စည္းကမ္းမဲ့ အေဆာက္အဦမ်ားေဆာက္လုပ္မႈ မွ ဒဏ္ေၾကးေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း (၃) ေသာင္းေက်ာ္ရရွိ

0
159

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း စည္းကမ္းမဲ့ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက အေရးယူဒဏ္ရိုက္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာနွစ္အတြင္း ဒဏ္ေၾကးေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း (၃၄၀၀၀) ေက်ာ္ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

စည္းကမ္းမဲ႔ အေဆာက္အဦမ်ား အေရးယူရာတြင္ သတ္မွတ္ဧရိယာအား ေက်ာ္လြန္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ ျခင္း စသည္တို႔မွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

“အေဆာက္အဦေဆာက္လို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေက်ာ္ေက်ာ္ ေက်ာ္တဲ့ ဧရိယာအေပၚမွာ ဒဏ္တက္တယ္ ။ တစ္စတုရန္းေပကို တစ္ေသာင္းပဲ ဒဏ္ရိုက္တယ္ ။ ဒီလိုဒဏ္ရိုက္တာက စည္းကမ္းလိုက္နာေစခ်င္လို႔ပါ ။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ အေဆာက္အဦေဆာက္ရင္ အေရးယူတယ္ ။ တခ်ိဳ႕က ခြင့္ျပဳမိန္႔တင္ထားတုန္း မက်ေသးဘူး ။ ဒါကိုေဆာက္တယ္ ။ ဒါလည္းတို႔က အေရးယူရတယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အေဆာက္အအံု နွင့္ ကုန္ရံုဌာန ဌာနမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္း က ေျပာသည္။

အေဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ေျမေနရာအနည္းငယ္ခ်န္၍ ေဆာက္လုပ္သင့္ၿပီး ေျမေနရာအျပည့္ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေနအိမ္ ၊ အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာရွိေနပါက ငလ်င္အႏၱရယ္ မီးအႏၱရာယ္မ်ားကိုခံနိုင္ရေၾကာင္း အေဆာက္အအံု နွင့္ ကုန္ရံုဌာန ဌာနမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္း က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

အေဆာက္အဦ ေနအိမ္မ်ား စည္ကမ္းမဲ့ေဆာက္လုပ္မႈမွာ တစ္နွစ္တစ္နွစ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး လူေနသိပ္သည္းလာပါက ေရေပးေဝေရးစနစ္မ်ား ၊ မီးေပးေရးစနစ္မ်ားတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚ၍ အဆင္မေျပမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည္ ။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း စည္းကမ္းမဲ့ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက အေရးယူဒဏ္ရိုက္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာနွစ္အတြင္း ဒဏ္ေၾကးေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း (၃၄၀၀၀) ေက်ာ္ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

စည္းကမ္းမဲ႔ အေဆာက္အဦမ်ား အေရးယူရာတြင္ သတ္မွတ္ဧရိယာအား ေက်ာ္လြန္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ ျခင္း စသည္တို႔မွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

“အေဆာက္အဦေဆာက္လို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေက်ာ္ေက်ာ္ ေက်ာ္တဲ့ ဧရိယာအေပၚမွာ ဒဏ္တက္တယ္ ။ တစ္စတုရန္းေပကို တစ္ေသာင္းပဲ ဒဏ္ရိုက္တယ္ ။ ဒီလိုဒဏ္ရိုက္တာက စည္းကမ္းလိုက္နာေစခ်င္လို႔ပါ ။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ အေဆာက္အဦေဆာက္ရင္ အေရးယူတယ္ ။ တခ်ိဳ႕က ခြင့္ျပဳမိန္႔တင္ထားတုန္း မက်ေသးဘူး ။ ဒါကိုေဆာက္တယ္ ။ ဒါလည္းတို႔က အေရးယူရတယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အေဆာက္အအံု နွင့္ ကုန္ရံုဌာန ဌာနမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္း က ေျပာသည္။

အေဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ေျမေနရာအနည္းငယ္ခ်န္၍ ေဆာက္လုပ္သင့္ၿပီး ေျမေနရာအျပည့္ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေနအိမ္ ၊ အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာရွိေနပါက ငလ်င္အႏၱရယ္ မီးအႏၱရာယ္မ်ားကိုခံနိုင္ရေၾကာင္း အေဆာက္အအံု နွင့္ ကုန္ရံုဌာန ဌာနမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္း က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

အေဆာက္အဦ ေနအိမ္မ်ား စည္ကမ္းမဲ့ေဆာက္လုပ္မႈမွာ တစ္နွစ္တစ္နွစ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး လူေနသိပ္သည္းလာပါက ေရေပးေဝေရးစနစ္မ်ား ၊ မီးေပးေရးစနစ္မ်ားတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚ၍ အဆင္မေျပမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည္ ။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply