0
203

ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး ျဖစ္လာမည့္ စည္ေတာ္ႀကီးအား ျပဳလုပ္ေန

အင္းေတာ္၊ မတ္လ ၂၀၊ ၂၀၁၈

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကသာခ႐ိုင္ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံကုန္း ေက်းရြာတြင္ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးျဖစ္လာမည့္ စည္ေတာ္ႀကီးအား “ဆရာပြဲ´´ ျမန္မာတူရိယာ အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ငန္းက ျပဳလုပ္ေနၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စည္ေတာ္ႀကီးကို အင္းေတာ္သခ်ိဳင္းကုန္း ဖ်က္ရာမွ ရရွိလာသည့္ ကုကၠိဳလ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စည္ေတာ္ႀကီး၏ အရွည္မွာ (၁၀) ေပ (၈) လက္မ ၊ စည္ေတာ္မ်က္ႏွာျပင္ ထိပ္ဝတစ္ဖက္လ်င္ အက်ယ္ (၅) ေပ (၄) လက္မ ရွိမည္ျဖစ္ကာ စည္ေတာ္ႀကီး အလယ္ေနရာမွာ (၆၃ ) လက္မရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မေန႔က စစ္ကိုင္းတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လာၾကည့္တယ္ ။ သူကေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႕ ညိွႏိွဳင္းၿပီး ဒီစည္ေတာ္ကို အေကာင္းဆံုးေနရာေလးမွာ ထားဖို႔ စီစဥ္သြားမယ္ေျပာတယ္။ ခုလက္ရွိေတာ့ သံုးခ်ိဳး တစ္ခ်ိဳးေတာ့ၿပီးၿပီ ေျပာလို႔ရတယ္။ဘယ္ေတာ့ေလာက္ၿပီးမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ေျပာလို႔မ ရ ေသး ဘူး ။ သားေရ အခက္အခဲေလးေတြရွိတယ္” ဟု “ဆရာပြဲ´´ ျမန္မာတူရိယာအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ငန္းမွ ဦးေက်ာ္ညႊန္႔က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ စည္ေတာ္ႀကီး၏ အလယ္တြင္ က်န္သည့္ သစ္သား စည္ေနရာ အပိုင္းကို ျမတ္စြာဘုရား၏ (၁၀၈) ကြက္ေသာ ဗုဒၶေျခေတာ္ရာ စက္ လကၡဏာအား နတ္သားမ်ား ပူေဇာ္ေနသည့္ပံု ကုိ ထည့္သြင္း၍ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာျဖစ္ ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစည္ေတာ္ႀကီးကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲက စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကုန္က်စရိတ္အေနျဖင့္ ေငြက်ပ္သိန္း (၅၀) ခန္႕ ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

နိုင္လင္းဦး

ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး ျဖစ္လာမည့္ စည္ေတာ္ႀကီးအား ျပဳလုပ္ေန

အင္းေတာ္၊ မတ္လ ၂၀၊ ၂၀၁၈

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကသာခ႐ိုင္ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံကုန္း ေက်းရြာတြင္ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးျဖစ္လာမည့္ စည္ေတာ္ႀကီးအား “ဆရာပြဲ´´ ျမန္မာတူရိယာ အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ငန္းက ျပဳလုပ္ေနၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စည္ေတာ္ႀကီးကို အင္းေတာ္သခ်ိဳင္းကုန္း ဖ်က္ရာမွ ရရွိလာသည့္ ကုကၠိဳလ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စည္ေတာ္ႀကီး၏ အရွည္မွာ (၁၀) ေပ (၈) လက္မ ၊ စည္ေတာ္မ်က္ႏွာျပင္ ထိပ္ဝတစ္ဖက္လ်င္ အက်ယ္ (၅) ေပ (၄) လက္မ ရွိမည္ျဖစ္ကာ စည္ေတာ္ႀကီး အလယ္ေနရာမွာ (၆၃ ) လက္မရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မေန႔က စစ္ကိုင္းတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လာၾကည့္တယ္ ။ သူကေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႕ ညိွႏိွဳင္းၿပီး ဒီစည္ေတာ္ကို အေကာင္းဆံုးေနရာေလးမွာ ထားဖို႔ စီစဥ္သြားမယ္ေျပာတယ္။ ခုလက္ရွိေတာ့ သံုးခ်ိဳး တစ္ခ်ိဳးေတာ့ၿပီးၿပီ ေျပာလို႔ရတယ္။ဘယ္ေတာ့ေလာက္ၿပီးမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ေျပာလို႔မ ရ ေသး ဘူး ။ သားေရ အခက္အခဲေလးေတြရွိတယ္” ဟု “ဆရာပြဲ´´ ျမန္မာတူရိယာအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ငန္းမွ ဦးေက်ာ္ညႊန္႔က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ စည္ေတာ္ႀကီး၏ အလယ္တြင္ က်န္သည့္ သစ္သား စည္ေနရာ အပိုင္းကို ျမတ္စြာဘုရား၏ (၁၀၈) ကြက္ေသာ ဗုဒၶေျခေတာ္ရာ စက္ လကၡဏာအား နတ္သားမ်ား ပူေဇာ္ေနသည့္ပံု ကုိ ထည့္သြင္း၍ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာျဖစ္ ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစည္ေတာ္ႀကီးကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲက စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကုန္က်စရိတ္အေနျဖင့္ ေငြက်ပ္သိန္း (၅၀) ခန္႕ ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply