စစ္ကုိင္းတြင္ ငလ်င္ေဘးဆိုင္ရာ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္

0
110

စစ္ကုိင္း၊ မတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၈

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာေက်ာင္းဝန္းအတြင္း ငလ်င္ေဘး အႏၲရာယ္အေၾကာင္း ေဟာေျပာျခင္းနွင့္ ငလ်င္လွဳပ္လာပါက လ်င္ျမန္စြာ ကူညီကယ္ဆယ္နိုင္ေရးအတြက္ ငလ်င္ေဘးဆိုင္ရာ ဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္မႈ ကို မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာျခင္းနွင့္ ငလ်င္ေဘးဆိုင္ရာ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈကို သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ၊ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ နွင့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား စုေပါင္းေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ဒီေန႔ကေတာ့ ငလ်င္လႈပ္ရင္ ေက်ာင္းသာ ေက်ာင္းသေက်ာင္းခန္းထဲမွာ ဘယ္လုိ ေနရမယ္။ ထုိင္ရမယ္၊ ျပီးေတာ့ ဒဏ္ရာရတဲ့ လူနာေတြကုိ ရွာေဖြကယ္ဆယ္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြက အဲ့အခ်ိန္မွာ တံခါးေတြဖြင့္ၿပီး ကယ္ဆယ္ရတဲ့ဟာေတြကို ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္တာျဖစ္တယ္” ဟု စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန မွ တုိင္းဦးစီးမွဴး ဦးစဝီလီဖရန္႔ က ေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္အႀကီးဆံုး ျပတ္ေရြ႕နွင့္ အနီးဆံုးတြင္ တည္ရွိေနသည့္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး စစ္ကိုင္းေျမာက္ဘက္ရွိ ျပတ္ေရြ႕မွာ ငလ်င္မလႈပ္ ေတာ့ သည္မွာ ၃၆ နွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္အျပင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ေအာက္ဘက္ရွိ ျပတ္ေရြ႕မွာလည္း ငလ်င္မလွဳပ္ေတာ့သည္မွာ နွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

စစ္ကုိင္း၊ မတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၈

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာေက်ာင္းဝန္းအတြင္း ငလ်င္ေဘး အႏၲရာယ္အေၾကာင္း ေဟာေျပာျခင္းနွင့္ ငလ်င္လွဳပ္လာပါက လ်င္ျမန္စြာ ကူညီကယ္ဆယ္နိုင္ေရးအတြက္ ငလ်င္ေဘးဆိုင္ရာ ဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္မႈ ကို မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာျခင္းနွင့္ ငလ်င္ေဘးဆိုင္ရာ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈကို သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ၊ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ နွင့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား စုေပါင္းေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ဒီေန႔ကေတာ့ ငလ်င္လႈပ္ရင္ ေက်ာင္းသာ ေက်ာင္းသေက်ာင္းခန္းထဲမွာ ဘယ္လုိ ေနရမယ္။ ထုိင္ရမယ္၊ ျပီးေတာ့ ဒဏ္ရာရတဲ့ လူနာေတြကုိ ရွာေဖြကယ္ဆယ္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြက အဲ့အခ်ိန္မွာ တံခါးေတြဖြင့္ၿပီး ကယ္ဆယ္ရတဲ့ဟာေတြကို ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္တာျဖစ္တယ္” ဟု စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန မွ တုိင္းဦးစီးမွဴး ဦးစဝီလီဖရန္႔ က ေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္အႀကီးဆံုး ျပတ္ေရြ႕နွင့္ အနီးဆံုးတြင္ တည္ရွိေနသည့္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး စစ္ကိုင္းေျမာက္ဘက္ရွိ ျပတ္ေရြ႕မွာ ငလ်င္မလႈပ္ ေတာ့ သည္မွာ ၃၆ နွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္အျပင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ေအာက္ဘက္ရွိ ျပတ္ေရြ႕မွာလည္း ငလ်င္မလွဳပ္ေတာ့သည္မွာ နွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply