ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႕မႈမ်ားအတြက္တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆံု ညိွႏိႈင္းမည္ဟု KNU ဒုဥကၠ႒ေျပာဆို

0
203

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၀ ၊၂၀၁၈

ကရင္ျပည္နယ္ဖာပြန္ခ႐ိုင္အတြင္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU တပ္မဟာ (၅)တို႔ထိေတြ႔တိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ၂၀၀၀နီးပါး ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနရၿပီး အဆိုပါကိစၥမ်ားအတြက္ ႏွစ္ဖက္တပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံု ညိွႏိႈင္းမည္ဟု ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး KNU ဒုဥကၠ႒ ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းကေျပာသည္။

“ အခုလက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့အေျခအေနေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႕ရွိပါတယ္။ JMC-U ကိုလည္း တင္ျပသြားဖို႕ရွိပါတယ္” ဟု ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းကေျပာသည္။

တပ္မေတာ္မွ မတ္လ(၄)ရက္ေန႕မွစတင္၍ စစ္ဆင္ေရး လမ္းေၾကာင္း ကိုအေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ကားလမ္းကို ေခးပူေက်းရြာႏွင့္ လယ္မူ ပေလာ ေက်းရြာအၾကားတြင္ စတင္ေဖာက္လုပ္ရန္ျပင္ဆင္ေနၿပီး KNU ဘက္မွခြင့္မျပဳႏိုင္ သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ တပ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဒြန္တဲြသည့္ လမ္းအူေၾကာင္းရွာသည့္လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ျပဳ လုပ္လာေသာေၾကာင့္ စစ္ေရးတင္းမာမႈျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေဒသခံ (၁၄)ရြာမွ လူေပါင္း(၂၀၀၀)နီးပါး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း KNUမွ မတ္လ ၁၆ရက္ေန႕က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္
ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အစည္းအေ၀းကို မတ္လ ၂၁ရက္ေန႕မွ ၂၃ရက္ေန႕အထိရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

JMCUမွသီးျခားလြတ္လပ္သည့္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ျဖင့္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္ရွိၿပီး တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္သည့္အဖဲြ႕ မ်ားကို ေတြ႕ဆံုရန္ရွိေၾကာင္း ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းကေျပာသည္။

“JMCအစည္းအေ၀းကလည္းရွိေနတယ္ဆိုေတာ့ စံုစမ္းေရးအဖဲြ႕အေနနဲ႕ သြားျဖစ္ၿပီလားမသြားျဖစ္ေသးဘူးလားမ ၾကားမိေသးဘူး”ဟု ၎ကေျပာ သည္။

မတ္လ ၁၉ရက္ေန႕က လယ္မူပေလာေက်းရြာတြင္ တိုက္ပဲြေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ကရင္ေဒသခံမ်ား ဦးေဆာင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္းပဲြတစ္ရပ္ကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက လူသားျခင္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္ KNU ကေတာင္းဆိုထားသည္။

ဖာပြန္ခ႐ိုင္အတြင္း တပ္မေတာ္တပ္စခန္း ၁၇ခုအား ဖယ္ရွားေပးရန္ ကရင္အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကေတာင္းဆို ထားသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၀ ၊၂၀၁၈

ကရင္ျပည္နယ္ဖာပြန္ခ႐ိုင္အတြင္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU တပ္မဟာ (၅)တို႔ထိေတြ႔တိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ၂၀၀၀နီးပါး ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနရၿပီး အဆိုပါကိစၥမ်ားအတြက္ ႏွစ္ဖက္တပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံု ညိွႏိႈင္းမည္ဟု ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး KNU ဒုဥကၠ႒ ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းကေျပာသည္။

“ အခုလက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့အေျခအေနေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႕ရွိပါတယ္။ JMC-U ကိုလည္း တင္ျပသြားဖို႕ရွိပါတယ္” ဟု ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းကေျပာသည္။

တပ္မေတာ္မွ မတ္လ(၄)ရက္ေန႕မွစတင္၍ စစ္ဆင္ေရး လမ္းေၾကာင္း ကိုအေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ကားလမ္းကို ေခးပူေက်းရြာႏွင့္ လယ္မူ ပေလာ ေက်းရြာအၾကားတြင္ စတင္ေဖာက္လုပ္ရန္ျပင္ဆင္ေနၿပီး KNU ဘက္မွခြင့္မျပဳႏိုင္ သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ တပ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဒြန္တဲြသည့္ လမ္းအူေၾကာင္းရွာသည့္လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ျပဳ လုပ္လာေသာေၾကာင့္ စစ္ေရးတင္းမာမႈျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေဒသခံ (၁၄)ရြာမွ လူေပါင္း(၂၀၀၀)နီးပါး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း KNUမွ မတ္လ ၁၆ရက္ေန႕က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္
ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အစည္းအေ၀းကို မတ္လ ၂၁ရက္ေန႕မွ ၂၃ရက္ေန႕အထိရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

JMCUမွသီးျခားလြတ္လပ္သည့္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ျဖင့္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္ရွိၿပီး တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္သည့္အဖဲြ႕ မ်ားကို ေတြ႕ဆံုရန္ရွိေၾကာင္း ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းကေျပာသည္။

“JMCအစည္းအေ၀းကလည္းရွိေနတယ္ဆိုေတာ့ စံုစမ္းေရးအဖဲြ႕အေနနဲ႕ သြားျဖစ္ၿပီလားမသြားျဖစ္ေသးဘူးလားမ ၾကားမိေသးဘူး”ဟု ၎ကေျပာ သည္။

မတ္လ ၁၉ရက္ေန႕က လယ္မူပေလာေက်းရြာတြင္ တိုက္ပဲြေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ကရင္ေဒသခံမ်ား ဦးေဆာင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္းပဲြတစ္ရပ္ကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက လူသားျခင္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္ KNU ကေတာင္းဆိုထားသည္။

ဖာပြန္ခ႐ိုင္အတြင္း တပ္မေတာ္တပ္စခန္း ၁၇ခုအား ဖယ္ရွားေပးရန္ ကရင္အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကေတာင္းဆို ထားသည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply