ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ အကုန္က်ခံတည္ ေဆာက္ထားေသာ ေက်ာက္စိမ္းလိႈဏ္ဂူေတာ္ကို သႀကၤန္အႀကိဳေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္

0
177

မႏၲေလး၊ မတ္ ၂၀၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလးၿမိဳ႕အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ဆင္႐ြာျမင္းမွဴးေဒသတြင္ တည္ထားေသာ ေဝေရာစနေက်ာက္စိမ္းေစတီေတာ္အနီးတြင္ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ အကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္ထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ေက်ာက္စိမ္းလိႈဏ္ဂူေတာ္မွအား ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ (သႀကၤန္အႀကိဳ) ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေက်ာက္စိမ္းလိွုဏ္ဂူေတာ္ႀကီးကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ထဲက ပႏၷက္ရိုက္ခဲ့ၿပီး လိွုဏ္ဂူေတာ္မွာ အလ်ား ၂၅၀ ေပ၊ အနံ ၁၃ ေပႏွင့္ အျမင့္ ၁၃ ေပရွိကာ ေက်ာက္စိမ္းအရည္ေက်ာက္ တန္ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ဘုရားေဂါပက အဖြဲ႔က သိရသည္။

“ေက်ာက္စိမ္းလိႈဏ္ဂူက ေဆာက္လုပ္တာက ၿပီးေနပါၿပီ ။ ဖြင့္ပြဲကို အႀကိဳေန႔မွာ တရားဝင္လုပ္ၿပီးဖြင့္ေပးမွာျဖစ္တယ္ ။ အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာနိုင္ဖို႔လုပ္တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့ကြ်န္းသစ္ေတြကိုလည္း ျပသထားပါ့မယ္”ဟု ေက်ာက္စိမ္းဘုရား အလွူရွင္ျဖစ္သည့္ ဦးစိုးနိုင္ က ေျပာသည္။

ေက်ာက္စိမ္းလိႈဏ္ဂူ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္လည္း ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာေၾကာင့္ ငလ်င္ ဒဏ္ခံရလွ်င္ ခံႏုိင္ရည္ရွိေစရန္ အတြက္ အင္ဂ်င္နီယာပညာမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်တည္ေဆာက္ထား ေၾကာင္းသိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၂၀၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလးၿမိဳ႕အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ဆင္႐ြာျမင္းမွဴးေဒသတြင္ တည္ထားေသာ ေဝေရာစနေက်ာက္စိမ္းေစတီေတာ္အနီးတြင္ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ အကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္ထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ေက်ာက္စိမ္းလိႈဏ္ဂူေတာ္မွအား ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ (သႀကၤန္အႀကိဳ) ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေက်ာက္စိမ္းလိွုဏ္ဂူေတာ္ႀကီးကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ထဲက ပႏၷက္ရိုက္ခဲ့ၿပီး လိွုဏ္ဂူေတာ္မွာ အလ်ား ၂၅၀ ေပ၊ အနံ ၁၃ ေပႏွင့္ အျမင့္ ၁၃ ေပရွိကာ ေက်ာက္စိမ္းအရည္ေက်ာက္ တန္ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ဘုရားေဂါပက အဖြဲ႔က သိရသည္။

“ေက်ာက္စိမ္းလိႈဏ္ဂူက ေဆာက္လုပ္တာက ၿပီးေနပါၿပီ ။ ဖြင့္ပြဲကို အႀကိဳေန႔မွာ တရားဝင္လုပ္ၿပီးဖြင့္ေပးမွာျဖစ္တယ္ ။ အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာနိုင္ဖို႔လုပ္တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့ကြ်န္းသစ္ေတြကိုလည္း ျပသထားပါ့မယ္”ဟု ေက်ာက္စိမ္းဘုရား အလွူရွင္ျဖစ္သည့္ ဦးစိုးနိုင္ က ေျပာသည္။

ေက်ာက္စိမ္းလိႈဏ္ဂူ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္လည္း ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာေၾကာင့္ ငလ်င္ ဒဏ္ခံရလွ်င္ ခံႏုိင္ရည္ရွိေစရန္ အတြက္ အင္ဂ်င္နီယာပညာမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်တည္ေဆာက္ထား ေၾကာင္းသိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply