အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ပူးတဲြစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ စတင္မည္

0
133

ဆိုးလ္ မတ္ ၂၀

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတုိ႔သည္ စစ္အင္အား မ်ားစြာပါဝင္ေသာ ပူးတဲြစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကုိ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ တင္းမာမႈမ်ား အဓိကျဖစ္ပြားရာအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ယင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကုိ က်ဴးေက်ာ္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားအျဖစ္ ယူဆေလ့ရွိသည္။ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ေၾကာင့္ ကုိရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား တင္းမာမႈမ်ားေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာေၾကာင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကို မတ္တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားမႈကို ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုက်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ စစ္သည္ ၃၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားစြာပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္၌ တင္းမာမႈမ်ားေလ်ာ့က်သြားေရး သံတမန္ေရးအရ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးက်င္းပလိုေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ဳံအန္က ကမ္းလွမ္းခဲ့ျခင္းကို အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ လက္ခံခဲ့သည္။ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယား က ေျပာဆုိခ့ဲသည္။

ထိပ္သီးအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ရိယုံဟုိသည္ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္အေစာပိုင္းတြင္ ဆြီဒင္သို႔ေရာက္ ရွိခဲ့သည္။ Foal Eagles ႏွင့္ Key Resolve စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ၿပံဳခ်မ္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည္။

စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ေရႊ႕ဆုိင္းရန္ ေတာင္ကုိရီးယားက ဇန္နဝါရီတြင္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကုိ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အင္အားအတုိင္း ပါဝင္ေလ့က်င့္ ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ပင္တဂြန္ကလည္း စစ္ေရးေလ့က်င့္ရန္အစီအစဥ္ကို ေျမာက္ကိုရီးယားအား အသိေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ ကာကြယ္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ကာ ေျမာက္ကိုရီးယားကို လႈ႔ံေဆာ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္လံုးဝမရွိပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကင္ဂ်ံဳအန္ကလည္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရမည္ကို နားလည္ပါေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရအရာရွိမ်ားက အေမရိကန္သမၼတထရမ့္ကိုေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကင္ဂ်ံဳအန္၏ေျပာဆုိ မႈသည္ ယခင္ေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္ လံုးဝကဲြလဲြေနသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားက စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ မီးေလာင္ရာေလပင့္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္တုံ႔ ျပန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခင္ကေျပာဆုိခ့ဲသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတုိ႔ ယခင္ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားအတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ Foal Eagles ႏွင့္ Key Resolve စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားတြင္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ပံုရိပ္ေယာင္ေလ့က်င့္မႈမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဆိုးလ္ မတ္ ၂၀

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတုိ႔သည္ စစ္အင္အား မ်ားစြာပါဝင္ေသာ ပူးတဲြစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကုိ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ တင္းမာမႈမ်ား အဓိကျဖစ္ပြားရာအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ယင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကုိ က်ဴးေက်ာ္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားအျဖစ္ ယူဆေလ့ရွိသည္။ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ေၾကာင့္ ကုိရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား တင္းမာမႈမ်ားေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာေၾကာင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကို မတ္တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားမႈကို ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုက်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ စစ္သည္ ၃၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားစြာပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္၌ တင္းမာမႈမ်ားေလ်ာ့က်သြားေရး သံတမန္ေရးအရ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးက်င္းပလိုေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ဳံအန္က ကမ္းလွမ္းခဲ့ျခင္းကို အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ လက္ခံခဲ့သည္။ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယား က ေျပာဆုိခ့ဲသည္။

ထိပ္သီးအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ရိယုံဟုိသည္ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္အေစာပိုင္းတြင္ ဆြီဒင္သို႔ေရာက္ ရွိခဲ့သည္။ Foal Eagles ႏွင့္ Key Resolve စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ၿပံဳခ်မ္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည္။

စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ေရႊ႕ဆုိင္းရန္ ေတာင္ကုိရီးယားက ဇန္နဝါရီတြင္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကုိ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အင္အားအတုိင္း ပါဝင္ေလ့က်င့္ ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ပင္တဂြန္ကလည္း စစ္ေရးေလ့က်င့္ရန္အစီအစဥ္ကို ေျမာက္ကိုရီးယားအား အသိေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ ကာကြယ္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ကာ ေျမာက္ကိုရီးယားကို လႈ႔ံေဆာ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္လံုးဝမရွိပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကင္ဂ်ံဳအန္ကလည္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရမည္ကို နားလည္ပါေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရအရာရွိမ်ားက အေမရိကန္သမၼတထရမ့္ကိုေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကင္ဂ်ံဳအန္၏ေျပာဆုိ မႈသည္ ယခင္ေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္ လံုးဝကဲြလဲြေနသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားက စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ မီးေလာင္ရာေလပင့္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္တုံ႔ ျပန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခင္ကေျပာဆုိခ့ဲသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတုိ႔ ယခင္ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားအတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ Foal Eagles ႏွင့္ Key Resolve စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားတြင္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ပံုရိပ္ေယာင္ေလ့က်င့္မႈမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply