က်ံဳးပတ္လည္ မ႑ပ္ေလလံခ်ထားမႈ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း (၁၂၀၀) ေက်ာ္ရရွိ

0
121

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ က်ံဳးေဘးတြင္ ခြင့္ျပဳေပးမည့္ ေပ ၁၀၀×၂၅ ေပ ရွိ မ႑ပ္ႀကီး မ်ား ေလလံခ်ထားမႈကို မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီရံုးတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းေလလံခ်ထားေပးမႈမွ က်ပ္သိန္း (၁၂၁၁) ေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ေလလံခ်ထားေပးရာတြင္ က်ံဳးအေရွ႕ဘက္ ၆၆ လမ္း ၊ ၁၂ လမ္း နွင့္ ၁၉ လမ္းၾကားတြင္ မ႑ပ္ႀကီး (၇) ေနရာခ်ထားရန္ လ်ာထားထားၿပီး (၆) ေနရာ ေလလံရရွိခဲ့သည္ ။ ထို႔အျပင္ က်ံဳးအေနာက္ဘက္ လမ္း (၈၀) ၊ ၁၉ လမ္း နွင့္ ၂၆ လမ္းၾကားတြင္ မ႑ပ္ႀကီး (၉) ေနရာခ်ထားရန္ လ်ာထား ထားၿပီး (၄) ေနရာ ေလလံရရွိခဲ့သည္။

“ေျမာက္ဘက္က ေလလံ ေလွ်ာက္ထားသူမရွိဘူး ။ အေရွ႕နဲ႔ အေနာက္ပဲ လာေလွ်ာက္တယ္ ။ ဒါကို ဒီေန႔မွာ အမ်ားေရွ႕မွာ ေလလံခ်ထား ေပး တာျဖစ္တယ္” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ က ေျပာသည္။

ယင္းမ႑ပ္ႀကီးမ်ားအတြက္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ ၂၅ ဦးရွိၿပီျဖစ္ၿပီး က်ဳံးေရွ့၆၆လမ္းေပၚတြင္ (၂၁) ဦးက်ံဳးအေနာက္ လမ္း (၈၀) ေပၚတြင္ (၆) ဦး ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ က သိရသည္။

ထို႔အျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ က်ံဳးေရွ႕ ၆၆ လမ္း၊ ၁၉ လမ္း နွင့္ ၂၄ လမ္းၾကားတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေတာသႀကၤန္ညေစ်းတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ အတြက္ စာရင္းေပးထားသူ (၁၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး ဧၿပီလ တစ္ရက္ေန႔တြင္ အခမဲ့ ေနရာခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းေတာသႀကၤန္ညေစ်းသည္ နိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအတြက္ စြဲေဆာင္ မႈတစ္ခုျဖစ္ေစရန္အတြက္ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာမႈ ျမန္မာ့ရိုးရာ အစားအစာမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျမန္မာ့ရိုးရာရုပ္ေသးပြဲ၊ ေရွးယခင္ကဲ့သို႔ ပိတ္ကားရုပ္ရွင္ျပသျခင္းစသည့္ ေတာဓေလ့ရိုးရာမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ က်ံဳးေဘးတြင္ ခြင့္ျပဳေပးမည့္ ေပ ၁၀၀×၂၅ ေပ ရွိ မ႑ပ္ႀကီး မ်ား ေလလံခ်ထားမႈကို မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီရံုးတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းေလလံခ်ထားေပးမႈမွ က်ပ္သိန္း (၁၂၁၁) ေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ေလလံခ်ထားေပးရာတြင္ က်ံဳးအေရွ႕ဘက္ ၆၆ လမ္း ၊ ၁၂ လမ္း နွင့္ ၁၉ လမ္းၾကားတြင္ မ႑ပ္ႀကီး (၇) ေနရာခ်ထားရန္ လ်ာထားထားၿပီး (၆) ေနရာ ေလလံရရွိခဲ့သည္ ။ ထို႔အျပင္ က်ံဳးအေနာက္ဘက္ လမ္း (၈၀) ၊ ၁၉ လမ္း နွင့္ ၂၆ လမ္းၾကားတြင္ မ႑ပ္ႀကီး (၉) ေနရာခ်ထားရန္ လ်ာထား ထားၿပီး (၄) ေနရာ ေလလံရရွိခဲ့သည္။

“ေျမာက္ဘက္က ေလလံ ေလွ်ာက္ထားသူမရွိဘူး ။ အေရွ႕နဲ႔ အေနာက္ပဲ လာေလွ်ာက္တယ္ ။ ဒါကို ဒီေန႔မွာ အမ်ားေရွ႕မွာ ေလလံခ်ထား ေပး တာျဖစ္တယ္” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ က ေျပာသည္။

ယင္းမ႑ပ္ႀကီးမ်ားအတြက္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ ၂၅ ဦးရွိၿပီျဖစ္ၿပီး က်ဳံးေရွ့၆၆လမ္းေပၚတြင္ (၂၁) ဦးက်ံဳးအေနာက္ လမ္း (၈၀) ေပၚတြင္ (၆) ဦး ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ က သိရသည္။

ထို႔အျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ က်ံဳးေရွ႕ ၆၆ လမ္း၊ ၁၉ လမ္း နွင့္ ၂၄ လမ္းၾကားတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေတာသႀကၤန္ညေစ်းတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ အတြက္ စာရင္းေပးထားသူ (၁၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး ဧၿပီလ တစ္ရက္ေန႔တြင္ အခမဲ့ ေနရာခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းေတာသႀကၤန္ညေစ်းသည္ နိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအတြက္ စြဲေဆာင္ မႈတစ္ခုျဖစ္ေစရန္အတြက္ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာမႈ ျမန္မာ့ရိုးရာ အစားအစာမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျမန္မာ့ရိုးရာရုပ္ေသးပြဲ၊ ေရွးယခင္ကဲ့သို႔ ပိတ္ကားရုပ္ရွင္ျပသျခင္းစသည့္ ေတာဓေလ့ရိုးရာမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply