ေသြးေျမက်ေသာ စစ္ပဲြကို ဆင္ႏဲြရန္ တ႐ုတ္အဆင္သင့္ရွိေနဟု တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ေျပာဆို

0
184

ေပက်င္း မတ္ ၂၀

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၿပိဳကြဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အင္အားသံုးတု႔ံျပန္မည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ ေနရာကိုရရွိေရး အတြက္ ေသြးေျမက်ေသာ စစ္ပဲြကို ဆင္ႏဲြရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္က မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခ့ဲသည့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျပင္းထန္ေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ရွီသည္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္စ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာဆုိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ထုိင္ဝမ္သို႔ အဆင့္ျမင့္အေမရိကန္အရာရွိမ်ားကို ေစလႊတ္ခြင့္ျပဳသည့္ စည္းမ်ဥ္းသစ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးေနာက္ ရွီသည္ တ႐ုတ္တစ္ႏုိင္ငံတည္းမူဝါဒကုိ ကာကြယ္ရန္ အသင့္ရွိေနေၾကာင္း ေျပာဆုိခ့ဲသည္။တ႐ုတ္က ထုိင္ဝမ္သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေခတၱကင္းကြာေနသည့္ ပိုင္နက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အင္အားသံုးသိမ္းပိုက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိ ထားၿပီးျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္နုိင္ငံၿပိဳကဲြေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ မည္သည့္အႀကံမဆို ပ်က္စီးရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအႀကံအစည္ရွိသူမ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားက အျပစ္ေပးခဲ့သည္မွာ သမိုင္းသက္ေသရွိေနေၾကာင္း ရွီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္၏ျပည္ပရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ မည္သည့္ႏုိင္ငံမွ် အႏၱရာယ္ရွိေစမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရွီက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အျခားလူမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေလ့ရွိသူမ်ားသာ လူတုိင္းကို အႏၱရာယ္အျဖစ္ ျမင္လိမ့္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခ့ဲသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ျပန္လည္ ႏုိးထလာရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရီွကေျပာဆုိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားသည္ အညံ့ခံေလ့မရွိၾကဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဆန္႔က်င္လာသူမ်ားအား အဆံုးတုိင္အထိ ေသြးေျမက်ေသာ စစ္ပဲြကို ဆင္ႏဲြရန္ အသင့္ရွိေနေၾကာင္း ရီွက မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒသည္သာ တ႐ုတ္နုိင္ငံကို ကယ္တင္ႏုိင္သည္ကို သမုိင္းက သက္ေသခံေနေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ အႀကီးအက်ယ္ဆံုး ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပန္လည္ႏိုးထလာေရးအတြက္ အေျခခံက်ေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွီက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ရက္သတၱပတ္နွစ္ပတ္ၾကာက်င္းပေသာ ကြန္ဂရက္စ္တြင္ တက္ေရာက္ လာသူမ်ားသည္ အသက္ ၆၄ ႏွစ္အရြယ္ရွီအား သမၼတဒုတိယ သက္တမ္းထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး သမၼတသက္တမ္းကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ ဖယ္ရွားရန္လည္းဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏အာေဘာ္ကိုေဖာ္ျပေနသည့္ ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္သတင္းစာက ရွီအား ပဲ့ကုိင္ရွင္အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ေပက်င္း မတ္ ၂၀

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၿပိဳကြဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အင္အားသံုးတု႔ံျပန္မည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ ေနရာကိုရရွိေရး အတြက္ ေသြးေျမက်ေသာ စစ္ပဲြကို ဆင္ႏဲြရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္က မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခ့ဲသည့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျပင္းထန္ေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ရွီသည္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္စ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာဆုိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ထုိင္ဝမ္သို႔ အဆင့္ျမင့္အေမရိကန္အရာရွိမ်ားကို ေစလႊတ္ခြင့္ျပဳသည့္ စည္းမ်ဥ္းသစ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးေနာက္ ရွီသည္ တ႐ုတ္တစ္ႏုိင္ငံတည္းမူဝါဒကုိ ကာကြယ္ရန္ အသင့္ရွိေနေၾကာင္း ေျပာဆုိခ့ဲသည္။တ႐ုတ္က ထုိင္ဝမ္သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေခတၱကင္းကြာေနသည့္ ပိုင္နက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အင္အားသံုးသိမ္းပိုက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိ ထားၿပီးျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္နုိင္ငံၿပိဳကဲြေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ မည္သည့္အႀကံမဆို ပ်က္စီးရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအႀကံအစည္ရွိသူမ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားက အျပစ္ေပးခဲ့သည္မွာ သမိုင္းသက္ေသရွိေနေၾကာင္း ရွီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္၏ျပည္ပရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ မည္သည့္ႏုိင္ငံမွ် အႏၱရာယ္ရွိေစမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရွီက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အျခားလူမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေလ့ရွိသူမ်ားသာ လူတုိင္းကို အႏၱရာယ္အျဖစ္ ျမင္လိမ့္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခ့ဲသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ျပန္လည္ ႏုိးထလာရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရီွကေျပာဆုိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားသည္ အညံ့ခံေလ့မရွိၾကဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဆန္႔က်င္လာသူမ်ားအား အဆံုးတုိင္အထိ ေသြးေျမက်ေသာ စစ္ပဲြကို ဆင္ႏဲြရန္ အသင့္ရွိေနေၾကာင္း ရီွက မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒသည္သာ တ႐ုတ္နုိင္ငံကို ကယ္တင္ႏုိင္သည္ကို သမုိင္းက သက္ေသခံေနေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ အႀကီးအက်ယ္ဆံုး ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပန္လည္ႏိုးထလာေရးအတြက္ အေျခခံက်ေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွီက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ရက္သတၱပတ္နွစ္ပတ္ၾကာက်င္းပေသာ ကြန္ဂရက္စ္တြင္ တက္ေရာက္ လာသူမ်ားသည္ အသက္ ၆၄ ႏွစ္အရြယ္ရွီအား သမၼတဒုတိယ သက္တမ္းထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး သမၼတသက္တမ္းကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ ဖယ္ရွားရန္လည္းဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏အာေဘာ္ကိုေဖာ္ျပေနသည့္ ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္သတင္းစာက ရွီအား ပဲ့ကုိင္ရွင္အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply