက္မွတ္ေရာင္းခ်ေပးေနသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ယခုႏွစ္လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ All Day လက္မွတ္တစ္ေစာင္လ်င္ က်ပ္ ၄၅၀၀၀မွ VIPလက္မွတ္တစ္ေစာင္လ်င္ က်ပ္ ၂၀၀၀၀၀ အထိေစ်းႏႈန္းအထိ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

“ TMF လို Music Festival ရွိတဲ့မ႑ပ္ဆိုရင္ တစ္သိန္းေက်ာ္ကေန ႏွစ္သိန္းနီးပါးေလာက္အထိေစ်းေပါက္တယ္”ဟု လက္မွတ္ေရာင္းခ်ေပးသူ ကဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕မွ ယခုႏွစ္သႀကၤန္ပဲြေတာ္အတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ႑ပ္ႏွင့္ ေရကစားမ႑ပ္အပါအ၀င္ မ႑ပ္ေပါင္း ၉၅ခုအားခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ကမၻာေအးဘုရားလမ္း ၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္း ၊တကၠသိုလ္ရိပ္သာ လမ္း (ကမၻာေအးဘုရားႏွင့္ အင္းလ်ားလမ္းၾကား) အၾကားတုိ႕ကို ေရကစားမ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္မျပဳသည့္လမ္းမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာထားသည္။

ယခုႏွစ္သႀကၤန္၌ ျပည္လမ္းမေပၚတြင္ စီးပြားျဖစ္မ႑ပ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး အင္းလ်ားကန္ဘက္ အျခမ္းတြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပဲ အင္းလ်ားကန္ႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္တြင္သာခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမဌားခေစ်းႏႈန္းမ်ား မွာက်ပ္သိန္း ၆၀၀မွ သိန္း ၁၀၀၀၀န္းက်င္အထိ ေစ်းႏႈန္းရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕က ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ သခင္ျမ ပန္းၿခံတြင္ စတုဒီသာေကၽြးေမြးမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လမ္းေလ်ာက္ သႀကၤန္ကို မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံမွတဆင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးေျမပေဒသာကၽြန္း ၊ ကန္ေတာ္ မင္ပန္းၿခံတို႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ဟုေၾကညာထားသည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply